Hiszpania

Wzrost liczby chrztów i małżeństw kanonicznych w Hiszpanii w 2022 r.

Konferencja Episkopatu Hiszpanii przedstawiła dziś raport na temat działalności Kościoła, w którym, podobnie jak przez ostatnie 10 lat, zebrano dane na temat różnorodnej obecności Kościoła w społeczeństwie.

Maria José Atienza-19 Grudzień 19 Grudzień 2023-Czas czytania: 5 minuty

Ester Martín i Francisco César García Magán podczas dzisiejszej prezentacji

Ester Martin, dyrektor Biura Przejrzystości Konferencji Episkopatu Hiszpanii i sekretarz generalny biskupów Francisco Cesar García Magán, przedstawili dane za 2022 rok. Ogólnie rzecz biorąc, dane są bardzo podobne, choć w prawie wszystkich aspektach nieco niższe niż w ubiegłym roku.

Chociaż zazwyczaj prezentacja ta odbywała się w czerwcu, zbiegając się również z "kampanią podatku dochodowego", biskupi postanowili przenieść tę prezentację na grudzień, aby poznać dane z poprzedniego roku, a nie z dwóch poprzednich lat kalendarzowych. "Zawsze będziemy prezentować raport roczny za poprzedni rok pod koniec roku kalendarzowego", powiedział rzecznik biskupów Cesar García Magán.

"Najważniejsi są ludzie i rzeczywistość kościelna, która za tym stoi, nie możemy skupiać się tylko na liczbach", podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Hiszpanii, który powtórzył, że "jesteśmy dumni z naszej wiary, z naszych księży i seminarzystów".

Ze swojej strony Ester Martín podkreśliła, że przesunięcie daty jest wielkim wysiłkiem, ale jest to sposób na pomoc społeczeństwu, które domaga się przejrzystości i jest owocem wdrożenia systemów pracy i odpowiedzialności w hiszpańskich diecezjach. Martín bronił zaangażowania Kościoła w przejrzystość i potwierdził, że "Kościół w Hiszpanii jest pionierem".

Raport składa się z pięciu bloków, w których rozróżnione są ogólne dane Kościoła: liczba kapłanów, życie konsekrowane, misjonarze itp. oraz trzy obszary, w których tradycyjnie "dzieli" swoje zadania: głoszenie wiary, celebracja wiary i "życie wiarą". Zawiera również dane dotyczące procesu i dystrybucji alokacji podatków oraz gospodarki diecezjalnej.

Mniejsza frekwencja na mszach, ale wzrost liczby chrztów i małżeństw kanonicznych

Według danych zawartych w raporcie, ponad 8 048 484 osób regularnie uczęszcza na msze.

Każdego roku w Hiszpanii odprawianych jest ponad 9,5 miliona mszy świętych. Praca duszpasterska księży wynosi ponad 27 430 000 godzin.

Rok 2022 przyniósł zaskakujące przełamanie trendu spadkowego w przyjmowaniu sakramentów. W 2022 r. odnotowano znaczny wzrost liczby chrztów (159 129 w 2022 r. (149 711 w 2021 r.) i bierzmowań (104 600).

Jednak jednym z najbardziej zachęcających wzrostów była liczba małżeństw kanonicznych, która wzrosła z 25 762 w 2021 roku do 35 253 w 2022 roku. Jednak liczba pierwszych komunii spadła, a liczba namaszczeń chorych nieznacznie wzrosła.

"Pandemia była czasem poszukiwania sensu i powrotu do parafii" - powiedziała Ester Martín, odnosząc się do tego wzrostu.

Ogólny spadek z wyjątkiem stałych diakonów

Jednym z aspektów, które wynikają z tego raportu, jest niewielki spadek liczby księży (15 669), seminarzystów (974), zakonników i zakonnic (32 967), katechetów (83 435), nauczycieli religii (35 799), misjonarzy (10 147) oraz zakonnic i zakonników klauzurowych (7 906).

Jedyną rzeczą, która rośnie, jest liczba stałych diakonów, która wzrośnie z 539 w 2021 r. do 572 w 2022 r. Posługa ta staje się coraz bardziej powszechna w Hiszpanii i stanowi źródło tlenu w miejscach, w których brakuje księży.

Liczba krajowych stowarzyszeń i ruchów świeckich oraz liczba terytorialnych stowarzyszeń świeckich również spadła, choć bardzo nieznacznie, odpowiednio do 80 i 407 563.

Więcej uczniów pochodzenia imigranckiego w dotowanym sektorze edukacji

Jedna z najważniejszych części tego raportu, biorąc pod uwagę jej zakres i znaczenie w hiszpańskim społeczeństwie, odnosi się do obecności Kościoła w sferze edukacji, zwłaszcza w szkołach. 1 502 868 uczniów uczęszcza do jednej z 2 536 szkół katolickich w Hiszpanii, z których zdecydowana większość jest dotowana.

W tym obszarze nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów pochodzenia imigranckiego uczęszczających do jednej z tych szkół czarterowych, z 76 283 w 2021 r. do 82 199. W rzeczywistości, jak wskazano w raporcie, 5% uczniów-imigrantów jest zapisanych do szkół dotowanych.

Szkoły katolickie nadal pozwalają hiszpańskiemu państwu zaoszczędzić znaczną kwotę pieniędzy: w 2022 r. oszczędności te wyniosły 4 213 mln euro.

Wyraźny wzrost wieku znajduje odzwierciedlenie w spadku liczby uczniów w szkołach i wzroście liczby studentów na uniwersytetach katolickich i papieskich.

Jeśli jest coś, co charakteryzuje Kościół w Hiszpanii, to jest to jego ogromne dziedzictwo kulturowe. Mmeoria wskazuje, że "cała działalność generowana przez obecność dziedzictwa kulturowego Kościoła w naszym kraju ma łączny wpływ na PKB Hiszpanii w wysokości 22 620 mln euro i przyczynia się do powstania ponad 225 000 bezpośrednich, pośrednich i indukowanych miejsc pracy".

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki diecezjalnej, również ze względu na generowanie miejsc pracy, bogactwa turystycznego i impulsu ekonomicznego, które te świątynie reprezentują dla obszarów, w których się znajdują.

W 2022 r. diecezje wydały 47 244 310,75 euro na pół tysiąca projektów budowlanych, konserwatorskich i remontowych.

Dobroczynność, mocny punkt

Praca socjalna i opiekuńcza prowadzona przez diecezje, parafie i instytucje takie jak Caritas jest jednym z kluczy do dzisiejszej obecności Kościoła. Łącznie 3 778 740 osób zostało objętych opieką w jednym z 8 796 kościelnych ośrodków pomocy społecznej.

Chociaż liczba ośrodków walki z ubóstwem spadła, całkowita liczba obsługiwanych osób prawie się nie zmieniła; w 2021 r. było to 2 277 434 osób, podczas gdy w 2022 r. było to 2 066 694 osób. Podobną tendencję obserwuje się w ośrodkach pomocy migrantom, uchodźcom i uciekinierom, które obsługiwały 90 214 osób, czyli nieco mniej niż w 2021 r., oraz w ośrodkach obrony życia i rodziny, w których obsługiwano 74 631 osób.

Z drugiej strony rośnie liczba centrów promujących pracę (386), które w tym roku 2022 odwiedziło 155 906 osób, czyli prawie 25 000 więcej niż w 2021 roku. Odnotowano również wzrost liczby

Ośrodki dla nieletnich i młodzieży oraz inne ośrodki opieki nad dziećmi, których liczba w tym roku wzrosła do 381 z łączną liczbą 55 451 beneficjentów, a także ośrodki promujące kobiety i ofiary przemocy, w których udzielono pomocy 31 514 kobietom.

Caritas, widoczna twarz działalności charytatywnej w naszym kraju, również odnotowała wzrost liczby osób, które zwróciły się do niej o różne formy pomocy: 2 830 156 beneficjentów ogółem i znaczny wzrost środków zainwestowanych na rzecz najbardziej potrzebujących, wynoszący 457 230 391 euro.

Podobny wzrost odnotował Manos Unidas, który pomimo spadku liczby projektów (488), dzięki solidarności Hiszpanów dotarł do większej liczby krajów z kwotą 34 782 534 euro.

Blok ekonomiczny: podział podatków i gospodarka diecezjalna

W rozdziale poświęconym alokacji podatków w raporcie wymieniono łączną kwotę 358 793 580 euro, którą podatnicy przeznaczyli na Kościół katolicki, zwiększając tę kwotę o ponad 38 mln euro. Suma do podziału między diecezje wyniosła 320 892 666 euro, po dokonaniu wpłaty na konto za 2022 r. i rozliczeniu zeznania podatkowego złożonego w 2021 r. (IRPF 2020).

Całkowita liczba deklaracji na rzecz Kościoła wzrosła w 16 z 17 wspólnot autonomicznych (zwłaszcza w Andaluzji, Madrycie, Kastylii-La Manchy i Walencji), a 209 218 osób zaznaczyło pole "X" na rzecz Kościoła katolickiego po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za 2022 rok.

Finanse diecezjalne zajmują przedostatnią sekcję niniejszego raportu, która ponownie koncentruje się na kryteriach podziału pieniędzy z alokacji podatkowej, która jest uwzględniona w budżecie diecezjalnym na finansowanie wszystkich działań duszpasterskich, opiekuńczych i zwykłego utrzymania. Ogólnie rzecz biorąc, kwota ta jest drugim najważniejszym źródłem finansowania diecezji, po składkach wiernych, chociaż punkt ten różni się w niektórych diecezjach, które są uboższe pod względem majątku lub mają niewielu wiernych.

Ester Martin chciała podkreślić, że dzięki temu wkładowi finansowemu Kościół prowadzi "bardziej przejrzystą i skuteczną pracę". Powiedziała, że "praca Kościoła jest bardziej przejrzysta i skuteczniejsza". Bez obecności Kościoła "ponad 4 miliony ludzi nie byłoby w stanie uzyskać pomocy".
Odnosząc się do spadku frekwencji na mszach i wzrostu liczby wypowiedzi popierających Kościół, rzecznik hiszpańskich biskupów podkreślił, że "widzimy, że liczba osób, które zaznaczają "x" jest znacznie wyższa niż liczba osób, które chodzą na mszę".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe