Hiszpania

Synod, rodzina i ochrona nieletnich: tematy biskupów hiszpańskich

Początek 118. zebrania plenarnego biskupów hiszpańskich wyłożył na stół główne tematy, które w najbliższych dniach będą wyznaczały dni pracy prałatów.

Maria José Atienza-15 października 2021 r.-Czas czytania: 5 minuty
2021-plenaria-noviembre-frontal-1024x768

Biskup Omella rozpoczął 118. zgromadzenie plenarne od pozdrowienia i czułej pamięci o mieszkańcach La Palmy, a "szczególnie o tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu erupcji wulkanu Cumbre Vieja". Przewodniczący EWG chciał uprościć swoje wystąpienie w dniu, w którym ogłoszono aż trzy nominacje biskupów w Hiszpanii, ale mimo to chciał podkreślić zasadnicze aspekty, które będą cechowały to posiedzenie plenarne.

Problemy społeczne

Odczuwalny kryzys społeczno-gospodarczy, przez który przechodzi kraj, był jednym z głównych tematów poruszonych w tym pierwszym wystąpieniu Zgromadzenia Plenarnego. Omella zwrócił uwagę na bezrobocie wśród młodzieży i samotność osób starszych oraz wezwał do odłożenia na bok ideologii i pójścia razem: "wielka rodzina, jaką jest Kościół, Lud Boży w drodze, pragnie współpracować bardziej aktywnie z instytucjami politycznymi i cywilnymi, aby umożliwić tę konieczną zmianę, która pozwoli wyjść "lepiej" z kryzysu, którego doświadczamy".

Nawiązując do synodu, niedawno otwartego w diecezjach, bp Omella chciał podkreślić, że "cały ten wysiłek i praca eklezjalna podróży synodalnej będzie miała niewątpliwie pozytywne skutki odnowy i komunii nie tylko dla Kościoła, ale także dla całego naszego kraju. Tak, katolicy, którzy są obecni we wszystkich sferach społeczeństwa, w stopniu, w jakim wejdziemy w dynamikę synodalną zaproponowaną nam przez papieża, pomożemy spójności, humanizacji i wspólnemu dobru Hiszpanii.

"Proszę o przebaczenie za nasz brak świadectwa".

Arcybiskup Omella nie unikał tak przykrych kwestii jak brak jedności w Kościele czy grzechy i brak spójności jego członków, które zacierają, osobiście i zbiorowo, piękno życia chrześcijańskiego. Brak obecności katolików w życiu publicznym "spowodowany jest także - musimy to uznać - wewnętrznymi niekonsekwencjami Kościoła i chrześcijan, a także, trzeba to jasno powiedzieć: nas, pasterzy Kościoła, i za to proszę o przebaczenie, bo naszym brakiem świadectwa i niekonsekwencjami, naszymi podziałami i brakiem pasji ewangelizacyjnej, niejednokrotnie przyczyniamy się, nie bez skandalu, do niezadowolenia i braku zaufania do hierarchii, do samego Kościoła".

Tej prośbie o przebaczenie towarzyszyła pełna nadziei inwokacja: "mimo naszych niewierności Duch Święty nadal działa w historii i ukazuje swoją życiodajną moc". Z Nim nie boimy się konfrontować z takimi sprawami jak brak wiary i korupcja w Kościele, które nas naprawdę bolą, i prosimy Boga, ofiary i społeczeństwo o przebaczenie, pracując jednocześnie nad ich wykorzenieniem i zapobieganiem".

Ludzie świeccy, "najlepszy środek komunikacji Kościoła".

Rola świeckich jako zaangażowanych chrześcijan we wszystkich sferach społecznych, kulturalnych i politycznych była po raz kolejny jednym z centralnych punktów słów przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hiszpanii. W tym sensie apelował o "Kościół, który dociera do wszystkich zakątków społeczeństwa". W którym świeccy, ze swoim sposobem życia, są w stanie nieść nowość i radość Ewangelii wszędzie tam, gdzie się znajdują". Prośba, którą podsumował w ekspresyjnym zdaniu: świeccy są najlepszym środkiem komunikacji, jaki posiada Jezus Chrystus i jego Kościół.

