Świat

Papież Franciszek: "Afryka jest uśmiechem świata".

"Nie dotykajcie Demokratycznej Republiki Konga, nie dotykajcie Afryki. Przestańcie ją dusić, bo Afryka nie jest kopalnią, którą należy eksploatować, ani ziemią, którą należy plądrować" - powiedział papież Franciszek po przybyciu do Kinszasy. Było to jedno z jego głównych przesłań, obok apelu, że "przemoc i nienawiść nie mają miejsca w niczyim sercu ani na niczyich ustach".

Francisco Otamendi-1 lipca 2023 r.-Czas czytania: 5 minuty
Papież z Afryki

Papież i prezydent Konga podczas spotkania z władzami i korpusem dyplomatycznym (CNS photo/Paul Haring)

W swoim wystąpieniu skierowanym do władz, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i świata kultury oraz korpusu dyplomatycznego, w obecności Przewodniczącego Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,. Demokratyczna Republika KongaFeliksa Tshisekediego, Ojciec Święty jako "pielgrzym pojednania i pokoju" otworzył swoje serce i przyznał, że "z utęsknieniem czekałem na to miejsce i wreszcie przybyłem, aby przynieść wam bliskość, czułość i pociechę całego Kościoła katolickiego". Chciałbym przemówić do was poprzez obraz, który dobrze symbolizuje świetliste piękno tej ziemi: obraz diamentu".

Rzeczywiście, Papież zwrócił się najpierw do całego kraju, używając figury diamentu: "Drodzy Kongijczycy, wasz kraj jest rzeczywiście diamentem stworzenia; ale wy, wszyscy, jesteście nieskończenie cenniejsi niż jakiekolwiek dobro, które może wyrosnąć z tej żyznej gleby".

"Jestem tutaj, aby was objąć i przypomnieć wam, że jesteście nieocenioną wartością, że Kościół i Papież mają do was zaufanie; że wierzą w waszą przyszłość, w przyszłość, która jest w waszych rękach i w którą zasługujecie na to, aby zainwestować dary inteligencji, sprytu i pracowitości, które posiadacie" - dodał Papież.

"Odwagi, kongijskie siostry i bracia" - zachęcał Franciszek. "Powstańcie, weźcie z powrotem w swoje ręce, jak czysty diament, to czym jesteście, waszą godność, wasze powołanie do ochrony w harmonii i pokoju domu, w którym żyjecie. Ożywcie ducha waszego hymnu narodowego, marząc i wcielając w życie jego słowa: "Ciężką pracą zbudujemy kraj piękniejszy niż dotychczas; w pokoju". 

Uderzony przez przemoc

W tle słów papieża była oczywiście przemoc, która nękała i nadal nęka wschód kraju, ale nie wolno nam się poddawać - apelował z DR Konga: "Patrząc na ten naród, można odnieść wrażenie, że społeczność międzynarodowa niemal pogodziła się z pożerającą go przemocą. Nie możemy przyzwyczaić się do krwi, która płynie w tym kraju od dziesięcioleci, powodując miliony zgonów bez wiedzy wielu ludzi. Niech będzie wiadomo, co się tu dzieje".

"W waszym kraju, który jest jak kontynent wewnątrz wielkiego kontynentu Afryki, wydaje się, jakby cała ziemia oddychała" - kontynuował. "Ale podczas gdy geografia tego zielonego płuca jest bogata i zróżnicowana, historia nie była równie hojna. Rozdarta wojną Demokratyczna Republika Konga nadal cierpi, w swoich granicach, z powodu konfliktów i przymusowych migracji, i nadal doświadcza straszliwych form wyzysku, niegodnych człowieka i stworzenia" - podkreślił papież.

"Ten ogromny kraj pełen życia, ta przepona Afryki, uderzona przemocą jak ciosem w brzuch, od dawna wydawał się nie oddychać. A kiedy wy, Kongijczycy, walczycie o zachowanie godności i integralności terytorialnej w obliczu godnych ubolewania prób rozbicia kraju, przychodzę na spotkanie z wami, w imię Jezusa, jako pielgrzym pojednania i pokoju" - powiedział.

Kolonializm gospodarczy

Papież Franciszek w dużej części swego przemówienia do władz i ludności Konga potępił "tragiczny fakt, że miejsca te, a ogólniej kontynent afrykański, nadal cierpią z powodu różnych form wyzysku". Po kolonializmie politycznym rozpętał się równie zniewalający 'kolonializm ekonomiczny'".

"W ten sposób kraj ten, obficie ograbiony, nie jest w stanie wystarczająco skorzystać ze swoich ogromnych zasobów: doszedł do paradoksu, że owoce własnej ziemi czynią go dla jego mieszkańców "obcym". Trucizna chciwości zakrwawiła jej diamenty" - podkreślił.

Według słów papieża jest to "dramat, na który najbardziej rozwinięty gospodarczo świat ma tendencję do zamykania oczu, uszu i ust". Jednak ten kraj i ten kontynent zasługują na szacunek i wysłuchanie, zasługują na przestrzeń i uwagę.

"Nie dotykajcie Demokratycznej Republiki Konga, nie dotykajcie Afryki. Przestańcie ją dusić, bo Afryka nie jest kopalnią, którą należy eksploatować, ani ziemią, którą należy plądrować" - wołał Ojciec Święty. "Niech Afryka będzie protagonistą własnego losu. Oby świat pamiętał o katastrofach popełnianych przez wieki na szkodę miejscowej ludności i nie zapomniał o tym kraju i o tym kontynencie".

Papież modlił się następnie, "aby Afryka, uśmiech i nadzieja świata, nabrała większego znaczenia; aby mówiono o niej więcej, aby miała większą wagę i reprezentację wśród narodów". Oby została otwarta droga dla dyplomacji człowieka dla człowieka, narodów dla narodów, która nie skupia się na kontroli obszarów i zasobów, ani na celach ekspansji i zwiększonych zysków, ale na możliwościach rozwoju ludzi.

"Drodzy przyjaciele, diamenty, które zwykle są rzadkie, obfitują tutaj. Jeśli jest to prawdą o bogactwach materialnych ukrytych pod ziemią, to o wiele bardziej jest to prawdą o bogactwach duchowych zawartych w sercach" - powiedział Papież. "I właśnie z serc wynika, że pokój i rozwój pozostają możliwe, ponieważ z Bożą pomocą istoty ludzkie są zdolne do sprawiedliwości i przebaczenia, do harmonii i pojednania, do zaangażowania i wytrwałości w jak najlepszym wykorzystaniu otrzymanych talentów".

Przejrzystość, promowanie prawa

Papież odniósł się także do kwestii ogólnych w kraju: wezwał do "sprzyjania wolnym, przejrzystym i wiarygodnym wyborom; dalszego rozszerzania udziału w procesach pokojowych na kobiety, młodzież i grupy zmarginalizowane; szukania dobra wspólnego i bezpieczeństwa narodu ponad interesami osobistymi lub grupowymi; umacniania obecności państwa na całym terytorium; troski o licznych przesiedleńców i uchodźców". Nie możemy pozwolić, by manipulowali nami i kupowali nas ci, którzy chcą utrzymać kraj w przemocy, by go wykorzystywać i robić haniebne interesy; to przynosi tylko hańbę i wstyd, wraz ze śmiercią i nieszczęściem".

W tym miejscu zacytował św. Augustyna: "Już przed wiekami św. Augustyn, który urodził się na tym kontynencie, zadał sobie pytanie: 'Jeśli odbierzemy sprawiedliwość rządom, czym się one stają, jeśli nie bandami złodziei na wielką skalę?' (De civitate DeiIV, 4). Bóg jest po stronie tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (por. Mt 5,6). Ważne jest, by nie ustawać w promowaniu prawa i sprawiedliwości we wszystkich dziedzinach, przeciwstawiając się bezkarności i manipulowaniu prawem i informacjami" - zachęcał.

Inwestowanie w edukację

Wreszcie papież rzymski zachęcał do promowania możliwości edukacyjnych i inwestowania w edukację. "Najcenniejsze diamenty kongijskiej ziemi, dzieci tego narodu, muszą otrzymać solidne możliwości edukacyjne, które pozwolą im w pełni wykorzystać genialne talenty, które posiadają.

"Edukacja jest fundamentalna, to droga do przyszłości, droga, którą należy obrać, aby osiągnąć pełną wolność tego kraju i kontynentu afrykańskiego" - powiedział. "Trzeba w nią pilnie inwestować, aby przygotować społeczeństwa, które będą skonsolidowane tylko wtedy, gdy będą dobrze wykształcone, które będą autonomiczne tylko wtedy, gdy będą w pełni świadome swojego potencjału i zdolne do jego rozwijania z odpowiedzialnością i wytrwałością. A jednak wiele dzieci nie chodzi do szkoły; ileż to dzieci, zamiast otrzymać godne wykształcenie, jest wykorzystywanych!

"Zbyt wiele dzieci umiera, poddanych niewolniczej pracy w kopalniach. Nie szczędźmy wysiłków, aby ujawnić plagę pracy dzieci i położyć jej kres. Ileż dziewcząt jest marginalizowanych i narusza się ich godność! Dzieci, dziewczęta, młodzież to nadzieja, nie pozwólmy jej stłumić, ale z pasją ją pielęgnujmy!"

Papież odprawia dziś Mszę Świętą na lotnisku w Ndolo. Po południu spotka się w nuncjaturze apostolskiej z ofiarami przemocy na wschodzie kraju. Na koniec spotka się z przedstawicielami niektórych organizacji charytatywnych, również w Nuncjaturze.

AutorFrancisco Otamendi

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.