Watykan

Na czym polega medytacja? Papież wyjaśnia to na audiencji

Papież Franciszek zastanowił się nad formą modlitwy chrześcijańskiej, która jest rozpowszechniona nawet wśród ludzi innych religii: medytacją.

David Fernández Alonso-28 kwietnia 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty
czym jest medytacja

Foto: ©2021 Catholic News Service / U.S. Conference of Catholic Bishops.

Papież Franciszek w dzisiejszej katechezie skupił się na pewnej formie modlitwy: medytacji. "Dla chrześcijanina "medytować" to szukać syntezy" - stwierdza Papież. "Oznacza to postawienie się przed wielką kartą Objawienia, aby spróbować uczynić ją naszą własną, podejmując ją całkowicie. Chrześcijanin zaś, przyjąwszy Słowo Boże, nie zamyka go w sobie, bo to Słowo musi spotkać się z "inną księgą", którą Katechizm nazywa "tym z życia" (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2706). To właśnie staramy się czynić za każdym razem, gdy medytujemy nad Słowem".

Powszechna praktyka

Franciszek zastanawiał się nad powszechną praktyką medytacji, która jest dziś rozpowszechniona także wśród ludzi innych religii, a nawet wśród osób, które nie mają religijnego spojrzenia na życie. "Wszyscy potrzebujemy medytacji, refleksji, odnalezienia siebie na nowo". "Przede wszystkim - kontynuuje Papież - w nienasyconym świecie zachodnim medytacja jest poszukiwana, ponieważ stanowi wysoki wał przeciwko codziennym stresom i szerzącej się wszędzie pustce".

Wszyscy potrzebujemy medytacji, refleksji, odnalezienia siebie na nowo.

Papież FranciszekAudiencja generalna, 28 kwietnia 2021 r.

"Jest więc obraz młodzieży i dorosłych siedzących w skupieniu, w ciszy, z na wpół zamkniętymi oczami... Co robią ci ludzie? Medytują. Jest to zjawisko, na które należy spojrzeć dobrymi oczami: w rzeczywistości nie jesteśmy stworzeni do biegu przed siebie, mamy życie wewnętrzne, które nie zawsze da się zdeptać. Medytacja jest więc koniecznością dla każdego.

Jezus Chrystus jest drzwiami do modlitwy

"Zdajemy sobie jednak sprawę, że słowo to, raz przyjęte w kontekście chrześcijańskim, nabiera specyficznego charakteru, którego nie wolno anulować. Wielką bramą, przez którą przechodzi modlitwa ochrzczonego - przypominamy raz jeszcze - jest Jezus Chrystus. Praktyka medytacji również podąża tą drogą. Chrześcijanin, kiedy się modli, nie dąży do pełnej przejrzystości siebie, nie wyrusza w poszukiwaniu najgłębszego jądra swojego ja; modlitwa chrześcijanina jest przede wszystkim spotkaniem z Innym przez duże O. Jeśli doświadczenie modlitwy daje nam wewnętrzny pokój, albo opanowanie samego siebie, albo jasność co do drogi, którą należy obrać, to te rezultaty są, że tak powiem, skutkami ubocznymi łaski modlitwy chrześcijańskiej, którą jest spotkanie z Jezusem".

Jeśli doświadczenie modlitwy daje nam wewnętrzny pokój, to jest to wynik łaski modlitwy chrześcijańskiej, która jest spotkaniem z Jezusem.

Papież FranciszekAudiencja generalna, 28 kwietnia 2021 r.

Termin "medytacja" miał różne znaczenia na przestrzeni dziejów. Papież stwierdza, że "także w obrębie chrześcijaństwa odnosi się ono do różnych doświadczeń duchowych. Można jednak wyznaczyć pewne wspólne linie, a w tym pomaga nam również Katechizm, który mówi: "Metody medytacji są tak różnorodne, jak różnorodni są mistrzowie duchowi. [...] Ale metoda jest tylko przewodnikiem; istotną rzeczą jest posuwanie się z Duchem Świętym naprzód jedyną drogą modlitwy: Chrystusem Jezusem" (n. 2707).

Formy medytacji

Papież rozważał różnorodność sposobów medytacji. Istnieje wiele metod medytacji chrześcijańskiej: jedne bardzo stonowane, inne bardziej plastyczne; jedne podkreślają wymiar intelektualny osoby, inne bardziej afektywny i emocjonalny. "Wszystkie są ważne i godne praktykowania, o ile mogą pomóc w tym, by doświadczenie wiary stało się całkowitym aktem osoby: nie tylko umysł człowieka się modli, tak jak nie tylko jego uczucia się modlą. W starożytności mówiono, że organem modlitwy jest serce, i tak tłumaczono, że to cały człowiek, począwszy od jego centrum, wchodzi w relację z Bogiem, a nie tylko niektóre jego władze".

Metoda jest drogą, a nie celem

Franciszek chciał nam przypomnieć i zachęcić, byśmy nie zapominali, "że metoda jest drogą, a nie celem: każda metoda modlitwy, jeśli chce być chrześcijańska, wpisuje się w tę metodę". sequela Christi co jest istotą naszej wiary. Katechizm podaje: "Medytacja obejmuje myśl, wyobraźnię, emocje i pragnienie. Ta mobilizacja jest konieczna, aby pogłębić przekonania wiary, obudzić nawrócenie serca i umocnić wolę pójścia za Chrystusem. Modlitwę chrześcijańską najlepiej stosować do rozważania "tajemnic Chrystusa" (n. 2708)".

Łaska modlitwy chrześcijańskiej

"Na tym polega więc łaska modlitwy chrześcijańskiej - potwierdził Papież - Chrystus nie jest daleko, ale jest zawsze w relacji z nami. Nie ma takiego aspektu Jego bosko-ludzkiej osoby, który nie mógłby stać się dla nas miejscem zbawienia i szczęścia. Każdy moment ziemskiego życia Jezusa, dzięki łasce modlitwy, może stać się dla nas współczesny. Dzięki Duchowi Świętemu my również jesteśmy obecni nad rzeką Jordan, gdy Jezus zostaje w niej zanurzony, aby przyjąć chrzest. My również jesteśmy gośćmi na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy to Jezus podaje najdoskonalsze wino na szczęście pary młodej.

Chrystus nie jest daleko, ale jest zawsze w relacji z nami.

Papież FranciszekAudiencja generalna, 28 kwietnia 2021 r.

Na zakończenie Ojciec Święty wczuwał się w naszą osobistą sytuację: "My również jesteśmy zdumieni milionami uzdrowień dokonanych przez Mistrza. I w modlitwie jesteśmy oczyszczonym trędowatym, niewidomym Bartymeuszem, który odzyskuje wzrok, Łazarzem, który wychodzi z grobu... Nie ma strony Ewangelii, na której nie byłoby miejsca dla nas. Medytacja, dla nas chrześcijan, jest sposobem na spotkanie z Jezusem. I w ten sposób, i tylko w ten sposób, możemy odnaleźć siebie na nowo.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe