Świat

Komitet synodalny utworzony w Niemczech 

Pomimo zakazu Watykanu, w Niemczech utworzono Komitet Synodalny w celu zorganizowania Soboru Synodalnego. Będzie on podejmował decyzje większością dwóch trzecich głosów, eliminując weto biskupów.

José M. García Pelegrín-13 lipca 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
podróż synodalna

Zdjęcie: Głosowanie nad ukonstytuowaniem się Komisji Synodalnej ©Evelina Sowa

11 listopada ubiegłego roku w Essen utworzono tak zwaną "Europejską Unię Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności".Komitet Synodalny Kościoła Katolickiego w Niemczech"z jednogłośnym zatwierdzeniem jego statutu i regulaminu. Zgodnie z komunikatem prasowym wydanym w sobotę, komisja ta "będzie spotykać się okresowo do 2026 r., aby dalej rozwijać synodalność Kościoła". 

Rzymski zakaz

Trzyletni okres trwania został ustanowiony w celu przygotowania "Rady Synodalnej" do przedłużenia pracy wykonanej podczas "Rady Synodalnej".Ścieżka synodalna"Rada Synodalna" odbędzie się w latach 2019-2023. Jednak ustanowienie tej "Rady Synodalnej" było wyraźnie zakazane przez kardynała sekretarza stanu i kardynałów prefektów dykasterii ds. nauki wiary i biskupów, za wyraźną zgodą papieża Franciszka, i przekazał w liście z dnia 16 stycznia 2023 r.: "Ani Ścieżka synodalna, ani organ powołany przez niego, ani krajowa konferencja biskupów" nie są upoważnione do powołania takiego organu. Wynika to z faktu, że taka rada byłaby "nową strukturą zarządzającą Kościołem w Niemczech, która (...) wydaje się być umieszczona ponad autorytetem Konferencji Episkopatu i de facto go zastępować".

Pomimo tego zakazu, 19 z 27 biskupów tytularnych niemieckich diecezji wzięło udział w spotkaniu konstytucyjnym, wraz z 27 przedstawicielami Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) i 20 innymi osobami wybranymi przez zgromadzenie Niemieckiej Konferencji Biskupów Katolickich (ZdK). Ścieżka synodalna. Według komunikatu prasowego, wszyscy oni "wspólnie dyskutują o przyszłości Kościoła".

Na koniec spotkania Irme Stetter-Karp, przewodnicząca ZdK, podkreśliła niezwykły aspekt omawianego statutu: "Cieszę się, że komisja zgodziła się, między innymi, na podejmowanie przyszłych decyzji większością dwóch trzecich głosów wszystkich obecnych członków. To duży krok naprzód w promowaniu synodalności. Ponadto oznacza to zniesienie prawa weta, które mieli biskupi na zgromadzeniach Drogi Synodalnej, gdzie decyzje wymagały poparcia dwóch trzecich obecnych biskupów.

Dalsze kroki

Aby jednak statuty weszły w życie, muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez organizatorów Drogi Synodalnej, tj. przez Niemiecką Konferencję Biskupów (DBK) i ZdK. Wydaje się, że nie ma wątpliwości, że ZdK je zatwierdzi; nie wiadomo jednak, jak zostaną one potraktowane w DBK, biorąc pod uwagę, że ośmiu biskupów nie uczestniczyło w tym konstytutywnym posiedzeniu Komitetu Synodalnego.

Pod koniec spotkania, Bp Georg BätzingPrzewodniczący DBK wyraził optymizm: "Komitet Synodalny nabrał rozpędu. Jestem wdzięczny, że weszliśmy w nową fazę. Dlatego cieszę się, że mogę przyjąć słowa Synodu Światowego: "Kościół w ruchu", sentyment, którego doświadczyliśmy w Rzymie, a teraz także w Essen. Decyzje w sprawie statutów i regulaminu są wyraźnym znakiem, że nauczyliśmy się i praktykujemy synodalność, z jej podstawowym warunkiem: wzajemnym zaufaniem". 

Na początku spotkania, Irme Stetter-Karp podkreślił, że podróż synodalna w Niemczech jest ściśle powiązana z Kościołem powszechnym: "Papież Franciszek zachęca nas, abyśmy mocno trzymali się naszego słowa. Dzięki wytrwałości robimy postępy". Dodał: "Konsultacje w Rzymie jasno pokazały potrzebę konkretnych i widocznych zmian w Kościele". Biskup Bätzing podkreślił związek między Synodem Powszechnym a niemiecką drogą synodalną: "Synodalność musi zostać wzmocniona i skonkretyzowana jako 'modus vivendi et operandi' dla całego Kościoła. Tylko z tej perspektywy synodalna droga Kościoła w Niemczech może być postrzegana jako autentyczny wysiłek na rzecz rozwoju właśnie tej synodalności, która jest tak ważna dla całego Kościoła w XXI wieku.

Brak jasności

Uderzające jest jednak to, że chociaż przedstawiciele Drogi - a teraz Komitetu Synodalnego - nieustannie odwołują się do zachęty Synodu Powszechnego i Papieża do kontynuowania, nie przyjmują jasnych słów Papieża na temat synodalności: "Nie jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić spotkanie parlamentarne lub plan reform", powiedział Franciszek na początku Kongregacji Generalnej Synodu na początku października. Jednak Komisja Synodalna działa według tego samego schematu, co Droga Synodalna: z głosowaniami nad propozycjami i poprawkami oraz, oczywiście, z "planem reform".

Prezes ZdK wyraźnie odniósł się do tego, wykluczając "format" Synodu Powszechnego: "Nie uważamy za stosowne ograniczać się do słuchania przez jeden tydzień, a następnie drugiego". Irme Stetter-Karp nie uważa, że "musimy uczyć się czegokolwiek od Synodu Powszechnego w zakresie metod pracy".

Sprzeciw teologów i osób świeckich

W połowie tygodnia inicjatywa "Nowe Początki" (Neuer Anfang), grupa teologów i świeckich, którzy wspierają projekty reform w Kościele katolickim, zaniepokojona kierunkiem Drogi Synodalnej, wydała notę protestacyjną przeciwko Komisji Synodalnej, stwierdzając, że "może ona rozdrobnić Kościół katolicki w Niemczech i zagrozić jedności z papieżem i Kościołem powszechnym". Według inicjatywy, odnowa Kościoła "nie może polegać na tworzeniu Kościoła na sposób niemiecki".

Opisuje ona utworzenie Komisji Synodalnej jako "skandaliczny i bezprawny akt pod każdym względem", który ma na celu uzurpację władzy nad Kościołem. W nocie protestuje "przeciwko domniemaniu, że ta grupa wypowiada się w imieniu wszystkich katolików w Niemczech".

Cytując przewodniczącego ZdK, który wskazał, że celem jest znalezienie "stałej formy, w której biskupi i świeccy, tj. posługa i lud Boży razem, nie tylko konsultują się ze sobą, ale także podejmują decyzje", zwracają uwagę, że zmniejszyłoby to, a nawet zniszczyło, apostolski urząd przywództwa biskupów. Tylko biskupi, doradzani przez wiernych, mają władzę przewodzenia Kościołowi, podsumowuje nota New Beginnings.

Spotkanie założycielskie "Komitetu Synodalnego" odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Jednak według Irme Stetter-Karp w regulaminie uzgodniono, że w przyszłości spotkania będą ogólnie otwarte dla prasy. "Stworzy to przejrzystość, którą uważam za kluczową", powiedziała. 

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe