Watykan

Wznowienie działalności Caritas Internationalis

Papież Franciszek powołuje nadzwyczajnego komisarza do spraw poprawy standardów i procedur zarządzania.

Antonino Piccione-22 listopada 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
CARITAS

Wolontariusze na Ukrainie w marcu 2022 roku (CNS photo / Frabizio Bensch)

Po dokonaniu oceny wyników przez niezależną komisję, kierownictwo Caritas Internationalis (CI) została objęta tymczasowym zarządem komisarycznym w celu poprawy standardów i procedur zarządzania - mimo że zarządzanie finansami jest prawidłowe, a cele fundraisingowe zostały osiągnięte - aby lepiej służyć organizacjom członkowskim konfederacji na całym świecie.

Papież Franciszek mianował dziś Pier Francesco Pinellego komisarzem nadzwyczajnym CI ze skutkiem od 22 listopada 2022 r. Pan Pinelli - według oświadczenia Dykasterii ds. Posługi Integralnego Rozwoju Człowieka - jest znanym konsultantem zawodowym i organizacyjnym. Towarzyszyć mu będzie pani Maria Amparo Alonso Escobar, obecnie odpowiedzialna za rzecznictwo CI, oraz o. Manuel Moruj ão S.J. za osobiste i duchowe towarzyszenie pracownikom. W okresie działania komisji wszystkie obecne nominacje na stanowiska kierownicze w ramach CI zostaną wstrzymane. Powołanie Nadzwyczajnego Komisarza ds. IW nie będzie miało żadnego wpływu na funkcjonowanie organizacji członkowskich i promowanej przez nie globalnej służby solidarności, a wręcz przeciwnie, będzie służyło jej wzmocnieniu.

Pan Pinelli i pani Alonso będą towarzyszyć CI w celu zapewnienia stabilności i empatycznego przywództwa. Będą oni pracować nad zakończeniem procesu nominacji i wyborów przewidzianego w statucie CI. Następne Walne Zgromadzenie Organizacji Członkowskich CI wybierze Prezydenta, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Odbywać się będzie regularnie w maju 2023 roku. W przygotowaniu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego Komisarza wspomagać będzie kard. Luis Antonio G. Tagle, który będzie szczególnie odpowiedzialny za relacje z Kościołami lokalnymi i organizacjami członkowskimi Caritas Internationalis.

Zgodnie z nową konstytucją apostolską Kurii Rzymskiej "Praedicate Evangelium", Dykasteria ds. Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka (DSSUI) "wykonuje uprawnienia zarezerwowane Stolicy Apostolskiej przez prawo do zakładania i nadzorowania międzynarodowych stowarzyszeń i funduszy charytatywnych ustanowionych w tych samych celach, zgodnie z odpowiednimi statutami i obowiązującymi przepisami" (art. 174 § 3). DSSUI jest "kompetentny w odniesieniu do Caritas Internationalis (...), zgodnie z [jego] statutem" (art. 174 § 2).

Prace DSSUI w ciągu ostatniego roku nie ujawniły żadnych dowodów na niegospodarność finansową czy niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym, ale jednocześnie zwróciły uwagę na kwestie i obszary wymagające pilnej uwagi. Stwierdzono niedociągnięcia w odniesieniu do procedur zarządzania i w ich ramach, co miało negatywny wpływ na ducha zespołu i morale pracowników. "W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost potrzeb wielu osób, którym Caritas pomaga i jest rzeczą konieczną, aby Caritas Internationalis była dobrze przygotowana do sprostania tym wyzwaniom" - powiedział kard. Michael Czerny S.J., Prefekt Dykasterii ds. Służby Integralnego Rozwoju Człowieka.

Papież Franciszek zaprasza nas do zastanowienia się nad "misją, do której realizacji w Kościele powołana jest Caritas..." .... Dobroczynność nie jest jałową korzyścią ani zwykłym darem, który należy ofiarować, aby uspokoić nasze sumienie. To, o czym nie wolno nam nigdy zapomnieć, to fakt, że miłość ma swoje źródło i istotę w samym Bogu (por. J 4, 8); miłość jest objęciem przez Boga, naszego Ojca, każdej osoby, a zwłaszcza najmniejszych i cierpiących, którzy zajmują szczególne miejsce w Jego sercu" (27 maja 2019). Jego słowa inspirują wszystkich zaangażowanych, aby zapewnić, że CI spełni swoją misję.

 Caritas Internationalis jest konfederacją 162 katolickich organizacji zajmujących się pomocą, rozwojem i usługami społecznymi, działających w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie, a jej siedziba znajduje się w Państwie Watykańskim.

AutorAntonino Piccione

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe