Książki

12 czytań o św. Józefie

8 grudnia 1870 r., na prośbę ojców Soboru Watykańskiego I, papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, o czym przypomniał papież Franciszek. Teraz, w 2023 r., w wigilię jego uroczystości, która przypadnie w dwudziesty poniedziałek, gdy liturgia obchodzi czwartą niedzielę Wielkiego Postu 19, proponuje się kilka czytań o świętym patriarsze.

Francisco Otamendi-19 marca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
San José

Statua świętego Józefa w seminarium duchownym (Unsplash / Seminarium Duchowne św. Jana)

Papież Franciszek w liście apostolskim "Patris corde" (Z sercem ojca) (8.12.2020) napisał, że "w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r., ogłaszając go 'Patronem Kościoła katolickiego', chciałbym - jak mówi Jezus - aby 'usta mogły mówić o tym, czym przepełnione jest serce' (por. Mt 12,34), by podzielić się z Państwem kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej naszej ludzkiej kondycji".

Z tej okazji papież ustanowił specjalnie poświęcony mu Rok św. Józefa, który zakończył się 8 grudnia 2021 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, jak donosi portal Omnes. Patris corde jest zatem pierwszym dokumentem cytowanym w tym krótkim wykazie lektur.  

Oferowane tytuły są różnorodne. Na przykład dzieła polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, Henri-Michela Gasniera, badacza i teologa Pedro Betety, Fabio Rosiniego czy rodziny karmelitańskiej.

Oto kilka tekstów:

1)  Patris cordePapież Franciszek. 

Umiłowany ojciec, ojciec w czułości, posłuszeństwie i przyjęciu; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu: tymi słowami papież Franciszek w sposób czuły i wzruszający opisuje św. Józefa (Vatican News). Ramiro Pelliterio skomentował. Omnes Dwanaście katechez papieża Franciszka o świętym Józefie.

2) Cień Ojca, Jan Dobraczyński. 

Autor podejmuje się zadania odtworzenia nie tylko życia świętego Patriarchy, ale także środowiska, w którym się rozwijał. Podtytuł brzmi: "Historia Józefa z Nazaretu".

3) Redemptoris custosŚw. Jan Paweł II.

W sześciu częściach św. Jan Paweł II rozważa postać św. Józefa, Opiekuna Odkupiciela, zachęcając wszystkich chrześcijan do ufności w jego patronat oraz do tego, by zawsze mieli przed oczami jego pokorny i dojrzały sposób służby.

4) Cisza w San José, Henri-Michel Gasnier

Z historycznej podstawy aluzji ewangelicznych i danych Tradycji, potwierdzonych przez Świętych Ojców, autor opisuje człowieka, który czuwał i opiekował się Maryją i Jezusem na ziemi.

5) St Joseph's. Witając, chroniąc i pielęgnując. Fabio Rosini.

Refleksja nad postacią św. Józefa, który wyznacza drogę dla każdego chrześcijanina, który chce lepiej zrozumieć relację między wolnością a posłuszeństwem Bogu, między własną autonomią a inicjatywą Ojca.

6) Święty Józef, model chrześcijańskiPedro Beteta

Książka ukazuje "ludzką i boską wielkość Świętego Patriarchy, w którym osiągnięto maksymalne wyżyny doskonałości". "Nikt jak św. Józef nie nabył większej identyfikacji z Chrystusem, Jego dziewiczym Synem" - stwierdza. Inne jego dzieło to. Odkrywanie św. Józefa w Ewangelii.

7) Święty Józef w wierze Kościoła. Francisco Canals (red).

W tej niewyczerpującej antologii opublikowano 16 studiów i esejów, których celem jest wskazanie podstawowych kamieni milowych w rozumieniu postaci św. Józefa. Uwzględnia ona nauczanie Magisterium, świętych i uczonych świętego Patriarchy.

8) Patronat św. Józefa na Karmelu. Przełożeni generalni karmelitów.

Jest to List Przełożonych Generalnych O. Carm. i O.CV.D. do Rodziny Karmelitańskiej w 150 rocznicę ogłoszenia patronatu św. Józefa nad Kościołem powszechnym.

9) Nabożeństwo do św. Józefa u św. Josemaríi Escrivá. Laurentino María Herrán-

Wielu chrześcijan ma - i miało - wielkie nabożeństwo do św. Józefa. Na tych stronach proponujemy to, które wyznaje mu św. Josemaría Escrivá, który nazwał św. Józefa Nauczyciel życia wewnętrznegoi napisał homilię W warsztacie Josézawarte w tomie "Es Cristo que pasa".

10) Święty Józef, ojciec i przewodnik. Dominique Le Tourneau.

8 grudnia 2021 roku zakończył się rok poświęcony świętemu Józefowi. Z tej okazji autor przedstawił w Omnes główne cechy tego, który jest ojcem i przewodnikiem Jezusa oraz wszystkich chrześcijan.

11) Modlitwa do świętego Józefa. Papież Franciszek. 

W liście "Patris corde" papież Franciszek proponuje na zakończenie tekstu następującą modlitwę:

Zdrowaś, kustoszu Odkupiciela
i męża Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna,
Maryja złożyła w Tobie swoją ufność,
z tobą Chrystus został wykuty jako człowiek.
O błogosławiony Józefie,
Pokaż, że jesteś ojcem także dla nas.
i prowadzić nas po ścieżce życia.
Udziel nam łaski, miłosierdzia i odwagi
bronić nas przed wszelkim złem. Amen.

12) Nabożeństwo Franciszka.W tym samym liście Patris cordePapież Franciszek w nocie 10 otworzył swoje serce w następujący sposób: "Każdego dnia, od ponad czterdziestu lat, po Jutrzni odmawiam modlitwę do św. Józefa zaczerpniętą z XIX-wiecznego francuskiego dewocjonalium Zgromadzenia Zakonników Jezusa i Maryi, która wyraża oddanie, zaufanie i pewne wyzwanie skierowane do św. Józefa: 'Chwalebny Patriarcho św. Józefie, którego moc umie uczynić możliwymi rzeczy niemożliwe, przyjdź mi z pomocą w tych chwilach udręki i trudności. Weź pod swoją opiekę poważne i trudne sytuacje, które Ci powierzam, aby miały one dobre rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, cała moja ufność pokładana jest w Tobie. Niech nie będzie powiedziane, że na próżno Cię wzywałem, a ponieważ z Jezusem i Maryją możesz wszystko, pokaż mi, że Twoja dobroć jest równie wielka jak Twoja moc. Amen.

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe