Świat

Opus Dei dostosuje swoje statuty do wskazań "Ad charisma tuendum".

Kongres Generalny określi zmiany, jakie należy wprowadzić do statutów prałatury personalnej, aby dostosować je do Motu Proprio. Ad charisma tuendum.

Maria José Atienza-6 października z 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
kobiety opus dei

Grupa kobiet z Dzieła na ostatnim Walnym Zjeździe Wyborczym w 2017 r. ©Ismael Martínez Sánchez

Prałat Opus Dei, Fernando Ocáriz, wystosował list do członków Prałatury, który jest dostępny pod adresem. Strona internetowa Opus Dei, w którym wyjaśnia, że po opublikowaniu Motu Proprio Ad charisma tuendumMężczyźni i kobiety z Rady Generalnej i Centralnej Rady Doradczej, centralnych organów zarządzających Opus Dei, od tygodni studiowali, jak "postępować, aby wykonać to, o co prosił nas Papież w kwestii dostosowania Statutów Dzieła do wskazań Motu proprio".

Nadzwyczajny Kongres Generalny, który zostanie zwołany w "tym precyzyjnym i ograniczonym celu", odbędzie się w pierwszej połowie 2023 roku. Idąc za radą Stolicy Apostolskiej, nie ograniczy się ona do zmiany "zależności Prałatury od tej Dykasterii oraz zmiany z pięcioletniego na roczne sprawozdanie dla Stolicy Apostolskiej z działalności Prałatury". W rzeczywistości, jak podkreśla w swoim liście bp Ocáriz, Watykan zalecił Dziełu rozważenie "innych możliwych zmian w Statutach, które wydają nam się odpowiednie w świetle Motu proprio", a także, że studium to powinno być przeprowadzone w sposób spokojny: "Zalecono nam, abyśmy poświęcili cały niezbędny czas bez pośpiechu".

Przy tej okazji ks. prałat poprosił członków Prałatury o "konkretne sugestie", mające na celu dostosowanie pracy i rozwoju Dzieła do potrzeb Kościoła w obecnym czasie. W tym sensie Fernando Ocáriz chciał podkreślić, że "chodzi o dostosowanie się do tego, co wskazała Stolica Apostolska, a nie o zaproponowanie jakiejś zmiany, która mogłaby się nam wydać interesująca".

Ponadto prałat Opus Dei zaznacza, że "wraz z pragnieniem wierności dziedzictwu naszego założyciela, ważne jest, aby wziąć pod uwagę dobro ogólne, które implikuje stabilność prawna instytucji" i otwiera drzwi dla "innych sugestii, aby nadać nowy impuls dziełu apostolskiemu", które mogą być rozpatrywane w przyszłości.

Kongresy generalne w Opus Dei

Kongresy Generalne są, wraz z Prałatem, który je zwołuje i który w nich uczestniczy, głównym organem zarządzającym w Opus Dei na poziomie centralnym. Zgodnie z punktem 133 obowiązującego statutu "co osiem lat muszą odbywać się zwyczajne zjazdy generalne zwoływane przez prałata, aby wyraził on swoją opinię o stanie prałatury i mógł doradzić odpowiednie normy dla przyszłych działań rządu".

Mogą się również odbywać nadzwyczajne kongresy generalne, jak ten, który ma się odbyć w 2023 r., które są zwoływane "gdy wymagają tego okoliczności w ocenie prałata".

Motu Proprio Ad charisma tuendum

Na stronie Motu Proprio Ad charisma tuendumopublikowana w lipcu ubiegłego roku, wyjaśniła niektóre aspekty reżimu prawnego prałatury personalnej Opus Dei, aby dostosować go do postanowień Konstytucja Apostolska Praedicate Evangelium. Dokument ten określa, że prałatury personalne (do tej pory jest tylko Opus Dei) będą teraz zależne od Dykasterii ds. Duchowieństwa, a nie od Dykasterii ds. Biskupów, jak to było do tej pory.

Ponadto. Motu Proprio wskazał na inne zmiany związane z Opus Dei. Konkretnie: z jednej strony, częstotliwość, z jaką Opus Dei musi przedstawić swój raport o sytuacji prałatury i rozwoju jej pracy apostolskiej, staje się coroczna zamiast pięcioletniej; z drugiej strony, postanowiono, że "prałat nie otrzyma święceń biskupich". Do tej pory nie było to istotne i nie było zawarte w statutach Opus Dei, ale poprzednicy biskupa Ocáriza, bł. Álvaro del Portillo i bp Javier Echevarría, otrzymali święcenia biskupie.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe