Watykan

Duchowość i wartości moralne młodych ludzi: międzynarodowe badanie z Rzymu

Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie przeprowadził w ostatnich miesiącach ogólnoświatową ankietę badającą wartości, nadzieje i skłonności religijne osób w wieku 18-29 lat w ośmiu krajach.

Giovanni Tridente-7 marca 2024 r.-Czas czytania: 5 minuty
młodzi ludzie

Globalne badanie przeprowadzone przez Papieski Uniwersytet Świętego Krzyżawe współpracy z siedmioma innymi uniwersytetami i hiszpańską agencją GAD3, zbadała wartości, nadzieje i skłonności religijne osób w wieku 18-29 lat w ośmiu różnych krajach. 

Wyniki, które zostały zaprezentowane 29 lutego podczas Santa Cruz z Rzymu, oferują dogłębne spojrzenie na stan religijności i wiary wśród młodych ludzi, podkreślając rosnące zainteresowanie duchowością na całym świecie. Projekt mający na celu zbadanie wiary i wartości młodych ludzi na całym świecie zrodził się z nowej międzynarodowej i interdyscyplinarnej grupy badawczej, która została założona kilka miesięcy temu na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża pod nazwą Footprints. Młodzi ludzie: oczekiwania, ideały, przekonania, w celu stworzenia platformy do ciągłego wsłuchiwania się w oczekiwania i nadzieje młodszego segmentu populacji.

Przechodząc do badania - w którym wzięło udział 4 889 młodych ludzi w wieku 18-29 lat z krajów takich jak Argentyna, Brazylia, Włochy, Kenia, Meksyk, Filipiny, Hiszpania, Filipiny i Wielka Brytania - okazuje się, że zainteresowanie duchowością jest ważnym elementem życia młodego pokolenia, przy czym 83 % respondentów stwierdziło, że obecność ta wzrosła lub pozostała niezmieniona w porównaniu z poprzednimi pięcioma latami. 

Jest to szczególnie istotne w krajach takich jak Kenia, Filipiny i Brazylia, gdzie znaczna liczba młodych ludzi identyfikuje się jako wierzący i uznaje doświadczenie religijne w swoim życiu.

Wiara i życie duchowe

Wiara młodych wierzących wykracza poza tradycyjne praktyki religijne, co wpływa na ich poglądy na kwestie moralne. Ponadto zauważono, że sumienie jest uważane za czynnik decydujący o dobru i złu dla większości respondentów (67 %). Przekonanie to wzrasta wśród tych, którzy uznają obecność wiary w swoim życiu (71 %).  

Nie wyklucza to pewnych sprzeczności, jak widać na przykład w Hiszpanii, gdzie wielu uznaje rolę sumienia w wymiarze sprawiedliwości (42 %), ale większa liczba (49 %) popiera ideę sprzeciwu sumienia. Paradoks występuje również we Włoszech, gdzie 70 % respondentów popiera samoświadomość, podczas gdy 52 % sprzeciwia się jej "sprzeciwowi".

Kwestie społeczne

W kwestiach społecznych zarówno wierzący, jak i ateiści uważają wojnę za nieuzasadnioną, chociaż 25 % próby uważa, że mogą istnieć powody, które ją usprawiedliwiają. Nie jest wykluczone, że na takie stanowisko mogły mieć wpływ obecne konflikty międzynarodowe, takie jak te na Ukrainie i w Rosji. Izrael-Palestyna.

Między wierzącymi i ateistami istnieje również wspólna troska o korupcję polityczną i problemy środowiskowe, a także odmienne poglądy na takie kwestie jak pornografia i macierzyństwo zastępcze, do których niewierzący częściej się przyznają, podobnie jak są mniej przeciwni karze śmierci niż ich wierzący rówieśnicy.

Katolicy i niekatolicy są w znacznym stopniu zgodni co do wpływu środków antykoncepcyjnych na relacje intymne (odpowiednio 39 % i 38 % uważa, że obniżają one jakość związku) oraz wspólnego sprzeciwu wobec legalizacji prostytucji, przy czym 70 % obu grup jest temu przeciwnych.

Najwyraźniej istnieją różnice w zachowaniu młodych ludzi w zależności od kraju, do którego należą. Badanie przeprowadzone przez Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża i GAD3 uszeregowało osiem analizowanych krajów według "podobieństw", ujawniając cztery grupy wyników.

Kenia, Filipiny i Brazylia

Na pierwszym miejscu wśród "krajów o silnej tożsamości religijnej" znajdują się Kenia, Filipiny i Brazylia, które pokazują, że religia jest przeżywana z intensywnym oddaniem. W szczególności katolicyzm dominuje na Filipinach (67 %), podczas gdy w Kenii jest wyższy odsetek innych religii (71 % w porównaniu do 26 % katolików); w Brazylii ewangelicy są największą grupą (31 %), podczas gdy katolicyzm jest drugą co do wielkości. 

Chociaż te trzy kraje nie mają wspólnej dominującej religii, wykazują podobne podejście do religii, kwestii społecznych i prawa moralnego. Znaczna część młodych ludzi identyfikuje się jako wierzący i dostrzega rosnącą duchowość wraz z wiekiem (57 %).

Hiszpania i Włochy

Hiszpania i Włochy są wymienione jako "kraje w procesie sekularyzacjigdzie mniejszy odsetek młodych ludzi identyfikuje się jako wierzący (35 % i 42 %). Jednak ci, którzy deklarują się jako wierzący, wykazują bardziej zakorzenioną wiarę: w skrócie, mniejszość katolicka, gdzie 60 % respondentów twierdzi, że uczęszcza na mszę przynajmniej raz w miesiącu i podkreśla ogromne znaczenie Eucharystii w ich życiu (33 %).

Co więcej, wśród katolików w Hiszpanii i we Włoszech istnieje wysoki odsetek osób, które ufają interpretacji Pisma Świętego kierowanej przez Magisterium Kościoła katolickiego (33 % i 35 %). 

Meksyk i Argentyna

Meksyk i Argentyna znajdują się w pośredniej pozycji, z trendami, które zbliżają je do krajów takich jak Hiszpania i Włochy. Meksyk wyróżnia się wyższym odsetkiem wierzących (71 %), a następnie Argentyna (51 %), ale oba kraje wykazują niższe zaangażowanie w praktyki religijne. W rzeczywistości frekwencja na mszach wynosi odpowiednio 39 % i 61 %.

Zjednoczone Królestwo

Jako wyjątkowy przypadek, badanie podkreśla Wielką Brytanię, niewątpliwie ze względu na jej anglikańskie dziedzictwo. 48 % młodych ludzi identyfikuje się jako wierzący, 88 % młodych Brytyjczyków twierdzi, że modli się kilka razy w tygodniu, a 68 % uczestniczy w mszy przynajmniej raz w miesiącu.

Badanie Santa Croce podkreśla również wiele innych faktów, takich jak różnice między ateistami i/lub agnostykami oraz między wierzącymi i katolikami, które ujawniają złożony i zróżnicowany obraz przekonań i obaw młodych ludzi w czasach szybkich i często burzliwych zmian. 

Jednak rosnące zainteresowanie duchowością, różnice między płciami w praktykach religijnych i rozbieżności w kwestiach społecznych między tymi, którzy wierzą, a tymi, którzy nie wierzą, odzwierciedlają żywą dynamikę interakcji między wiarą, etyką i perspektywami społecznymi wśród młodszych pokoleń, pokazując, że nadal mają głos w społeczeństwie i nadal chcą być wysłuchani.

Na stronie Santa Cruz inwestuje w badania

Jak wspomniano powyżej, globalne badanie było promowane przez grupę Footprints. Młodzi ludzie: oczekiwania, ideały, przekonaniaktóry jest częścią planu rozwoju akademickiego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża uruchomionego w ubiegłym roku akademickim. 

Oprócz wspomnianego powyżej, obecnie realizowane są dwa inne projekty: Chrześcijańska tożsamość uniwersytetumiędzynarodowe forum ekspertów w celu zbadania podstawowych elementów charakteryzujących tożsamość inspirowanych chrześcijaństwem uniwersytetów oraz wymiarów, w których się ona wyraża, od nauczania po badania, w tym ich wpływ społeczny i kulturowy; oraz W kierunku teologii ewangelizacjibadanie biblijnych, patrystycznych i historyczno-teologicznych podstaw "teologii ewangelizacji", z wykorzystaniem wkładu innych nauk humanistycznych. 

40. rocznica

Obecnie inicjatywy te obejmują ponad 15 obszarów studiów i ponad 35 naukowców z ponad 10 krajów. Niedawno zakończono kolejny nabór wniosków, a kilka kolejnych projektów czeka na zatwierdzenie, poszerzając w ten sposób akademicką wizję młodej instytucji założonej przez błogosławionego Álvaro del Portillo na życzenie świętego Josemarii Escrivy, która przygotowuje się do obchodów 40-lecia istnienia.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.