Watykan

Siedem wezwań, które papież dodał do Litanii do św. Józefa

Stolica Apostolska opublikowała dziś list, który Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wysłała do konferencji biskupów na całym świecie, aby ogłosić wprowadzenie siedmiu nowych wezwań w Litanii do św. Józefa.

Maria José Atienza-1 maj 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
san jose

Foto: San Jose Seminary /unsplash

Inwokacje te, jak wskazują m.in. listZ wystąpień papieży zaczerpnięto refleksję nad niektórymi aspektami postaci patrona Kościoła powszechnego. Święto św. Józefa Robotnika stanowiło ramy dla tego ogłoszenia, które wpisuje się w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego i rok poświęcony Świętemu Patriarsze.

Nowe wywołania

Inwokacje Lan, które dołączą do obecnych, są następujące:

Custos Redemptoris (por. św. Jan Paweł II, Exhort. Apost. Redemptoris custos);

Służyć Christi (por. św. Paweł VI, homilia z 19-III-1966, cyt. Redemptoris custos n. 8 y Patris corde n. 1);

Minister salutis (św. Jan Chryzostom, cyt. Redemptoris custos, n. 8);

Fulcimen in difficultatibus (por. Franciszek, List apostolski. Patris cordeprzedmowa);

Patrone exsulum (Patris corde, n. 5).

Patrone afflictorum (Patris corde, n. 5).

Patrone pauperum (Patris corde, n. 5).

List stwierdza ponadto, że "do Konferencji Episkopatów należy tłumaczenie Litanii na języki należące do ich kompetencji oraz ich publikacja; tłumaczenia te nie będą wymagały confirmatio Stolicy Apostolskiej. Według roztropnego osądu Konferencje Biskupów mogą również umieścić, w odpowiednim miejscu i zachowując gatunek literacki, inne wezwania, którymi św. Józef jest szczególnie czczony w ich krajach".

Litania do św. Józefa (tłumaczenie z przewodnika)

Panie, zmiłuj się nad nami

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas.

Chryste usłysz nas.

Boże, nasz Ojcze niebieski, zmiłuj się nad nami.

Boże Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.

Boże Duchu Święty, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jeden Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Dostojny potomku Dawida, módl się za nami.

Światło Patriarchów, módl się za nami.

Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami.

Oblubieńcze Matki Bożej, módl się za nami.

Czysta opiekunko Matki Bożej, módl się za nami.

Pielęgnujący Ojcze Syna Bożego, módl się za nami.

Zazdrosny obrońco Chrystusa, módl się za nami.

Sługo Chrystusa, módl się za nami.

Ministrze zbawienia, módl się za nami

Głowo Świętej Rodziny, módl się za nami.

Józefie, najsprawiedliwszy, módl się za nami.

Józefie, najczystszy, módl się za nami.

Józefie, najmądrzejszy, módl się za nami.

Józefie, najodważniejszy, módl się za nami.

Józefie, najwierniejszy, módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Wzorowi pracownicy, módlcie się za nas.

Chwała życiu domowemu, módl się za nami.

Opiekunko dziewic, módl się za nami.

Kolumna rodzin, módl się za nami.

Wspieraj w trudnościach, módl się za nami.

Pocieszycielu nędzarzy, módl się za nami.

Nadzieja chorych, módl się za nami.

Patronie wygnańców, módl się za nami.

Patronie strapionych, módl się za nami.

Patronie ubogich, módl się za nami.

Patronie umierających, módl się za nami.

Terrorze demonów, módl się za nami.

Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: przebacz nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata: zmiłuj się nad nami.
V.- Ustanowił go panem swojego domu.
A.- I głową całego jego majątku.

Módlmy się: O Boże, który w swej niewysłowionej Opatrzności raczyłeś wybrać św. Józefa na Oblubieńca Twej Najświętszej Matki, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na to, by mieć za orędownika w niebie tego, którego na ziemi czcimy jako naszego obrońcę. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.