Hiszpania

Hiszpańscy biskupi wzywają do komunii w procesie synodalnym

Wobec "oporów" wykrytych w itinerarium synodalnym, które zespół Konferencji Episkopatu Hiszpanii (CEE) nazwał "polaryzacjami", kard. Juan José Omella, przewodniczący Konferencji Episkopatu, wezwał, by "nie bać się" tego procesu słuchania i być "cum Petro i sub Petro, tym wybranym przez Pana".

Francisco Otamendi-28 styczeń 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
synod

fot:

Podczas prezentacji tekstu syntezy z wkładem, jaki diecezje, zgromadzenia zakonne, ruchy i różne grupy przesłały do zespołu synodalnego Konferencji Episkopatu, i na krótko przed upublicznieniem jego treści, kardynał Omella posunął się do tego, że mówił o tym, że "są morza i rzeki, które chcą utopić proces podjęty w Kościele powszechnym" na prośbę Papieża.

Dodał jednak, że "Duch Święty przynagla nas, byśmy szli razem, nie tracąc miłości, komunii i nadziei", "zjednoczeni z Chrystusem, cum Petro i sub Petro, z Piotrem, który jest tym wybranym przez Pana", "Piotr oparł się Chrystusowi, ale Chrystus go wybrał".

W ten sposób kardynał arcybiskup Barcelony i przewodniczący EWG zaapelował o "rosnącą tęsknotę za komunią i odrzucenie podziałów" i wykrył, że "być może zaniedbaliśmy modlitwę, czy wierzymy w modlitwę?", zapytał. "Bez życia modlitwy nic nie możemy uczynić" i przypomniał, że "dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego uczniowie byli 'cor unum i anima una'".

"Odzyskanie chrześcijańskiego braterstwa".              

Następnie głos zabrał arcybiskup Luis Marín, podsekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Sekretariat Generalny Synodutak aby onlineVicente Jiménez Zamora, biskup koordynator zespołu synodalnego. Obaj odnieśli się także do przeszkód w procesie synodalnym, w obecności wiceprzewodniczącego EWG i arcybiskupa Madrytu kard. Carlosa Osoro, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu monsignora Francisco Césara Garcíi Magána oraz ponad stu osób uczestniczących w spotkaniu.

Msgr. Luis Marín przypomniał, że "synodalny wymiar Kościoła jest obecny od jego początków. "Duchowość i klimat modlitwy", "odzyskanie poczucia chrześcijańskiego braterstwa", docenienie "bogactwa różnorodności powołań i wrażliwości", to niektóre z innych cech procesu synodalnego. "Bądźcie odważni, bądźcie hojni", zachęcił, i "chodźmy razem z pokorą, dyspozycyjnością i nadzieją".

Biskup koordynator i arcybiskup emeritus z Saragossy, Mons. Vicente Jiménez Zamora, skoncentrował swoje słowa na "pamięci" i "zaangażowaniu" i wskazał, że. proces synodalny "Jest to bycie łaską Bożą", które "jest kamieniem milowym w Kościele".

Jiménez Zamora będzie towarzyszył kard. Juanowi José Omelli, reprezentującemu EWG, w Europejskim Zgromadzeniu Kontynentalnym procesu synodalnego, które odbędzie się w Pradze w dniach 5-9 lutego, wraz z sekretarzem zespołu synodalnego, księdzem Luisem Manuelem Romero; s. María José Tuñón, ACI, która tego ranka poprowadziła modlitwę wstępną, jako odpowiedzialna za życie konsekrowane i członek zespołu synodalnego, oraz Dolores García Pi, przewodnicząca Forum Laikatu i również członek tego samego zespołu synodalnego Konferencji Episkopatu.

W tekście podsumowano

Prezentacja syntezy, którą można znaleźć pod adresem. tutajOstateczny tekst, wraz z wkładem do dokumentu, przedstawiło trzech członków zespołu synodalnego: Isaac Martín, Olalla Rodríguez i Dolores García Pi. Trójka przypomniała, że nie jest to tekst zamknięty i ostateczny, ponieważ ostateczny tekst zostanie przedstawiony w Pradze na początku lutego i do którego nadal można przesyłać uwagi.

Wśród innych aspektów można podsumować następujące:

1.- Polaryzacje.

Wykrywają, że "te same polaryzacje istniejące w społeczeństwie działają w Kościele: polaryzacja między różnorodnością a jednością i potrzebą dialogu (między nami, na poziomie ekumenicznym i ze społeczeństwem); polaryzacja między tradycją a odnową (szczególnie w liturgii i języku); polaryzacja między Kościołem piramidalnym a Kościołem synodalnym (co przejawia się w naszych strukturach).

Z drugiej strony "trynomia 'komunia, uczestnictwo i współodpowiedzialność' pojawia się wielokrotnie w wypowiedziach, przyznając, że istnieją przeszkody dla wzrostu w nich, zwłaszcza z powodu oporu kleru i bierności świeckich. Silnie wykrywane jest napięcie klerykalizmu, które prowadzi do mylenia służby z władzą. Bolą nas odległości między członkami ludu Bożego o różnych powołaniach i samotność, w jakiej żyją niektórzy z nich. Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest formacja w seminariach i nowicjatach oraz ta otrzymana przez świeckich".

Dar Ducha Świętego

2) Obrazy i niektóre wkłady.

"Biblijny obraz namiotu wydaje nam się bardzo sugestywny i oświecający jako symbol tego, do czego jesteśmy powołani: Kościoła wychodzącego na zewnątrz, złożonego z osób różnorodnych i w liczbie mnogiej, który z pragnienia, by każdego dnia być bardziej przyjaznym, ale nie zapominając o fundamencie jedności, otwiera swoje drzwi i uobecnia się, pod przewodnictwem Ducha Świętego".

"Proces synodalny nie powinien być postrzegany jako rozwiązanie problemów Kościoła jako całości, ale jako dar Ducha Świętego, który wzywa nas do aktywnego słuchania, głębokiego dialogu i wspólnotowego rozeznania poprzez metodologię rozmowy duchowej.

"Odczuwamy również, że aby iść razem, konieczne jest ciągłe osobiste nawrócenie w każdym z członków Kościoła, począwszy od słuchania słowa Bożego, modlitwy i sakramentów, podkreślając centralność Eucharystii. 

Proces synodalny przyczynia się do uświadomienia wspólnej godności wszystkich ochrzczonych i potrzeby jej ożywienia, wzrastania we współodpowiedzialności i poczuciu przynależności do Kościoła. Wszystko to jest najbardziej odczuwalne u świeckich, ale pojawia się także u duszpasterzy i w życiu konsekrowanym".

3. Kościół w drodze. Ekumenizm, religijność ludowa, duszpasterstwo rodzin.

"Zaproszenie do bycia Kościołem, który wychodzi na zewnątrz, w kontekście sekularyzacji, której doświadczamy w Europie i w Hiszpanii, nadal rozbrzmiewa z intensywnością. Stąd też tęsknota za Kościołem misyjnym, z otwartymi drzwiami, gdzie słychać wołanie najuboższych i najbardziej bezbronnych, nie zapominając o wołaniu ziemi".

"Nowatorskim doświadczeniem była wielka zgoda co do znaczenia ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, który poszerza przestrzeń naszego namiotu, Kościoła. Ponadto intuicyjnie wskazuje się na wartość religijności ludowej i fundamentalną rolę, jaką powinno odgrywać duszpasterstwo rodzinne" - czytamy w tekście.

Oto niektóre pomysły zawarte w syntezie propozycji Kościoła w Hiszpanii na zgromadzenie kontynentalne w Pradze (5-9 lutego). Przewodniczący 39 konferencji biskupich Europy spotkają się od 10 do 12 tego samego miesiąca, poinformował Luis Manuel Romero, a w dniach od 4 do 29 października w Rzymie odbędzie się pierwsza sesja Zgromadzenia Synodalnego.

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.