Hiszpania

Rodzaje przemocy wobec kobiet według WHO

Omnes-7 marca 2018 r.-Czas czytania: < 1 minuta

Według WHO istnieje kilka rodzajów przemocy, które wymagają różnych interwencji. Wydaje się, że słowo przemoc sugeruje, że mamy do czynienia z krzywdą fizyczną, która prowadzi do udzielenia pomocy doraźnej, ale tak nie jest. Jest wiele sposobów na złe traktowanie ludzi, a kiedy robi się to z powodu bycia kobietą i z pogardą, jaką to implikuje, można to uznać za przemoc ze względu na płeć. Podobnie byłoby w odwrotnym przypadku, gdyby kobieta źle traktowała mężczyznę tylko dlatego, że jest mężczyzną.

Według Światowej Organizacji Zdrowia najczęstsze i najbardziej rozpowszechnione rodzaje przemocy to:

Przeciwko kobietom. Akt przemocy, który powoduje lub może powodować fizyczną, seksualną lub psychiczną krzywdę lub cierpienie kobiet; obejmuje groźby, przymus, arbitralne pozbawienie wolności, publicznie lub prywatnie. Obejmuje przemoc ze strony partnera intymnego, przemoc seksualną ze strony osoby innej niż partner, handel ludźmi i szkodliwe praktyki, takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

Para. Zachowanie partnera intymnego, które powoduje krzywdę fizyczną, seksualną lub psychiczną, w tym akty agresji fizycznej, przymusu seksualnego, przemocy psychicznej i kontroli. Obejmuje to również te zadane przez obecnego lub byłego małżonka lub innego partnera intymnego. Nazywana jest również przemocą domową, znęcaniem się nad żoną lub małżonkiem. "Przemoc na randce" jest stosowana w odniesieniu do przemocy w intymnych związkach między młodymi ludźmi i nie dotyczy konkubinatu.

Seksualny. Każdy akt seksualny, próba wykonania aktu seksualnego, niechciane komentarze o charakterze seksualnym, handel ludźmi lub inne środki wymuszania seksualności osoby, niezależnie od jej relacji z ofiarą, w dowolnym otoczeniu, w tym, ale nie tylko, w domu i w pracy.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe