Świat

Stolica Apostolska wydaje jasne ostrzeżenie dla niemieckiej Drogi Synodalnej

W komunikacie przypomina, że Droga Synodalna nie ma prerogatywy "zmuszania biskupów i wiernych do przyjęcia nowych form rządów oraz nowych orientacji doktrynalnych i moralnych".

José M. García Pelegrín-21 lipca 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
Niemiecka droga synodalna

Stolica Apostolska podała do publicznej wiadomości krótkie oświadczeniepo włosku i niemiecku, z wyraźnymi ostrzeżeniami dla tzw. niemieckiej drogi synodalnej, której przypomina, że nie posiada "prerogatyw do zmuszania biskupów i wiernych do przyjęcia nowych form rządów oraz nowych orientacji doktrynalnych i moralnych". W komunikacie podkreślono, że wyjaśnienie tych kwestii wydaje się konieczne, aby "zabezpieczyć wolność Ludu Bożego i wykonywanie posługi biskupiej". Intencją Drogi Synodalnej jest podejmowanie decyzji dotyczących kierunku rozwoju Kościoła, ministerstwa lub nauczania moralnegoPropozycje drogi synodalnej, poza Rzymem i Kościołem powszechnym, jak również ogólnoświatowy proces synodalny, nie mają podstaw w rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, propozycje Drogi Synodalnej muszą być skierowane do powszechnego procesu synodalnego.

Nadawcą listu jest "Stolica Apostolska", a nie konkretna watykańska dykasteria; emanuje on zatem z najwyższej władzy Kościoła, z aprobatą papieża, z którego cytowane jest kluczowe zdanie z "Listu do Ludu Bożego pielgrzymującego w Niemczech", który papież Franciszek wystosował w 2019 r. Oświadczenie zostało wydane przed czwartym zgromadzeniem Drogi Synodalnej we Frankfurcie w dniach 8-10 września. Brzmi on następująco:

"W celu zabezpieczenia wolności Ludu Bożego i wykonywania posługi biskupiej wydaje się konieczne wyjaśnienie następującej kwestii: "Droga synodalna" w Niemczech nie jest upoważniona do zmuszania biskupów i wiernych do przyjęcia nowych form rządów oraz nowych orientacji doktrynalnych i moralnych.

List papieża do uczestników podróży synodalnej

Niedopuszczalne byłoby wprowadzanie w diecezjach nowych struktur lub oficjalnych doktryn przed osiągnięciem porozumienia na poziomie Kościoła powszechnego, gdyż stanowiłoby to naruszenie komunii kościelnej i zagrożenie dla jedności Kościoła. W związku z tym Ojciec Święty przypomniał w. list do Ludu Bożego pielgrzymującego w NiemczechKościół powszechny żyje w Kościołach partykularnych i z nich, tak jak Kościoły partykularne żyją i kwitną w Kościele powszechnym i z niego; gdyby były oddzielone od Kościoła powszechnego, osłabłyby, zginęły i umarły. Stąd konieczność utrzymywania zawsze żywej i skutecznej komunii z całym ciałem Kościoła".

Jest zatem pożądane, aby propozycje podróży Kościołów partykularnych w Niemczech prowadziły do procesu synodalnego, przez który przechodzi Kościół powszechny, aby przyczynić się do wzajemnego wzbogacenia i dać świadectwo jedności, z jaką Ciało Kościoła manifestuje swoją wierność Chrystusowi, naszemu Panu".

To oświadczenie Stolicy Apostolskiej przychodzi po tym, jak biskupi z całego świata napisali do Konferencji Episkopatu Niemiec, wyrażając zaniepokojenie dryfem Drogi Synodalnej: zarówno przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jak i biskupi krajów nordyckich, najpierw, a - w kwietniu - listem ponad 100 kardynałów i biskupów z całego świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Afryki, ostrzegli, że radykalne zmiany w doktrynie Kościoła postulowane przez proces mogą doprowadzić do schizmy. W czerwcu kardynał Walter Kasper - uważany za bliskiego papieżowi Franciszkowi - ostrzegł, że niemiecki proces jest rzeczywiście zagrożony, jeśli nie uwzględni tych zastrzeżeń.

Nowe ostrzeżenie

Oświadczenie Stolicy Apostolskiej pojawia się także tydzień po tym, jak przewodnicząca Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) - i Drogi Synodalnej - Irme Stetter-Karp, napisała w jednym z głównych tygodników opinię, w której stwierdziła, że "aborcja musi być możliwa w całym kraju", w tym, że potrzebna jest "refleksja nad tym, jak zagwarantować podaż w całych Niemczech, także w regionach wiejskich, co obejmowałoby także kształcenie studentów medycyny".

Rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Niemiec Matthias Kopp natychmiast odrzucił to żądanie: "Stanowisko przewodniczącej ZdK Irme Stetter-Karp o konieczności zaoferowania aborcji w całym kraju jest sprzeczne ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Niemiec. Zamiast umożliwiać aborcję w całym kraju, potrzebujemy wykwalifikowanej oferty poradnictwa dla kobiet". Następnego dnia Stetter-Karp odrzuciła z kolei wypowiedź Matthiasa Koppa: "Jeśli po doradztwie kobieta zdecyduje się na przerwanie ciąży", powinno to być możliwe: "prawo do samostanowienia jest bezużyteczne, jeśli istnieją przeszkody nie do pokonania". Te wypowiedzi spowodowały, że zaczęto zbierać podpisy wzywające do rezygnacji Stettera-Karpa z funkcji prezesa ZdK.

Jeszcze niedawno, 18 lipca, sekretarz Drogi Synodalnej Marc Frings oświadczył, że Droga Synodalna chce zmienić doktrynę Kościoła na temat homoseksualizmu: Droga Synodalna ze swoimi tekstami jest "świadomym wystąpieniem" przeciwko Katechizmowi Kościoła Katolickiego, "który od połowy lat 70. zajmuje się homoseksualizmem w sposób krytyczny, uwłaczający i grzeszny". Dokument Synodal Way, do którego się odwołuje, zawiera uwagi dotyczące "zmiany opinii" - w stosunku do doktryny katolickiej - na temat małżeństwa i innych aspektów seksualności.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.