Edukacja

Uniwersytet Francisco de Vitoria uruchamia Instytut Przebaczenia

Celem jednostki akademickiej jest promowanie badań nad przebaczeniem w sferze szkolnej, rodzinnej, terapeutycznej i społecznej poprzez Instytut Przebaczenia. Profesorowie z Uniwersytetu podkreślili znaczenie zrozumienia przebaczenia poza wymogami sprawiedliwości, co pozwoli ludziom przezwyciężyć emocjonalne blokady i ból.  

Francisco Otamendi-2 marca 2024 r.-Czas czytania: 4 minuty
Uniwersytet Przebaczenia

Uniwersytet Francisco de Vitoria prezentuje Instytut Przebaczenia @UFV

Obserwatorzy i analitycy często odnosili się do potrzeby przebaczenia jako sposobu na rozwiązanie konfliktu lub w jego następstwie, w następstwie przemocy terrorystycznej, w pojedynczych aktach lub przez lata, a także w następstwie wojen i konfliktów na całym świecie oraz znaczącego wpływu, jaki wywarły one na ludzi.

Na poziomie osobistym, a także w rodzina Podkreślono znaczenie przebaczenia w osiąganiu wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, nawet z czysto psychologicznego punktu widzenia, już nie etycznego czy moralnego. Mówi się, że przebaczenie poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne; uraza i nienawiść niszczą.

W tym tygodniu Uniwersytet Francisco de Vitoria (UFV) przedstawił Instytut PrzebaczeniaOśrodek akademicki donosi, że była to "pionierska inicjatywa w środowisku uniwersyteckim, z dniem, w którym można było przeanalizować koncepcję przebaczenia i wyjaśnić, jak działa ona w konkretnych projektach".

"Celem jest zaoferowanie przestrzeni do badań, szkoleń i transferu wiedzy w dziedzinie przebaczenia", wyjaśniła dr Clara Molinero, dyrektor Instytutu i Wydziału Psychologii UFV, która uczestniczyła w wydarzeniu wraz z dr Maríą Prieto Ursúa z Uniwersytetu Comillas, Saray Bonete, badaczką i profesorem Wydziału oraz Robertem Enrightem, pionierem badań nad przebaczeniem w USA, według Uniwersytetu.

Perspektywa multidyscyplinarna

Clara Molinero wyjaśniła, że inicjatywa ta wynika z "potrzeby zbadania przebaczenia z multidyscyplinarnej, otwartej perspektywy, w tym z innych dyscyplin, takich jak psychologia, edukacja, filozofia, teologia i socjologia".

"Można nauczyć się wybaczać i prosić o wybaczenie, a kto nie potrzebuje przezwyciężyć blokady lub urazy za otrzymane zło? Wszyscy jesteśmy potencjalnymi odbiorcami Instytutu, ponieważ ma on na celu nie tylko pomoc pacjentom z poważnymi zaburzeniami, ale wszystkim, ponieważ wszyscy potrzebujemy przebaczenia" - powiedział Jorge López, dziekan Wydziału Edukacji i Psychologii.

"Główne kierunki to stworzenie instrumentów pomiarowych, które pozwolą nam zbadać zmiany po pracy nad nauką przebaczania; praca interwencyjna, w ramach której opracowujemy treści i oceniamy zachodzące zmiany", podkreśla badaczka Saray Bonete, która wyjaśniła, że pracuje z więźniami, a także w szkołach i na uniwersytetach, "aby szkolić studentów w ich pracy zawodowej w zakresie korzystania z przebaczenia jako strategii rozwiązywania konfliktów". 

Emocjonalna i psychologiczna głębia przebaczenia

Inauguracja posłużyła również jako platforma do dyskusji na temat tego, jak przebaczenie może być potężnym narzędziem dla dobrego samopoczucia emocjonalnego i zdrowia psychicznego. María Prieto Ursúa, autorka książki "Przebaczenie i zdrowie", podkreśliła złożoność procesu przebaczenia, "zwłaszcza jeśli chodzi o przebaczenie sobie po popełnieniu czynów, które wyrządziły znaczną krzywdę innym".

Dr Prieto zidentyfikował trzy główne elementy procesu wybaczania sobie: wzięcie odpowiedzialności, zadośćuczynienie interpersonalne (choć w niektórych przypadkach może to być symboliczne lub nie bezpośrednio z ofiarą) oraz zadośćuczynienie intrapersonalne, które obejmuje głęboką pracę nad tym, jak postrzegamy siebie po popełnieniu czynu.

W kontekście chęci przeproszenia ofiary, Prieto podkreślił znaczenie poszanowania życzeń i potrzeb ofiary, nawet jeśli oznacza to brak bezpośredniego kontaktu w celu poproszenia o przebaczenie. Prawdziwa troska o ofiarę czasami wymaga poszanowania ustalonych barier, uznając, że potrzeba przebaczenia sprawcy nie powinna przeważać nad potrzebą bezpieczeństwa i komfortu ofiary.

Na innych uniwersytetach

Badanie przebaczenia rozpoczęło się w dziedzinie psychologii w niektóre uczelnie, bien como un área de investigación de modo interdisciplinar en el marco de un órgano de más amplio contenido, en colaboración con expertos de otras entidades universitarias, o bien con un Instituto propio sobre el perdón, también interdisciplinar, como en el caso que comentamos de la Universidad Francisco de Vitoria.

W Uniwersytet NawarryBadanie przebaczenia, na przykład, pojawiło się jako obszar badań, który ujawnia jego wieloaspektowy wpływ na relacje międzyludzkie, zdrowie psychiczne i dobrostan emocjonalny, wyjaśnia ośrodek akademicki.

"Badania pokazują, że ludzie, którzy mają pozytywne nastawienie do przebaczenia, mają mniej patologii psychicznej, używają mniej leków psychotropowych i mają wyższy próg tolerancji na ból i cierpienie. Oznacza to, że używają mniej środków przeciwbólowych, a nawet mniej usług zdrowotnych" - napisał. Javier Schlatterspecjalista ds. Wydział Psychiatrii i Psychologii Medycznej z Clínica Universidad de Navarra w Madrycie, w swojej książce "Rany w sercu. Uzdrawiająca moc przebaczenia".

W dziedzinie CEU Uniwersytet San PabloDla przykładu możemy przytoczyć doktora honoris causa Marcelino Oreję, jednego z ojców transformacji w Hiszpanii, który 5 października ubiegłego roku, odbierając nagrodę, powiedział, że "z wielkim wzruszeniem przyjął to wyróżnienie i jestem ogromnie wdzięczny za wybraną datę; tego samego dnia, ale w 34 roku, mój ojciec został zamordowany". "Dzień 5 października jest co roku zaznaczany w kalendarzu rodzinnym, aby pamiętać o moim ojcu. Moja matka zawsze wpajała mi poczucie przebaczenia pomimo spowodowanego bólu".

Warto przypomnieć, że francuski filozof Remi Brague zaproponował "przebaczenie" w obliczu rozprzestrzeniania się obudzonej kultury anulowania na Kongresie Katolików i Życia Publicznego 2021.

Na stronie Uniwersytet Comillas ma wielu specjalistów w kwestiach związanych z przebaczeniem, którzy wykładają na samym uniwersytecie, a także prowadzą badania z innymi ośrodkami akademickimi, takimi jak wspomniany profesor María Prieto Ursúa lub nauczyciel Pilar Martinezmiędzy innymi.

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe