Watykan

Chrześcijanie chcą zachęcać do troski o stworzenie

1 września Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Data ta wyznacza również początek "Czasu Stworzenia", miesiąca, który katolicy i prawosławni poświęcają szczególnie modlitwie i działaniom na rzecz ekologicznego nawrócenia.

Paloma López Campos-1 września 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
Tworzenie

(Unsplash / Margot Richard)

1 września Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Opiekę nad Stworzeniem. Dzień ten wyznacza również początek "Czasu Stworzenia", miesiąca poświęconego przez katolików i prawosławnych aktom ekologicznego nawrócenia. Motto tego ekumenicznego okresu brzmi "Niech płynie sprawiedliwość i pokój", a wybranym obrazem jest płynąca rzeka.

Na stronie Papież Franciszek uważa, że prowadzimy "bezsensowną wojnę przeciwko stworzeniu". Dlatego w swoim orędziu na ten dzień, opublikowanym w maju 2023 r., zachęcił "wszystkich naśladowców Chrystusa" do pracy, aby "nasz wspólny dom mógł ponownie wypełnić się życiem".

Aby rozpocząć "Czas Stworzenia", Ojciec Święty weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym 1 września na początku swojej podróży apostolskiej w Mongolii. Mongolia jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem klimatycznym, jak wskazują raporty opublikowane przez GIZ.

Miesiąc akcji

"Czas Stworzenia" zakończy się 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu. Tego samego dnia papież Franciszek opublikuje adhortację apostolską uzupełniającą encyklikę "Laudato si'". Ponadto we wrześniu odbędą się różne globalne wydarzenia o różnej tematyce, zawsze mające na celu promowanie "nawrócenia ekologicznego". Wśród planowanych działań jest ekumeniczne czuwanie w Watykanie, zatwierdzenie i promocja Traktatu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych oraz akcje sprzątania środowiska. Więcej informacji na temat wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej "Światowego Dnia Walki ze Zmianami Klimatu".Ruch Laudato si'".

Obchody tego dnia i miesiąca ekumenicznego mają swoją rację bytu w "bezsensownej wojnie przeciwko stworzeniu", która ma miejsce. Rywalizacja z "ofiarami niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej", według słów papieża Franciszka.

W obliczu tego kryzysu Ojciec Święty zasugerował w swoim majowym orędziu, że "musimy zdecydować się na przemianę naszych serc, stylu życia i polityki publicznej, która rządzi naszym społeczeństwem".

Wymaga to od nas autentycznego "nawrócenia ekologicznego". Oznacza to "odnowienie naszej relacji ze stworzeniem, tak abyśmy nie postrzegali go już jako przedmiotu do wykorzystania, ale raczej jako święty dar od Stwórcy".

Tworzenie

Aby uniknąć zamieszania w terminologii, Franciszek sprecyzował znaczenie słowa "stworzenie". "Odnosi się ono do tajemniczego i wspaniałego działania Boga, który tworzy z niczego tę majestatyczną i najpiękniejszą planetę, a także wszechświat, a także do rezultatu tego działania, wciąż trwającego, którego doświadczamy jako niewyczerpanego daru.

Ten dar wymaga od nas odpowiedzialnego zachowania. Papież poprosił, abyśmy "współpracowali z nieustannym Bożym stworzeniem poprzez pozytywne wybory, jak najbardziej umiarkowane korzystanie z zasobów, praktykowanie radosnej trzeźwości, eliminowanie i recykling odpadów oraz korzystanie z coraz bardziej dostępnych produktów i usług, które są odpowiedzialne ekologicznie i społecznie".

Synod o synodalności

Jak podkreślił Franciszek w swoim orędziu, zakończenie "Czasu Stworzenia" zbiega się z otwarciem Synodu o Synodalności. Papież wyraził pragnienie, aby Kościół synodalny przyczynił się do troski o ziemię i ludzkość. "Jak rzeka jest źródłem życia dla środowiska, które ją otacza, tak nasz Kościół synodalny musi być źródłem życia dla naszego wspólnego domu i dla wszystkich, którzy go zamieszkują. I jak rzeka daje życie wszelkim gatunkom zwierząt i roślin, tak Kościół synodalny musi dawać życie, siejąc sprawiedliwość i pokój, gdziekolwiek się znajdzie".

Papież zwrócił się do Ducha Świętego, aby zachęcał zarówno do inicjatyw na rzecz troski o stworzenie, jak i do wyników synodu, aby "prowadził nas do 'odnowienia oblicza ziemi'" (por. Psalm 104:30).

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.