Watykan

Sesja plenarna "Tutela Minorum": raport roczny i postępy w Kościołach lokalnych

Sesję plenarną Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich otworzyło świadectwo grupy LOUDfence, reprezentowanej przez Antonię Sobocki i Maggie Mathews.

Maria José Atienza-24 września 2023-Czas czytania: 2 minuty
małoletni

Papież Franciszek z pracownikami i członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich w maju 2023 r. ©OSV/Vatican Media

Po "burzliwym" roku, naznaczonym rezygnacją Hans Zollner SJ, the Papieska Komisja ds. ochrony nieletnich zakończyła swoje Zgromadzenie Plenarne 23 września. Członkowie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich skupili się na ocenie postępów poczynionych w realizacji trzech głównych obszarów jej nowego mandatu, rok po odnowieniu członkostwa.

Obszary, o których mowa, to "pomoc w aktualizacji i wdrażaniu ogólnokościelnych wytycznych dotyczących ochrony; pomoc we wdrażaniu art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych". Vos Estis Lux Mundi zapewnienie przyjęcia i pomocy osobom, które padły ofiarą nadużyć oraz przygotowanie dla Ojca Świętego rocznego sprawozdania na temat zasad i procedur ochrony w Kościele".

W odniesieniu do tego ostatniego, Komisja spodziewa się opublikować wstępny projekt raportu rocznego do końca września, z myślą o opublikowaniu pierwszego raportu rocznego wiosną 2024 roku.

Rozwój prywatnych kościołów

Członkowie Komisji zapoznali się z wynikami globalnej ankiety dotyczącej uniwersalnych ram wytycznych. W ankiecie tej otrzymano ponad 300 odpowiedzi i 700 sugestii, a w oparciu o te pomysły Komisja będzie nadal uwzględniać informacje zwrotne do marca 2024 r.

Oprócz tego dokumentu, komisja zapoznała się z raportami z wizyt Ad Limina i opracowała zalecenia, które zostaną przekazane odpowiednim Kościołom lokalnym i opublikowane w raporcie rocznym. W ciągu roku 13 konferencji biskupów mogło wyrazić swoje pomysły i sugestie komisji podczas spotkań Ad Limina.

Pomoc dla niedofinansowanych kościołów

Kluczowym tematem tej sesji plenarnej było zaangażowanie Kościoła w ochronę nieletnich. W rzeczywistości, aby zapobiec sytuacji, w której niedofinansowane kościoły nie są w stanie wdrożyć standardów i protokołów związanych z zapobieganiem, zgłaszaniem i leczeniem przypadków nadużyć, Komisja nadzoruje mechanizm finansowania sponsorowany przez darczyńców Kościoła, którzy zobowiązali się do zapewnienia 2,5 miliona dolarów finansowania dla tych niedofinansowanych kościołów. Afryka jest jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem obszarów i w rzeczywistości dwadzieścia lokalnych kościołów - w tym konferencje biskupów i konferencje zakonników - wyraziło chęć przystąpienia do programu.

Sprawiedliwość tranzycyjna i znęcanie się nad dziećmi

Ponadto, podczas sesji plenarnej wysłuchano prezentacji dr Davina Smolina, profesora prawa konstytucyjnego w Samford University Law School, na temat zastosowania koncepcji sprawiedliwości okresu przejściowego w pracy Kościoła w zwalczaniu nadużyć seksualnych. W związku z tym Komisja rozważy, w jaki sposób włączyć to podejście do radzenia sobie z poważnymi naruszeniami praw człowieka do swojego rocznego sprawozdania.

Kardynał O'Malley, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, z zadowoleniem przyjął "zaangażowanie tak oddanej grupy specjalistów ds. ochrony z całego świata" i wyraził nadzieję, że "Komisja będzie w stanie zaoferować wsparcie we wszystkich obszarach życia Kościoła, w których dobra praktyka ochrony powinna stać się normą".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe