Watykan

"Jest to rok przewartościowania piękna małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej".

W piątek 19 marca rozpoczyna się specjalny "Rok Rodziny Amoris laetitia", do którego wezwał papież Franciszek, aby promować duszpasterstwo rodzin.

David Fernández Alonso-18 marca 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty
Amoris laetitia

Foto: Nathan Dumlao / Unsplash

Na życzenie i za zachętą Ojca Świętego, jutro, w uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Rok Specjalny "Rodzina Amoris laetitia" z okazji piątej rocznicy publikacji encykliki.

Ogłoszenie o rodzinie

Na konferencji prasowej, która odbyła się w Sala Stampa Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem streamingu, kardynał prefekt dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia Kevin Farrell powiedział, że "utrzymująca się międzynarodowa sytuacja pandemii martwi i niepokoi nas wszystkich, ale nie powinno to nas paraliżować". Przeciwnie, w tym szczególnym momencie zawirowań chrześcijanie są powołani do bycia świadkami nadziei. Rzeczywiście, częścią misji Kościoła jest nieustanne głoszenie dobrej nowiny Ewangelii. Warto zauważyć, że Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia otwiera się właśnie tymi słowami: "Chrześcijańskie głoszenie rodziny jest naprawdę dobrą nowiną" (AL 1).

"Z tego powodu - kontynuował - jest bardziej niż kiedykolwiek stosowne poświęcić cały rok duszpasterski rodzinie chrześcijańskiej, ponieważ przedstawienie światu Bożego planu dotyczącego rodziny jest źródłem radości i nadziei; to naprawdę dobra nowina!

Trzy aspekty odnowy

Powiedział, że to Ojciec Święty postanowił zwołać ten szczególny Rok Rodziny, który rozpocznie się jutro, 19 marca, w uroczystość św. Józefa i w piątą rocznicę publikacji Amoris Laetitia. Obie znaczące rocznice.

Kardynał Farrell chciał podkreślić trzy aspekty odnowy duszpasterskiej, do której wzywa nas papież Franciszek: pierwszy to potrzeba większej współpracy; drugi - zmiana mentalności; trzeci - formacja samych formatorów.

"Rozpocznijmy więc - zakończył Prefekt Dykasterii - ten Rok starając się mieć wobec rodzin postawę ojcostwa, której uczymy się od św. Józefa, ojcostwa złożonego z przyjęcia, siły, posłuszeństwa i pracy. Jednocześnie starajmy się być coraz bardziej Kościołem "matką" dla rodzin, czułym i uważnym na ich potrzeby, umiejącym słuchać, ale też odważnym i zawsze mocnym w Duchu Świętym".

Nowe impulsy dla duszpasterstwa rodzin

Wystąpienie prof. Gabrielli Gambino, podsekretarza dykasterii, skupiło się bardziej na konkretnych kwestiach duszpasterstwa rodzin. "Ten rok - stwierdziła - jest okazją do nadania impulsu duszpasterstwu rodzin, próbując odnowić sposoby, strategie, a może nawet niektóre cele planowania duszpasterskiego: nie jest to już duszpasterstwo porażek, jak mówi Ojciec Święty w Amoris Laetitia, ale duszpasterstwo, które umie na nowo docenić piękno sakramentu małżeństwa i rodzin chrześcijańskich".

Przewartościowanie encykliki

Profesor Gambino zachęcał do ponownego odczytania Amoris laetitia, aby na nowo odkryć pełną wartość dokumentu i duszpasterstwa rodzin, a nie kierować się w towarzyszeniu małżeństwu i rodzinie jedynie kryterium "mogę lub nie mogę".

"Papież wielokrotnie wyjaśniał, że czytanie Amoris Laetitia wyłącznie na zasadzie "można zrobić lub nie można zrobić" mija się z celem i nie pozwala uchwycić jego prawdziwego celu. Niestety, w ostatnich latach refleksja i debata koncentrowały się tylko na części dokumentu. W tym Roku należy więc odczytywać Amoris Laetitia jako "całość" i nadać większą wartość wszystkim aspektom duchowym i duszpasterskim zawartym w dokumencie, do których być może przywiązywano niewielką wagę, a które następnie najbardziej interesują zdecydowaną większość rodzin".

Projekty przekrojowe

Gambino przypomniał, że sama dykasteria zaproponowała dwanaście dróg odnowy duszpasterstwa rodzin: "Kryterium: nadać projektom duszpasterskim charakter transwersalny, aby nie było już wodoszczelnych przegródek. Towarzyszenie dzieciom, młodzieży, małżeństwom zaangażowanym i osobom starszym musi odbywać się w świetle integralnej i jednolitej wizji planowania duszpasterskiego, która może być źródłem wielkiej kreatywności. Włączenie do dialogu podmiotów duszpasterskich z różnych obszarów, działających w duchu synodalnym, jest ważne, aby nadać ciągłość i stopniowość drodze wzrostu wiary świeckich".

Wyzwanie dla Kościoła

Zdaniem podsekretarza dykasterii "musimy uznać, że wiele struktur kościelnych, być może nie zdając sobie w pełni z tego sprawy, jest raczej nastawionych na osoby starsze lub samotne. Jest to zatem wielkie wyzwanie dla Kościoła. Dlatego wszyscy duszpasterze powinni bardziej brać pod uwagę rodziny, wychodzić im naprzeciw, znajdować nowe sposoby, nowe czasy i nowe przestrzenie, aby nawiązać z nimi dialog i otoczyć je opieką".

Zapewnił, że dykasteria będzie pilnie zaangażowana w rozpowszechnianie niektórych narzędzi duszpasterskich dla rodzin, parafii i diecezji, aby pomagać i wspierać niekiedy bardzo żmudną pracę Kościołów lokalnych.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe