Kultura

Spotkanie online o kobietach w Kościele: "Bycie katoliczką 24/7 to wyzwanie".

Spotkanie Omnes-Carf w sprawie. Kobiety w Kościele. Praca, zaangażowanie i wpływ W trakcie wydarzenia można było usłyszeć świadectwo dwóch kobiet zaangażowanych w heterogenicznych dziedzinach, które podzieliły się swoimi projektami i pracą na rzecz innych kobiet oraz znaczeniem ich wiary w tym zaangażowaniu.

Maria José Atienza-19 Październik z 2022 r.-Czas czytania: 5 minuty
kobiety_forum

Są to kobiety, katoliczki, zaangażowane w życie zawodowe na rzecz innych kobiet. Janeth Chavez i Franca Ovadje podzieliły się swoimi doświadczeniami i pragnieniami w Omnes Meeting - Carf odbył się 19 października i był transmitowany na YouTube. Spotkanie to było okazją do zapoznania się z bardzo różnorodnymi inicjatywami realizowanymi przez kobiety i skierowanymi przede wszystkim do kobiet w różnych częściach świata. Próbka pracy, którą wielu katolików wykonuje na co dzień i w ten sposób buduje Kościół oraz odpowiada na swoje powołanie jako chrześcijan w świecie.

"Musimy być książką, którą czytają inni".

Spotkanie rozpoczęło się od słów Franki Ovadje, nigeryjskiej ekonomistki. Jak sama wyjaśniła, postać i przykład jej matki były kluczowe dla tej Nigeryjki, która potwierdza, że jej troska o innych jest pod silnym wpływem przykładu rodziny: "Widzieliśmy żywą naukę społeczną Kościoła u naszych rodziców. Moja matka była instrukcją obsługi, wzorem".

franca_ovadje
Franca Ovadje

Z powodu pracy jako nauczycielka, Ovadje zauważyła, że ma "możliwość otwarcia się jak kibic, dotarcia do wielu ludzi i pozytywnego wpływu na nich. W ciągu ostatnich 30 lat Ovadje był zaangażowany w "różne projekty, w których starałem się żyć moją wiarą i wpływać na innych w naturalny sposób. W projektowaniu programów uwzględniam przywództwo i etykę, tematy, które dają mi możliwość omówienia fundamentalnych kwestii". W tym sensie podzielił się z publicznością swoimi doświadczeniami z trzech projektów: Tech Power, Always a Bride oraz projekt alfabetyzacji dla młodych kobiet.

Pierwszy z nich, Tech Powerma na celu "budowanie potencjału dziewcząt ze szkół średnich z publicznych, śródmiejskich szkół w przestrzeni technologicznej. Oprócz nauki technologicznej, mamy nadzieję, że kursy będą rozwijać kreatywność, rozwiązywanie problemów i umiejętności współpracy, które są niezbędne w przyszłości. Jeśli kobiety nie mają pozostać w tyle w czwartej rewolucji przemysłowej, trzeba zrobić coś, aby zdemistyfikować technologię i inżynierię oraz zachęcić je do kariery w STEM". Projekt ten został również wsparty przez. Nagroda Harambee Ovadje otrzymał w kwietniu ubiegłego roku.

Zawsze panna młoda to zupełnie inny program skupiający się na kobietach zamężnych i umacniający małżeństwo poprzez "wiedzę i wskazówki dla młodych kobiet, aby zrozumiały powód zawarcia małżeństwa, zrozumiały siebie, aby lepiej radzić sobie w relacjach z mężem i dalszą rodziną". Poprzez szkolenia na takie tematy jak "temperament, znaczenie małżeństwa i nauka Kościoła o małżeństwie czy budżet rodzinny i osobiste planowanie finansowe" wiele nigeryjskich kobiet otrzymuje pomoc w życiu rodzinnym i osobistym.

Wreszcie Franca Ovadje chciała zatrzymać się przy program alfabetyzacjidla dziewcząt i młodych kobiet w wieku od 18 do 35 lat, który jest obecnie projektowany. Wyjaśniła, że "program sprawi, że nauka stanie się zabawą i będzie dostosowana do wieku i okoliczności uczących się. Pod koniec rocznego programu uczniowie powinni umieć czytać i pisać, wykonywać podstawowe funkcje arytmetyczne oraz rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu nauk domowych i arytmetyki umysłowej" i podkreśliła, że dodatkowo "program będzie miał komponent dotyczący przywództwa i etyki".

Na zakończenie Ovadje podkreślił, że "Kościół potrzebuje nas wszędzie tam, gdzie jesteśmy, aby dawać świadectwo wiary, życia prowadzonego 24 godziny na dobę dla Boga". W rzeczywistości, jak wyjaśniła, "chrześcijaństwo ma w Nigerii niewiele ponad 100 lat. Nie jest to jeszcze w kulturze ludzi, choć poczyniliśmy pewne postępy. Katolicy stanowią mniej niż 10% ludności. Życie wiarą w zwykłym życiu, bycie katolikiem 24/7 jest dużym wyzwaniem w tym środowisku, ale jeśli będziemy starali się żyć naszą wiarą 24/7, będziemy książką, którą inni będą czytać".

"Świat potrzebuje kobiet pełnych Ewangelii".

Ze swojej strony Janeth Chávez przedstawiła pracę, którą od lat wykonuje poprzez. Wspaniałyświetne źródło informacji o tym, jak żyć zgodnie z naszym zobowiązaniem do bycia chrześcijańską kobietą. Najważniejsza jest formacja wiary".

Chávez chciał podkreślić, że "dokumenty Magisterium są prorocze, ponieważ są zakorzenione w Piśmie Świętym i ponieważ mówią do nas o dzisiejszych potrzebach".

janeth_chavez
Janeth Chavez

Misja Wspaniały jest edukacja na temat natury i godności kobiety, ich przewodniki po studiach zawierają teksty Magisterium Kościoła, świętych itp. i obecnie oferują szeroki zakres tych przewodników, dzięki którym tworzone są grupy studyjne i modlitewne, w których kobiety dzielą "przestrzeń spotkania i słuchania".

Ta dynamika towarzyszenia jest kluczowa dla misji Magnífica, ponieważ, jak chciał zaznaczyć Chávez, "znajdujemy się z kulturą odizolowaną, wielu nie powróciło do swoich parafii lub straciło wiarę, a my nie wspieramy tych prawdziwych relacji i zapomnieliśmy o tej przestrzeni". Ta przestrzeń jest bardzo ważna, bo spotykamy się z drugim człowiekiem i nasza natura rozkwita".

Grupy studyjne, wspólnotowe i modlitewne z Wspaniały rodzą się z tym poczuciem: "jako kobiety mamy wpływ i potrzebujemy cnotliwych przyjaźni, które swoim przykładem inspirują nas do więcej, do bycia lepszymi ludźmi i prowadzą nas do innych".

"Mamy, jako kobiety, wielką odpowiedzialność, by odpowiedzieć na wezwanie do pojednania człowieczeństwa z życiem" - podkreśliła Janeth Chávez, przywołując Pawła VI, który chciał także podkreślić, że młodzi ludzie potrzebują teraz jeszcze bardziej, jeśli to możliwe, "przykładu kobiet pełnych Ewangelii". Kobieta, która wie, kim jest Bóg, wie, kim jest ona sama, jaka jest jej natura". W związku z tym, dyrektor Wspaniały zachęcała do wyjścia poza siebie i "służenia innym swoją kobiecą autentycznością".

Janet Chavez

Z wykształcenia marketing i zarządzanie, Janeth przeszła szkolenie w zakresie przywództwa i towarzyszenia, katolickiej formacji duchowej w Instytucie In Ipso, a także formacji teologicznej na Uniwersytecie Notre Dame. Posiada Międzynarodowy Dyplom Latynoamerykańskiej Akademii Liderów Katolickich. Janet Chavez jest dyrektorem Magnifica, międzynarodowego katolickiego apostolatu dla kobiet; część Endow. Misją Magnifica jest edukacja o naturze i godności kobiet poprzez przewodniki po studiach.

Franca Ovadje

Nigeryjski ekonomista. Absolwentka uniwersytetów w Ibadanie i Nsukka, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w IESE Business School, gdzie również prowadziła zajęcia. Wykładała również m.in. w Lagos Business School oraz na różnych uczelniach w RPA i Ghanie. Obecnie jest profesorem wizytującym w Strathmore Business School w Kenii oraz przewodniczącą Danne Institute for Research w Nigerii, organizacji non-profit, która prowadzi badania mające pozytywny wpływ na społeczeństwo afrykańskie.

Autor licznych artykułów, rozdziałów książkowych i studiów przypadków, Ovadje otrzymał nagrodę African Management Scholar w 2005 roku oraz Harambee Award w 2022 roku.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe