Watykan

Joseph Weiler i Michel Fédou otrzymują Nagrodę Ratzingera

Profesor Weiler, gość ostatniego Omnes Forum w Madrycie, jest pierwszym Żydem, który otrzymał to wyróżnienie, które obecnie trwa już dwunasty rok.

Maria José Atienza-1 Grudzień 1, 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
nagroda ratzingera 2022

Zdjęcie: Joseph Weiler i Michel Fédou z papieżem z nagrodą Ratzingera 2022. ©CNS Photo/ Vatican Media

W Sala Clementina Pałacu Apostolskiego papież Franciszek wręczył Nagrodę Ratzingera 2022 profesorom Michelowi Fédou i Joseph Halevi Horowitz Weiler.

Dołączyli do nich członkowie m.in. Joseph Ratzinger Fundacja WatykańskaUznanie to otrzymał również m.in. australijski teolog. Tracey Rowland lub niemieckim Hanna B. Gerl-Falkovitz.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitalnego przemówienia kard. Gianfranco Ravasi wraz z Federico Lombardi, S.I., prezesem Fundacji.

Po pierwszych pozdrowieniach i przedstawieniu sylwetki nagrodzonych, papież Franciszek wręczył nagrodę i zwrócił się do nagrodzonych.

Franciszek podkreślił, że "wszyscy czujemy jego (Benedykta XVI) duchową obecność i jego towarzyszenie w modlitwie za cały Kościół". Ale ta okazja jest ważna, aby potwierdzić, że wkład jego pracy teologicznej i, ogólnie, jego myśli, jest nadal owocny i operatywny".

Papież Emeryt z laureatami Nagród Ratzingera 2020 i 2021 w listopadzie ubiegłego roku ©CNS photo/courtesy Joseph Ratzinger-Benedict XVI Foundation

W swoich słowach papież nie chciał zapomnieć o roli papieża emeryta w Soborze Watykańskim II, który w tym roku obchodzi 60. rocznicę otwarcia. W związku z tym papież podkreślił, Benedykt XVI "Pomógł nam w dogłębnej lekturze dokumentów soborowych, proponując "hermeneutykę reformy i ciągłości".   

Nawiązał też do publikacji Opera Omnia Josepha Ratzingera, w której czytelnik znajdzie teologiczne wypowiedzi byłego pasterza Kościoła po św. Janie Pawle II.

Wkłady te, według słów Papieża, "oferują solidne podstawy teologiczne dla drogi Kościoła: Kościoła "żywego", który nauczył nas widzieć i żyć jako komunia, i który jest w drodze - w "synodzie" - prowadzony przez Ducha Pańskiego, zawsze otwarty na misję głoszenia Ewangelii i służenia światu, w którym żyje", przypominając słowa Papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat.

Ponadto papież zwrócił się m.in. Joseph Ratzinger - Benedykt XVI Fundacja Watykańska, którego praca - zaznaczył - "sytuuje się w tej perspektywie, w przekonaniu, że jego magisterium i jego myśl nie są skierowane do przeszłości, ale są owocne dla przyszłości, dla zastosowania Soboru i dla dialogu Kościoła z dzisiejszym światem". Joseph Ratzinger zachęcał członków tej Fundacji do współpracy z watykańskimi fundacjami Błogosławiony Jan Paweł I i św. Jana Pawła II", aby pamięć i żywotność przesłania tych trzech papieży była promowana w jedności intencji we wspólnocie kościelnej".

Weiler i Fédou w zgodzie z Benedyktem XVI

Papież podkreślił, że praca laureatów nagrody dotyczyła dziedzin drogich Benedyktowi XVI. W związku z tym wskazał, jak "o. Michel Fédou studiował w szczególności dzieła Ojców Kościoła Wschodu i Zachodu oraz rozwój chrystologii na przestrzeni wieków". Studium, które nie koncentrowało się na przeszłości, ale które "żywiło w nim żywą myśl, zdolną także do podjęcia aktualnych pytań w dziedzinie ekumenizmu i relacji z innymi religiami".

joseph weiler
J. Weiler na Omnes Forum ©Tafa Martín

Z drugiej strony, w odniesieniu do. Profesor WeilerPapież Franciszek nie chciał zapomnieć, że "jest pierwszą osobistością religii żydowskiej, która otrzymała Nagrodę Ratzingera, przyznawaną dotychczas uczonym należącym do różnych wyznań chrześcijańskich". Podkreślił też, że "zgoda między Papieżem Emerytem a profesorem Weilerem dotyczy w szczególności kwestii o niebagatelnym znaczeniu: relacji między wiarą a rozumem prawnym we współczesnym świecie; kryzysu pozytywizmu prawnego i konfliktów generowanych przez nieograniczone rozszerzenie praw podmiotowych; właściwego rozumienia korzystania z wolności religijnej w kulturze, która ma tendencję do relegowania religii do sfery prywatnej". Temat, którym sam Weiler zajmował się wytrwale, jak choćby w przypadku Omnes Forum.

Papież Franciszek podkreślił odważną postawę profesora Weilera "przechodzącego, gdy to konieczne, z poziomu akademickiego na poziom dyskusji - a można by powiedzieć "rozeznania" - w poszukiwaniu konsensusu co do podstawowych wartości i przezwyciężania konfliktów dla dobra wspólnego".

Papież zakończył wezwaniem do potraktowania tych przykładów jako "linii zaangażowania, studiów i życia o wielkiej transcendencji, które budzą nasz podziw i domagają się, by zwrócić na nie uwagę wszystkich".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe