Hiszpania

Święty Izydor, dziewięć wieków przykładu świętości w małżeństwie i życiu rodzinnym

Święty Isidro Labrador wraz ze swoją żoną, świętą Marią de la Cabeza, są przykładem chrześcijańskiego małżeństwa, ukrytej świętości rozwijanej w zwykłym życiu. W roku jubileuszowym patrona rolników przyglądamy się jego postaci i przykładowi w dzisiejszym świecie.

Maria José Atienza-13 Październik z 2022 r.-Czas czytania: 7 minuty
święty Izydor

"Lubię widzieć świętość w cierpliwych ludziach Boga: w rodzicach, którzy z taką miłością wychowują swoje dzieci, w tych mężczyznach i kobietach, którzy pracują, by przynieść do domu chleb: ten cytat z Gaudete et exsultate papieża Franciszka można dobrze odnieść do świętego Izydora Labradora i jego żony, świętej Marii od Głowy. 

Postać świętego Izydora, którego kanonizacja przypada na 400 lat, wyłania się z siłą i pełną aktualnością prawie dziesięć wieków później. 

Laik, mąż i ojciec rodziny, pracownik..., charakterystyka tego "saint next door". zostały odkryte na nowo, nie tylko w Madrycie, gdzie spoczywają jego szczątki, ale także w wielu miejscach na świecie, gdzie wciąż trwa kult świętego Izydora.

Prawie tysiącletnia pobożność

Jak podkreśla Joaquín Martín Abad, doktor teologii, kanonik katedry Almudena i starszy kapelan Królewskiego Klasztoru Wcielenia w Madrycie, dla Omnes, "Nabożeństwo do świętego Izydora zaczęło się od początku przez tradycję ustną. Dopiero czterdzieści lat po jego śmierci mieszkańcy Madrytu uświadomili sobie zbiorowo, że Izydor, bo tak brzmi jego apokopijne imię, żył jako święty. I czterdzieści lat po jego śmierci, jak to zostało opisane w Codex John the Deacon Po półtora wieku to mieszkańcy Madrytu dokonali ekshumacji z cmentarza i przeniesienia jego ciała, które następnie odkryto w stanie nienaruszonym, do kościoła San Andrés, gdzie został ochrzczony".

Znawca postaci patrona rolników, Martín Abad zwraca uwagę, że. "Narracja kodeksu jest szczegółowa i mówi nam, że to przeniesienie zostało dokonane 'bez władzy duszpasterskiej', spontanicznie. Do XI, a nawet XII wieku. elevatio corporisekshumacja z ziemi w celu podniesienia ciała na ołtarzu, oraz traslatio corporisPrzeniesienie z cmentarza do wnętrza kościoła, jeśli dokonał go biskup diecezjalny za zgodą arcybiskupa metropolity i rady prowincji, było równoznaczne z kanonizacją lokalną. W tym przypadku, jako że dokonał się bez władzy kościelnej, już samo to stało się trudnością w jego wczesnej kanonizacji przez papieża, gdyż kanonizacja nastąpiła dopiero pięć wieków później. Niemniej jednak, od początku przeniesienia z cmentarza San Andrés do jego kościoła, lud i duchowieństwo Madrytu uważało go już za świętego".

Ta wczesna pobożność szybko się rozprzestrzeniła. "Życie i cuda świętego zostały nawet włączone do ksiąg świętych. Od momentu beatyfikacji przez papieża Pawła V w 1619 r. i kanonizacji przez Grzegorza XV w 1622 r., dzięki usilnym staraniom rady madryckiej i królów Filipa II, III i IV oraz arcybiskupstwa Toledo, kult świętego rozprzestrzenił się w całym królestwie Hiszpanii i we wszystkich jego królestwach, w całej Europie, a zwłaszcza w Ameryce i Azji, gdzie kult ten był niesiony przez hiszpańskich misjonarzy. Od tego czasu wiele stowarzyszeń objęło go patronatem, a w Argentynie i Kostaryce istnieją miasta i diecezje o tej samej nazwie "San Isidro". To właśnie papież św. Jan XXIII w 1960 r. na prośbę kardynała Pla y Deniela, arcybiskupa Toledo, ogłosił św. Izydora patronem hiszpańskich rolników"..

Kodex Jana Diakona

Jeden z najstarszych dokumentów rejestrujących życie świętego rolnika znajduje się w znanym Codex John the Deaconz 1275 roku. 

Ten kodeks, zauważa Jiménez Abad, "opowiada o cudach, które św. Izydor zdziałał za życia i - za jego wstawiennictwem - po śmierci. Pięć za jego życia: o głodnych gołębiach, którym dał pszenicę, która potem się rozmnożyła; o wołach, które razem z nim orały; o osiołku i wilku, który go nie zaatakował; o garnku, o którym żona mówiła, że jest pusty, a jednak wystarczyło, by dać ubogim, którzy prosili; i o bractwie, w którym również rozmnożyło się jedzenie dla wszystkich". 

Obok tego dokumentu, bulla Benedykta XIII wydana w 1724 roku, a więc w sto lat po kanonizacji, "...".Autor odnotowuje te cuda, a z drugiej strony ignoruje istniejące na temat świętego, wymyślone w XVI wieku, zaczepki i ustala datę jego śmierci "około roku 1130". Ponieważ istnieje zgodność co do roku jego narodzin (ok. 1082), święty Izydor zmarłby przed swoimi pięćdziesiątymi urodzinami, a nie w wieku dziewięćdziesięciu lat, jak chcieli ci, którzy kojarzyli świętego Izydora z pasterzem, który poprowadził Alfonsa VIII i jego wojska w bitwie pod Navas de Tolosa. I ten wiek, niespełna pięćdziesięcioletni w chwili śmierci, potwierdza teraz badanie medycyny sądowej tomografem komputerowym. Tak więc byk miał i ma rację"..

Święty, który patrzy na ciebie

Martín Abad jest honorowym prałatem papieża od 1998 r., a w tym 2022 r. jest promotorem sprawiedliwości w delegowanym trybunale ds. recognitio canonica Izydora Labradora, która to wystawa miała miejsce w maju ubiegłego roku z okazji obchodów jubileuszu, który nie miał miejsca od 1985 roku, kiedy to obchodzono pierwsze stulecie utworzenia diecezji madryckiej. 

Jak wyjaśnia Martín Abad, "Kardynał Osoro, arcybiskup Madrytu, powołał trybunał dla procesu ekshumacji, kanonicznego uznania i okazania ciała św. Izydora, w skład którego weszli: delegat Episkopatu, promotor sprawiedliwości, notariusz, czterech ekspertów medycyny sądowej i dwóch świadków. Trybuna ta była obecna: przy pierwszym otwarciu urny 12 stycznia; 26 lutego, kiedy przeprowadzono tomografię komputerową, której wyniki zostaną upublicznione na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Complutense 28 listopada; także 25 kwietnia oraz 21 maja, kiedy ciało było wystawione na widok publiczny do 29 maja; w tych dniach około stu tysięcy zwiedzających przybyło, by oddać mu cześć.

Jako Promotor Sprawiedliwości, kiedy wraz z trybunałem badałem inkorporowane ciało świętego, byłem pod wrażeniem nie tylko stanu zachowania całego ciała, gdyż jego szkielet pokryty jest tkankami miękkimi, mięsistymi i naskórkowymi, ale przede wszystkim tego, że oczodoły nie są puste, gdyż gałki oczne i tęczówki każdej z nich są doskonale zachowane, tak że patrząc na niego twarzą w twarz wydawać by się mogło nawet, że mógł patrzeć na ciebie".

Stan zachowania świętego, w zasadzie od pierwszych otwarć trumny, był obiektem badań i podziwu dla wyznawców i nie wyznawców.

W tym sensie Joaquín Martín Abad wskazuje również, że ".W 1504 roku, kiedy Juan de Centenera sprawdził kompletność ciała, opisał je w stanie bezcielesności: "w kości i ciele", i jest to pierwszy znany pisemny opis. Całkiem niezły portret"..

Święty w zwykłym życiu

Św. Izydor Labrador został kanonizowany w 1622 roku wraz ze św. Ignacym z Loyoli, św. Franciszkiem Ksawerym, św. Filipem Neri i św. Teresą od Jezusa. Był jedynym świeckim w grupie wybitnych zakonników.

Choć świętość w zwykłym życiu była w Kościele stała od jego początków, to wezwanie do ponownego odkrycia powszechnego powołania do świętości przeżywanej dziś z jak największą naturalnością sprawia, że postać świętego Izydora, laika, robotnika, ojca rodziny, jawi się jako w pełni współczesny model.

Podkreśla to Joaquín Martín Abad, gdy wspomina, że "San Isidro jest wzorem dla pracowników. Istnieje powszechne zniekształcenie tego, co mówi nam kodeks. Święty pracował, w towarzystwie swojej żony, oddając Bogu to, co należy do Boga, a bliźnim należne braterstwo, jak to jest namalowane na skrzyni pogrzebowej, w której jego ciało było przechowywane od końca XIII lub początku XIV wieku do XVIII wieku, skrzyni, którą można zobaczyć w kaplicy w ambulatorium katedry Almudena. 

Kiedy zarzucono mu, że ponieważ się modli, nie pracuje, jego pracodawca, idąc zrobić mu wyrzuty, "nagle zobaczył na tym samym polu, za sprawą boskiej mocy, dwa jarzma białych wołów, orzących obok sługi Bożego, orzących pole szybko i zdecydowanie". A ponieważ niektórzy artyści malowali później na tym samym obrazie św. Izydora modlącego się i aniołów z wołami orzących, zrodziło to fałszywie przekonanie, że gdy on się modlił, inni pracowali za niego. Tak jednak nie było. Św. Izydor najpierw się modlił, a potem orał. Wypełniał obowiązki Boga i obowiązki swojej pracy.

Świętość świętego Izydora, świeckiego rolnika w maleńkim mieście, jakim był wówczas Madryt, w zakątku arcybiskupstwa Toledo, to świętość w zwyczajności, heroizm cnót w codziennym życiu. Dobry pracownik, wspaniały mąż i ojciec rodziny".

Jak zauważył arcybiskup Madrytu na otwarcie Roku Świętego Izydora: "Pilną sprawą jest promowanie wartości i godności rodziny, obrona godnej pracy, troska o ziemię... Św. Izydor nie był teoretykiem tych rzeczywistości, ale chrześcijańskim świadkiem ich znaczenia w życiu człowieka, w jego godności dziecka Bożego". 

Wzór świętości małżeńskiej, który znajduje również odzwierciedlenie w ikonografii oraz miejsce, w którym czczone są szczątki świętej pary. 

W kolegiacie San Isidro "Uderzające jest to, że sarkofag z nieprzekupnym ciałem świętego Izydora i urna z relikwiami jego żony, świętej Marii de la Cabeza, są wkomponowane w środek ołtarza kościoła", Martin Abad zaznacza. Dodaje, "To samo spojrzenie pozwala nam zrozumieć, że małżeństwo świętych jest wzorcowe dla wszystkich, którzy są zjednoczeni przez ten sakrament. A będąc razem na ołtarzu, pokazują wierność, jaką zachowali w życiu, bo ta wierność ma być w ten sposób utrwalona, przez wystawienie relikwii ich obojga w tym samym miejscu. Prawdziwa miłość w małżeństwie jest na zawsze, bo miłość, która nie jest na zawsze, nie jest autentyczna. Co więcej, miłość małżeńska jest procesem, w którym zawsze jest miejsce na więcej"..

Rok Jubileuszowy Świętego Izydora

15 maja 2022 r. Msza św. pod przewodnictwem kardynała arcybiskupa Madrytu, monsignora Carlosa Osoro, odprawiona w kolegiacie, w której znajdują się szczątki świętego i jego żony, otworzyła Rok Święty Świętego Izydora. 

Od tego czasu wielu wiernych i czcicieli świętego rolnika przechodzi przez Królewską Bazylikę Kolegiacką św. Izydora i może wejść do kaplicy, gdzie może modlić się przed skrzynią zawierającą nieprzekupne ciało św. Izydora i szkatułką z relikwiami jego żony, św. Marii de la Cabeza.

Pielgrzymując tam można uzyskać odpust zupełny spełniając zwykłe warunki ustanowione przez Kościół, a nawet można otrzymać dokument akredytujący pielgrzymkę. 

Czas krzewienia kultu rodziny świętego rolnika i naśladowania jego przykładu świętości w codziennym życiu dziewięć wieków później.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.