Aktualności

Arcybiskup Argüello: "Pełne zadośćuczynienie wymaga czasu, ludzi i rekompensaty finansowej".

Hiszpańscy biskupi zatwierdzili kompleksowy plan zadośćuczynienia dla ofiar nadużyć seksualnych w Kościele.

Maria José Atienza-9 lipca 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty

Nadzwyczajna sesja plenarna biskupów hiszpańskich, lipiec 2024 r.

Hiszpańscy biskupi zgromadzeni na spotkaniu nadzwyczajna sesja plenarna, piąty w swojej historii, przyjęły trzy dokumenty Kompleksowy plan naprawczy małoletni i osoby o równych prawach, ofiary wykorzystywania seksualnego, linie pracy które obejmują niniejszy plan naprawczy, jak również Kryteria przewodnie dla kompleksowego zadośćuczynienia dla ofiar wykorzystywania seksualnego małoletnich lub równorzędnych osób dorosłych.

Na zakończenie tego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Plenarnego, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii, Msgr. Luis Argüello podkreślił, że ten plan Naprawa integralna koncentruje się w szczególności na sprawach, które "mają zamknięte drzwi" z powodu przedawnienia cywilnego, śmierci sprawcy lub innych sytuacji.

"Ten plan zadośćuczynienia ma mieć charakter pomocniczy. Po zakończeniu prawnych, cywilnych, karnych, kanonicznych lub innych możliwych dróg zadośćuczynienia, Kościół pozostaje otwarty na wysłuchanie każdej ofiary", podkreślił przewodniczący hiszpańskich biskupów. 

Oprócz dokumentów, biskupi zatwierdzili utworzenie komisji doradczej, składającej się z osób z różnych dziedzin, w tym Kościoła, psychologii i osób bliskich stowarzyszeniom ofiar. Komisja ta będzie miała swój własny regulamin działania. 

Na konferencji prasowej Argüello wraz z prezesem CONFER, Jesús M. Díaz Sariego, Przewodniczący hiszpańskich biskupów zwrócił się do administracji publicznej i społeczeństwa o poszanowanie zasad funkcjonowania Kościoła i wyjaśnił, że "nie jest to dekret prawny, który zobowiązuje, ale raczej w Kościele zapewniamy sobie kryteria komunii, aby osoby, które zdecydują, że mają prawo do tego zadośćuczynienia, mogły udać się do diecezji lub do komisji doradczej, aby zająć się drogą zadośćuczynienia". 

Kościół potwierdził, że Luis ArgüelloWiem, że nic samo w sobie nie jest w stanie uleczyć bólu tak wielu ofiar nadużyć, ale wyrażamy nasze zdecydowane zobowiązanie do kontynuowania tej ścieżki zadośćuczynienia i współpracy z prokuraturą i siłami państwowymi w przypadku wystąpienia takich przestępstw". 

Plan ten przewiduje, że w hipotetycznym przypadku, gdy ofiara nie znajdzie schronienia w jednej instancji Kościoła, diecezji lub kongregacji, zawsze może zwrócić się do "innych drzwi", aby podążać swoją ścieżką zadośćuczynienia.

Kompleksowa naprawa

Ten plan zadośćuczynienia podejdzie do tego procesu z różnych perspektyw i jest w dużej mierze wynikiem wysłuchania ofiar nadużyć z różnych części Kościoła w ciągu ostatnich kilku lat.

Przewodniczący biskupów chciał podkreślić, że "integralne zadośćuczynienie wymaga czasu, ludzi i rekompensaty finansowej. Są pieniądze, ale także czas i ludzie. Kościół odpowiada zasobami swojej komunii życia i komunii dóbr na wszystko, z czym ma do czynienia".

Oznacza to, że oprócz już prowadzonej pracy polegającej na towarzyszeniu, zapobieganiu i szkoleniu, Kościół będzie musiał przyjąć na siebie ewentualną rekompensatę finansową dla ofiar nadużyć.

Również na konferencji prasowej, która odbyła się później, przewodniczący EEC wyjaśnił, że "nie jest zwierzchnikiem biskupów" i że to, co zostało zatwierdzone na tym nadzwyczajnym zgromadzeniu, nie może być zobowiązane do jego przestrzegania, ale podkreślił, że fakt, iż zostało ono zatwierdzone praktycznie jednogłośnie przez biskupów, wskazuje na zaangażowanie hiszpańskiego Kościoła w tej sprawie. 

Plan zrodzony z zaangażowania, a nie z obowiązku

Odnosząc się do zarzutu jednostronności, którym jeden z członków hiszpańskiego rządu określił niedawno plan reparacji, przewodniczący hiszpańskich biskupów chciał podkreślić, że "oczywiście jest on jednostronny. To nasza decyzja, która jest odpowiedzią na obowiązek moralny, a nie prawny, z naszej własnej inicjatywy". Argüello odwrócił uwagę rządu, wskazując, że dla nich jest to "uznanie, ponieważ kiedy droga prawna jest zamknięta, trzeba otworzyć drzwi, które nie są legalne".

Zarówno Argüello, jak i Díaz Sariego podkreślili gotowość Kościoła do współpracy z innymi organami społecznymi i rządowymi w walce z nadużyciami.

Lata pracy

"Kościelne dzieło zadośćuczynienia nie zaczyna się i nie kończy dzisiaj", podkreślił bp Argüello. W tym sensie zarówno przewodniczący biskupów, jak i przewodniczący Hiszpańskiej Konferencji Zakonników, przypomnieli drogę, którą Kościół obrał "ponad 20 lat temu, kiedy te przypadki osób wykorzystywanych przez członków naszych wspólnot stały się znane", a zwłaszcza w ciągu ostatnich sześciu lat.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.