Hiszpania

Plan duszpasterski 2016-2020 EWG. Wprowadzić Kościół w stan misji

Biskupi chcą skorzystać z nowego planu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Hiszpanii, aby wprowadzić Kościół w stan permanentnej misji.

Henry Carlier-27 stycznia 2016 r.-Czas czytania: 3 minuty

Poprzez nowy plan duszpasterski, który przyjęła Konferencja Episkopatu Hiszpanii (CEE), a który został wyjaśniony w tekście zatytułowanym. "Kościół w misji w służbie naszym ludziom", biskupi hiszpańscy zamierzają w ciągu najbliższych pięciu lat (2016-2020) promować autentyczną i trwałą transformację misyjną Kościoła w Hiszpanii. Chcą też, aby EŚW była narzędziem, dzięki któremu Kościoły partykularne Hiszpanii staną się "Kościołem wychodzącym", zaproponowanym przez papieża Franciszka w adhortacji apostolskiej "Kościół w świecie". Evangelii gaudium. Z tego powodu episkopat hiszpański postanowił, że CEE, ten organ komunii i koordynacji biskupów hiszpańskiego regionu kościelnego, przejdzie swoisty przegląd MOT lub misyjny w 2016 roku - dokładnie wtedy, gdy będzie obchodził 50-lecie istnienia.

Arcybiskup Juan José Omella, arcybiskup-elekt Barcelony, podczas prezentacji nowego planu duszpasterskiego podkreślał, że jest to kwestia "aby wziąć Kościół w Hiszpanii, dać mu impuls ewangelizacyjny, którego pragnie Papież, i wprowadzić go w stały stan misji".. Ostrzegł również, że celem "nie było zaprojektowanie strategii EWG, aby spróbować narzucić katolicyzm naszemu społeczeństwu", ale "dzielić się ze wszystkimi radością Ewangelii".

Współczujące spojrzenie na rzeczywistość

Pierwsza część tekstu prezentacji Planu opisuje najbardziej rozpowszechnioną dziś w społeczeństwie hiszpańskim mentalność. Biskupi proponują w nim dość realistyczną i surową diagnozę sytuacji społeczno-kulturowej w Hiszpanii. Jako najbardziej charakterystyczne cechy podkreślają niskie społeczne wartościowanie religii; wywyższanie ponad wszystko wolności i dobrobytu materialnego; przewagę kultury laickiej, która przybiera postać bezwyznaniowości państwa rozumianego dziś jako sekularyzm; przewaga wielkiego subiektywizmu i relatywizmu, który zapomina o Bogu i zaciemnia osobiste sumienie w obliczu pytań transcendentnych; a w konsekwencji akceptacja kultury "anything goes", w której człowiek staje się miarą wszystkich rzeczy, deformuje normy moralne i ocenia wszystko według swoich interesów.

"Ubolewamy nad tymi bolączkami społeczeństwa, ale nie jesteśmy i nie chcemy być prorokami klęski; dlatego wzywamy do nawrócenia, z realizmem i ufnością. Chcemy zmiany i odnowy; nie tylko metod, ale i postaw", González Montes, biskup Almerii, wskazał rozwijając tę część tekstu Planu duszpasterskiego. Następnie zachęcał "aby te trudności przekształcić w okazje do większego apostolskiego wigoru". i, jak sugeruje papież Franciszek, do "głosić piękno zbawczej miłości Boga, która objawiła się w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym".

Pięć etapów

Mons. Ginés García Beltrán skomentował drugą część Planu duszpasterskiego, w której zaproponowano konkretne propozycje i to, co zostanie zrobione w ciągu tych pięciu lat poprzez różne organizacje i działania EWG.

Plan, który będzie miał pięć etapów - po jednym na każdy z najbliższych lat - rozpocznie się dniem postu i modlitwy 22 stycznia. Cały hiszpański episkopat został wezwany do zbadania swojej odpowiedzialności w zadaniu ewangelizacji.

Cały rok 2016 będzie poświęcony różnym organom EWG na refleksję nad aktualnymi wymogami ewangelizacji w Hiszpanii. Krótko mówiąc, w ciągu tego roku celem planu będzie wprowadzenie organów, służb i działalności Konferencji w stan rewizji i apostolskiego nawrócenia. A z okazji półwiecza istnienia planowany jest międzynarodowy kongres, który ma na celu dogłębne zbadanie wymiaru teologicznego, kanonicznego i duszpasterskiego Konferencji Episkopatów.

Drugi rok Planu, 2017, będzie poświęcony wymiarowi wspólnotowemu i współodpowiedzialności wszystkich w służbie ewangelizacji. Rok 2018 będzie skupiony na Słowie Bożym. Postawy, zachowania i działania Kościoła w odniesieniu do głoszenia Słowa zostaną poddane przeglądowi, aby przedstawić odpowiednie propozycje w zakresie ewangelizacji i umacniania wiary. W rzeczywistości wszystkie etapy Planu mają na celu zaoferowanie pomocy tym, którzy są najbardziej oddani służbie przekazywania wiary, jak księża, nauczyciele, katecheci i rodzice.

W 2019 roku Plan skupi się na refleksji nad liturgią, aby promować ożywienie celebracji Tajemnicy chrześcijańskiej, a tym samym całego życia chrześcijańskiego.

Wreszcie, plan duszpasterski zamknie się w 2020 roku rokiem poświęconym wymiarowi charytatywnemu Kościoła. Będzie starał się przyczynić do ożywienia działalności charytatywnej w diecezjach, parafiach i wspólnotach. Będzie też propagować wiedzę o Społecznej Nauce Kościoła, a w szczególności o najnowszej encyklice papieża, Laudato si'.

W tym ostatnim roku realizacji Planu Pastoralnego i jako jego zwieńczenie, w trakcie krajowego kongresu pastoralnego zostanie przeprowadzone nowe badanie sposobu ewangelizacji w Hiszpanii.

AutorHenry Carlier

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.