Watykan

Massimiliano Padula: "Dziennikarstwo musi odzwierciedlać prawdę".

Z okazji Orędzia na Światowy Dzień Komunikacji, Omnes przeprowadziła wywiad z włoskim socjologiem i profesorem komunikacji, Massimiliano Padula, który podaje nam klucze wskazane przez papieża Franciszka i nowe wyzwania dziennikarstwa. 

Giovanni Tridente-5 lipca 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty
wywiad Massimiliano Padula

Niedawno dowiedzieliśmy się o. Przesłanie na Światowy Dzień Komunikacji, w którym papież Franciszek po raz kolejny zaapelował o potrzebę "by wyjść poza siebie" y "idąc w poszukiwaniu prawdy". Omnes udzielił wywiadu na okoliczność prof. Massimiliano Padulasocjolog i profesor komunikacji na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, a także przewodniczący Koordynacji Stowarzyszeń na rzecz Komunikacji związanej z Konferencją Episkopatu Włoch.

P- Panie Profesorze, jaki jest Pana zdaniem centralny punkt Orędzia Papieża Franciszka przygotowanego na tegoroczny Dzień Łączności?

R- Papież rozwija wielopłaszczyznową refleksję, integracja w ramach ewangelicznych (spotkanie Jezusa z pierwszymi uczniami w Ewangelii Jana 1, 46), dziennikarstwo, szanse i pułapki kultury cyfrowej, ludzki wymiar komunikacji. Gdybym jednak miał wyodrębnić z tego kalejdoskopu propozycji jakiś punkt centralny, wybrałbym "....kultura spotkania". Zaletą tego Orędzia jest zastosowanie jednej z głównych idei Magisterium Franciszka w świecie informacji, opracowując odnowione kryterium aktualności: zbliżyć się do ludzi tam, gdzie są i jak są.

Papież apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli (nie tylko dziennikarzy) o dalsze przekazywanie fascynacji chrześcijańską przygodą.

Massimiliano PadulaSocjolog i profesor komunikacji

P- Wydaje się, że papież zwraca się przede wszystkim do dziennikarzy, ale czy rzeczywiście tak jest?

R- Dziennikarstwo, rozumiane w swoim tradycyjnym wymiarze, już nie istnieje. Zarządzenia zawodowe, kodeksy etyczne, fizyczne newsroomy i zdefiniowane role, pozostawiają coraz więcej miejsca na komunikację zorientowaną na logikę sieci.. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dziennikarzami, ponieważ jesteśmy producentami i dystrybutorami wiadomości, ponieważ mamy publiczność, która za nami podąża i ponieważ możemy łatwo wybrać różne kody transmisji (artykuł pisany, podcast, wideo...).

Z tych powodów, papież apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli (a nie tylko do dziennikarzy) o dalsze przekazywanie informacji fascynacja chrześcijańską przygodą także w ich działaniach".dziennikarski".

P- W wieku dezintermediacjaCzy informacja ma jeszcze sens w klasycznym rozumieniu?

R- Słowo "dezintermediacja"nabrał w ostatnich latach negatywnej konotacji. Dzieje się tak, gdy ci z mediów mają poczucie, że należą do elity, że są wyłącznymi właścicielami jakiejś usługi. Z drugiej strony uważam, że the dezintermediacja to nic innego jak nowa forma mediacji.wolny od formalizmów, od korporacjonistycznych założeń, od klubów ograniczonych (papież mówi w tym względzie o "...").opakowane, przestrzenne, samoreferencyjne informacje").

Jest to jeden z powodów, dla których kryzys w sektorze mediówktóry z pewnością nie musi zdejmować "środkowego" garnituru, a raczej repozycjonowanie ich pracy w innych kategoriach i potrzebach. Należą do nich: pogłębione analizy, swobodne opinie, piętnowanie nierówności i informowanie o najbardziej zmarginalizowanych.

Każda treść może działać, o ile odzwierciedla jedno kryterium: prawdę.

Massimiliano PadulaSocjolog i profesor komunikacji

P- Twoim zdaniem, gdzie musimy pójść, aby dostarczyć społeczeństwu wysokiej jakości treści?

R- Uważam, że jeszcze przed treściami konieczne i pilne jest zinternalizowanie tego, czym jest digital. Konieczne jest przełamanie instrumentalnej wizji sieci i zacząć pojmować aspekty ludzkie, rozumieć czasy, przestrzenie, kody i języki.. Po wykonaniu tej czynności, każda treść może działać, o ile odzwierciedla jedno kryterium: prawdę..

Sieć ma zresztą niezwykłą funkcję odsłaniania zła poprzez uczynienie naszego życia przejrzystym. Dlatego, jakość komunikacyjna odnosi się obecnie do komunikacji przepojonej prawdą, sprawiedliwością, pięknem i poszanowaniem godności osób.zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.

Omnes, ze swoim lądowaniem w sieci i strategią namingową, stanie się tylko jeszcze bardziej katolicki.

Massimiliano PadulaSocjolog i profesor komunikacji

P- Od kilku tygodni, Omnes oferuje również informacje cyfrowe: jaką wartość dodaną może wnieść sieć?

R- Wartość dodana może odnosić się do pojęcia "...".glokalizacja"tj. do Multiplikacja i dywersyfikacja doświadczeń lokalnych na terytoriach globalnych.. Jest to możliwe dzięki coraz lepszym możliwościom technologicznym, ale także dzięki nowej perspektywie, umiejętnościom i wrażliwości współczesnego człowieka.

Ja jednak wolę przymiotnik "...".Katolik" a "glocal"nie w jego duchownym sensie, ale raczej rozumiana w jej pierwotnym znaczeniu "uniwersalna".. OmnesNowa strona, z jej web landingiem i strategią namingową, stanie się tylko jeszcze bardziej katolicka.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.