Całkowita komunia z papieżem

Wizyta ad limina którą biskupi hiszpańscy rozpoczną za kilka tygodni, była kolejnym z tematów zawartych w tym inauguracyjnym przemówieniu. Wizyta, do której hiszpańscy prałaci przygotowują się ze szczególną starannością, jak chciał podkreślić nuncjusz apostolski w Hiszpanii, monsignor Auza, i która przejawia "afektywną i skuteczną komunię z Tym, który w Kościele jest widzialną zasadą jedności i dzieli z nim troskę o wszystkie Kościoły". W tym sensie bp Omella chciał podkreślić "uczucie głębokiego przywiązania i pełnej komunii Kościoła w Hiszpanii, jego pasterzy i wspólnot, z Następcą Piotra, papieżem Franciszkiem, z jego osobą i jego magisterium".

Pozdrowienia od Nuncjusza

Ze swej strony, pozdrowienie nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii, abp. Auza, skupiło się na wdzięczności za pracę Kościoła hiszpańskiego podczas niedawno otwartego synodu, jak również za propozycję Służby Pomocy i Orientacji dla Diecezjalnych lub Prowincjalnych Biur ds. ujawniania nadużyć wobec nieletnich. "Jest to sposób działania, w tak delikatnym i wrażliwym temacie, z bezpieczeństwem, z gwarancją skuteczności i z jednomyślnością co do kierunku i kryteriów, jednocząc wysiłki wszystkich" - podkreślił nuncjusz, który zachęcił też do "wysiłków, które podejmują w tym względzie, a ja polecam życzenia Papieża w zastosowaniu Amoris Laetitia w odnowieniu przygotowania do małżeństwa i w odnowieniu Dyrektorium duszpasterstwa rodzin".  

Nominacje

Pierwszy dzień 118. zebrania plenarnego zbiegł się także z ogłoszeniem trzech nominacji biskupich. Biskup Juan Antonio Aznárez Coboobecnie biskup pomocniczy Pampeluny i Tudeli, jest nowym arcybiskupem Castrense, którego urząd zwolnił się po śmierci biskupa Juana del Río Martína 28 stycznia 2021 r.

Papież Franciszek mianował Bp José Luis Retana GozaloNowy biskup, do tej pory biskup Plasencii, jako nowy biskup Salamanki i Ciudad Rodrigo, pod formułą in persona episcopi ("w osobie biskupa"), w taki sposób, że będą one miały tego samego biskupa, ale bez modyfikacji struktury żadnej z dwóch diecezji.

Wreszcie ogłoszono też, że ks. Francisco César García Magán jako biskup pomocniczy Toledo, gdzie obecnie jest wikariuszem generalnym. 

Informacje i sprawy Komisji Episkopatu

W nocie otwierającej 118. zebranie plenarne nakreślono tematy, które będą omawiane w tych dniach: podkomisja Episkopatu ds. rodziny i obrony życia przedstawi do przestudiowania projekt dokumentu "Wytyczne dla duszpasterstwa osób starszych w obecnym kontekście".

Zrelacjonuje też dwa z wydarzeń zaplanowanych w ramach Roku Rodziny "Amoris Laetitia". Tydzień Małżeństwa, promowany przez EWG, od 14 do 20 lutego. Oraz Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w Rzymie w dniach 22-26 czerwca i które zamknie ten Rok poświęcony w sposób szczególny rodzinie. W związku z trudnościami w dotarciu do Rzymu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu, biskupi plenarni zamierzają ocenić możliwość zorganizowania spotkania krajowego, a także przeprowadzenia spotkań w poszczególnych diecezjach.

Jak to jest w zwyczaju na zebraniach plenarnych, zostanie dokonany przegląd działalności poszczególnych Komisji Episkopatu.

Sekretarz Generalny EWG, Mons. Luis Argüello, przedstawi na sesji plenarnej różne propozycje Służby Koordynacji i Doradztwa dla Urzędów Ochrony Nieletnich.

Porządek obrad obejmuje zatwierdzenie, w razie potrzeby, statutu EWG i jej organów. Biskupi zostaną też poinformowani o projekcie struktury i funkcjonowania Rady Studiów i Projektów EWG. Utworzenie tej Rady jest jednym z działań przewidzianych w planie działania EWG "Wierni misyjnemu posłaniu", który został zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2021 r. Zdecydują też o propozycji dokumentu "osoba, rodzina i dobro wspólne".  

Zostaną omówione różne sprawy uzupełniające i, jak to jest w zwyczaju na listopadowym Plenum, zostanie przedstawiona do zatwierdzenia propozycja ukonstytuowania i podziału Wspólnego Funduszu Międzydiecezjalnego na rok 2022 oraz budżety na rok 2022 Konferencji Episkopatu Hiszpanii i organów od niej zależnych.

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe