Watykan

Franciszek koncentruje akcję misyjną Kościoła na Eucharystii

Z okazji przypadającego 22 października 97. Światowego Dnia Misyjnego Kościoła papież Franciszek nakreślił profil uczniów-misjonarzy i akcji misyjnej Kościoła, komentując przejście uczniów z Emaus, i zachęcił wszystkich do "włączenia się w ten ruch misyjny modlitwą i działaniem".

Francisco Otamendi-25 styczeń 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
misjonarze

Zdjęcie: Francuski misjonarz odprawia mszę z plemieniem Dayak Meratus w Kalimantanie, Indonezja. ©CNS/dostarczony przez UCAN

Na stronie Wiadomość Orędzie Papieża na najbliższy Światowy Dzień Misyjny, datowany na ostatnią uroczystość Objawienia Pańskiego, składa się z trzech części. Pierwszy, podobnie jak cały tekst, oparty jest na ewangelicznym fragmencie o uczniach z Emaus i przypomina "serca, które płonęły, gdy [...] wyjaśniał nam Pisma". "W misji Słowo Boże oświeca i przemienia serce" - zaznacza Ojciec Święty.

"W relacji ewangelicznej dostrzegamy przemianę uczniów na podstawie kilku sugestywnych obrazów: serc, które płoną, gdy Jezus wyjaśnia Pisma, oczu otwartych w rozpoznaniu Go i, jako punkt kulminacyjny, stóp, które wyruszyły w drogę" - pisze Papież we wstępie. "Medytując nad tymi aspektami, które śledzą itinerarium uczniów-misjonarzy, możemy odnowić naszą gorliwość ewangelizacyjną w dzisiejszym świecie.

Drugi podkreśla "oczy, które 'otworzyły się i rozpoznały Go' przy łamaniu chleba". Jezus w Eucharystii jest szczytem i źródłem misji.

A trzeci podkreśla "stopy, które wyruszyły w drogę, z radością głosząc Chrystusa Zmartwychwstałego". Wieczna młodość Kościoła, który zawsze idzie naprzód".

"Ci dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, ale spotkanie z Chrystusem w Słowie i w łamanym Chlebie rozpaliło ich entuzjazm, by ponownie wyruszyć do Jerozolimy i ogłosić, że Pan prawdziwie zmartwychwstał" - dodaje Papież.

Bliskość wszystkich misjonarzy

Ojciec Święty wyraża swoją "bliskość w Chrystusie dla wszystkich misjonarzy na całym świecie, zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają trudne chwile". Zmartwychwstały Pan, drodzy bracia i siostry, jest zawsze z wami i widzi waszą ofiarność i wasze poświęcenie dla misji ewangelizacyjnej w odległych miejscach. Nie w każdym dniu życia świeci słońce, ale zawsze pamiętajmy o słowach Pana Jezusa do przyjaciół przed męką: "Na świecie będziecie musieli cierpieć, ale miejcie odwagę: Ja zwyciężyłem świat" (J 16,33)".

W końcowej części orędzia Papież Rzymski podkreśla, że "każdy może wnieść wkład w ten ruch misyjny przez modlitwę i działanie, przez ofiarę pieniężną i ofiary oraz przez własne świadectwo". Na stronie Papieskie Stowarzyszenia Misyjne są uprzywilejowanym narzędziem promowania tej misyjnej współpracy na płaszczyźnie duchowej i materialnej. Dlatego zbiórka ofiar na Światowy Dzień Misyjny jest przeznaczona dla Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary".

Wzajemna współpraca i wejście na drogę

Ponadto Papież podkreśla dwie idee. Po pierwsze, współpraca między wszystkimi. "Pilność akcji misyjnej Kościoła zakłada oczywiście coraz ściślejszą współpracę misyjną wszystkich jego członków na wszystkich poziomach. Jest to zasadniczy cel w itinerarium synodalnym, które Kościół realizuje za pomocą słów kluczowych: komunia, uczestnictwo i misja".

Po drugie, profil itinerarium synodalnego. Ta "podróż nie jest w żadnym wypadku wycofaniem się Kościoła w głąb siebie, ani procesem powszechnego plebiscytu, który miałby decydować, jak w parlamencie, w co należy wierzyć i co należy praktykować, a co nie, zgodnie z ludzkimi preferencjami. Jest to raczej wyruszenie, jak uczniowie na drodze do Emaus, wsłuchując się w zmartwychwstałego Pana, który zawsze wychodzi nam na spotkanie, aby wyjaśnić znaczenie Pisma Świętego i połamać dla nas Chleb, abyśmy mogli w mocy Ducha Świętego pełnić Jego misję w świecie.

Chleb eucharystyczny - akcja misyjna par excellence

Nawiązując do Eucharystii - Papież cytuje Jezusa jako "Jezusa Eucharystycznego" - Franciszek pisze, że "łamanie Chleba Eucharystycznego, którym jest sam Chrystus, jest działaniem misyjnym par excellence, ponieważ Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła".

I specjalnie cytuje niedawno zmarłego Benedykt XVIPapież Benedykt XVI przypomniał: "Nie możemy zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w Sakramencie [Eucharystii]. Ze swej natury domaga się, aby była ona przekazywana wszystkim. To, czego potrzebuje świat, to miłość Boga, spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego. Dlatego Eucharystia jest nie tylko źródłem i szczytem życia Kościoła; jest także źródłem i szczytem jego misji: "Kościół, który jest autentycznie eucharystyczny, jest Kościołem misyjnym" (Adhortacja Apostolska, Adhortacja Apostolska do Kościoła w Eucharystii, s. 4). Sacramentum caritatis, 84)".

Papież Franciszek opisuje dalej elementy niezbędne do realizacji misji: "Aby przynosić owoce, musimy pozostać zjednoczeni z Nim (por. J 15, 4-9). A to zjednoczenie realizuje się poprzez codzienną modlitwę, zwłaszcza w adoracji, przebywanie w ciszy przed obecnością Pana, który pozostaje z nami w Eucharystii. Uczeń-misjonarz, z miłością pielęgnując tę komunię z Chrystusem, może stać się mistykiem w działaniu. Niech nasze serce zawsze tęskni za towarzystwem Jezusa, wzdychając do gwałtownej prośby dwóch w Emaus, zwłaszcza gdy zapada noc: "Zostań z nami, Panie" (por. Łk 24, 29).

Wesoła reklama

"Jak ci dwaj uczniowie 'opowiadali innym, co ich spotkało w drodze' (Łk 24, 35) - kontynuuje Ojciec Święty - tak również nasze głoszenie będzie radosnym opowiadaniem o Chrystusie Panu, o Jego życiu, o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, o cudach, jakie Jego miłość zdziałała w naszym życiu".

Na koniec papież zachęca świat katolicki: "Wyruszmy także na nowo, oświeceni spotkaniem ze Zmartwychwstałym i ożywieni Jego Duchem. Wyruszmy z gorącymi sercami, z otwartymi oczami, ze stopami w drodze, aby rozpalić inne serca Słowem Bożym, aby otworzyć oczy innych na Jezusa w Eucharystii i zaprosić wszystkich do wspólnego kroczenia drogą pokoju i zbawienia, które Bóg w Chrystusie dał ludzkości. Święta Maryjo od Drogi, Matko uczniów Chrystusa i Królowo misji, módl się za nami".

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.