Ameryka

Biskupi USA zatwierdzają dokument o Eucharystii

W ramach projektu narodowego odrodzenia eucharystycznego, zgromadzenie plenarne biskupów Ameryki Północnej zatwierdziło kluczowy dokument dotyczący Eucharystii.

Gonzalo Meza-19 października 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty

19 czerwca 2022 roku, w uroczystość Bożego Ciała, w diecezjach Stanów Zjednoczonych rozpocznie się projekt Narodowego Odrodzenia Eucharystycznego pod hasłem "Moje Ciało dla życia świata". Taką decyzję podjęli 17 listopada 2021 roku biskupi Stanów Zjednoczonych podczas zgromadzenia plenarnego w Baltimore. Zwieńczeniem inicjatywy, której patronem będzie bł. Carlo Acutis, który zmarł na białaczkę w wieku 15 lat i został beatyfikowany w 2020 roku, będzie Krajowy Kongres Eucharystyczny w lipcu 2024 roku w Indianapolis w stanie Indiana. Celem projektu jest odnowa Kościoła poprzez żywą i osobistą relację z Naszym Panem Jezusem Chrystusem w Najświętszej Eucharystii. Inicjatywa ma dwa etapy: diecezjalny i parafialny.

Pierwsza faza rozpocznie się procesją 19 czerwca 2022 roku, druga rok później 11 czerwca 2023 roku, obie uroczystości Bożego Ciała w Stanach Zjednoczonych. Projekt przewiduje promocję Adoracji Eucharystycznej, Nabożeństwa 40-godzinnego, nocy miłosierdzia z Adoracją i spowiedzią (szczególnie w okresie Adwentu), misji ze znanymi kaznodziejami na temat Tajemnicy Eucharystycznej, szkolenia zespołów diecezjalnych i parafialnych, promocję na stronach internetowych i w mediach społecznościowych oraz opracowanie materiałów katechetycznych na temat koronnego sakramentu życia chrześcijańskiego.  

Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła

Jednym z filarów tej inicjatywy narodowego ożywienia eucharystycznego będzie dokument "Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła", który 17 listopada został jednogłośnie zatwierdzony przez biskupów północnoamerykańskich. Pierwotna wersja tego dokumentu wywołała gorące dyskusje wśród amerykańskich prałatów podczas ich wiosennego wirtualnego spotkania, ponieważ uważali oni, że ma on na celu zakazanie komunii konkretnym osobom publicznym, które podają się za katolików i przyjmują komunię, ale ich działania są sprzeczne z nauką Kościoła, zwłaszcza w kwestii aborcji i rodziny, na przykład prezydentowi Joe Bidenowi. Dokument - wyjaśnili później prałaci - nie ma na celu wydania publicznego weta, ale ma stać się narzędziem katechetycznym na temat Tajemnicy Eucharystycznej, w obliczu malejącej liczby parafian na niedzielnej Mszy św. i ignorancji 2/3 amerykańskich katolików, dla których Ciało i Krew Chrystusa konsekrowane podczas Mszy św. są tylko "symbolami". 

Trzydziestostronicowy tekst podejmuje naukę Kościoła o Eucharystii i zawiera liczne cytaty z Ojców Kościoła, ksiąg liturgicznych, Katechizmu Kościoła Katolickiego, prawa kanonicznego i Magisterium. Dokument obejmuje kilka tematów, w tym Ofiarę Paschalną, Rzeczywistą Obecność Chrystusa w Eucharystii, komunię z Chrystusem i z Kościołem. Druga część mówi o spójności, jaką wszyscy katolicy powinni mieć między swoją wiarą a życiem politycznym, gospodarczym i społecznym. Dotyczy to również osób sprawujących jakąś formę władzy publicznej, na których "spoczywa szczególny obowiązek kształtowania sumienia zgodnie z wiarą Kościoła i prawem moralnym oraz służenia rodzinie ludzkiej przez obronę życia i godności człowieka".

Tekst przypomina również, że nie należy przyjmować Komunii będąc w grzechu śmiertelnym bez uprzedniego przystąpienia do sakramentalnej spowiedzi. W tym względzie prałaci wspominają to, na co zwrócili uwagę już w 2006 roku: "Jeśli katolik w swoim życiu osobistym lub zawodowym świadomie i uparcie odrzuca doktryny Kościoła lub jeśli świadomie odrzuca ostateczne nauczanie Kościoła w sprawach moralności, taka osoba podważa swoją komunię z Kościołem" i powinna powstrzymać się od przyjmowania Komunii Świętej.Narodowa inicjatywa ożywienia eucharystycznego wzywa również do przeprowadzenia do końca 2024 r. drugiego badania praktyk i wiedzy amerykańskich katolików na temat Eucharystii. Biskupi mają nadzieję, że do tego czasu uda im się potwierdzić jeden z centralnych dogmatów wiary, Rzeczywistą Obecność Chrystusa w Eucharystii, a tym samym zwiększyć swoje osobiste zjednoczenie z Panem. 

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.