Hiszpania

Syria i Ukraina - kraje, którym ACN udzieli największej pomocy w 2023 r.

W 2023 r. Papieska Fundacja była w stanie rozdzielić 143,7 mln euro od ponad 350 000 dobroczyńców na całym świecie.

Maria José Atienza-20 czerwca 2024-Czas czytania: 3 minuty
Syria i Ukraina - kraje, którym ACN udzieli największej pomocy w 2023 r.

José María Gallardo i Carmen Conde podczas prezentacji wyników za 2023 r.

Dyrektor ACN Hiszpania, José María Gallardo i Carmen Conde, dyrektor ds. finansów i spadków, przedstawili w Madrycie dane za ostatni rok finansowy Pomoc Kościołowi w Potrzebie na świecie.

José María Gallardo rozpoczął prezentację Sprawozdanie z działalności organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie za rok 2023 dziękując hojności wszystkich dobroczyńców i pracy wolontariuszy ACN na całym świecie.

Wspomniał również Javiera Menéndeza Rosa i Ernesto Saiza de Vicuñę, byłego dyrektora i prezesa Fundacji do końca 2023 roku.

Dane ACN 2023

Dyrektor ACN Hiszpania przedstawił główne dane Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie na całym świecie za ostatni rok finansowy.

Ukraina Ukraina była krajem, który otrzymał największą pomoc od tej fundacji - ponad 7,5 miliona euro. Pomoc ta jest przeznaczona głównie dla ukraińskiego duchowieństwa, w tym kapelanów wojennych, a także na duchową i duszpasterską opiekę nad uchodźcami w zachodniej części kraju.

Jak zauważył sam Gallardo, w przypadku Ukrainy istnieje "wielka niewiadoma co do tego, co wydarzy się w najbliższych miesiącach na Ukrainie. Kiedy jest kryzys, trzeba poczekać na pokój, aby rozpocząć odbudowę, a Kościół jest co do tego jasny. Na razie z Ukrainy proszą o pomoc i wsparcie na zachodzie, gdzie znajduje się przesiedlona ludność (kobiety, dzieci)".

Trzęsienie ziemi w Syrii było kolejnym wydarzeniem, na którym skupiła się papieska fundacja. Kampania rozpoczęta po tej katastrofie spotkała się z dużym odzewem, co zaowocowało pomocą w wysokości ponad 7,4 miliona euro.

Liban i Indie, gdzie prawo antykonwersyjne i prześladowania Kościoła są powszechne, były krajami, w których ACN była w stanie pomóc w wysokości ponad 6 milionów euro.

Oprócz tego fundacja wsparła projekty w kilku krajach afrykańskich, takich jak Kongo, Tanzania i Nigeria.

Dyrektor ACN Hiszpania chciał podkreślić charakterystykę fundacji, którą jest wspieranie pracy duszpasterskiej i katechetycznej, a także obecność chrześcijan wszystkich wyznań.

Nic więc dziwnego, że większość beneficjentów to księża, diecezje i biskupi, choć, jak podkreślił Gallardo, "coraz więcej próśb dotyczy projektów szkoleniowych dla świeckich".

Wśród wspieranych projektów 26,8% darowizn przeznaczono na budowę i odbudowę kościołów, a także na wypłatę stypendiów dla księży na ich utrzymanie oraz szkolenie zakonników i katechetów.

Hiszpania: wzrost liczby darowizn i dobroczyńców

Carmen Conde wyjaśniła rolę ACN Hiszpania w tym roku. W Hiszpanii 27 017 dobroczyńców przekazało środki na rzecz Pomocy Kościołowi w Potrzebie w 2023 r., co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kwota darowizn, spadków i zapisów otrzymanych przez ACN wyniosła 18 432 320 euro, czyli o 4,6% mniej niż w poprzednim roku ze względu na spadek spadków i zapisów, podczas gdy regularne darowizny wzrosły o 17,2%.

Zapytany o tę liczbę, Conde wyjaśnił, że w 2022 r. nastąpił szczególnie silny spadek, który doprowadził do tego wzrostu, ale w rzeczywistości liczba osób, które decydują się na ten sposób wspierania prześladowanych i potrzebujących chrześcijan na całym świecie, stale rośnie.

Conde podkreślił również, że "ze 100 euro przekazanych ACN w Hiszpanii, 90,7 idzie na własne cele fundacji, a tylko 9 euro na inne wydatki.

Ponadto, spośród 23 biur ACN na całym świecie, hiszpańskie biuro przyczyniło się do 12,8% całkowitych przychodów ACN w 2023 roku.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.