Aktualności

Pierwsze głoszenie: zadanie świeckich w dzisiejszym Kościele

Około 700 osób, głównie świeckich, spotka się w Madrycie w dniach 16-18 lutego 2024 r. na Spotkanie świeckich w sprawie pierwszego ogłoszenia który pod hasłem "Lud Boży zjednoczony w misji" ma na celu ożywienie świadomości misyjnej i pracy chrześcijan w głoszeniu wiary.

Maria José Atienza-12 lipca 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty

Impuls do uświadomienia sobie, że wszyscy ochrzczeni są podmiotami duszpasterskimi. Taki jest, w skrócie, cel programu Spotkanie świeckich w sprawie pierwszego ogłoszenia która zgromadzi w stolicy Hiszpanii ponad pół tysiąca osób w siedzibie Fundación Pablo VI.

Spotkanie odbywa się po zakończeniu Kongresu Świeckich Lud Boży w drodze który w lutym 2020 r. chciał promować cztery sposoby pracy dla hiszpańskiego laikatu: pierwsze głoszenie, towarzyszenie, procesy formacyjne i obecność w życiu publicznym.

Cele spotkania

Ten Spotkanie świeckich w sprawie pierwszego ogłoszenia Spotkanie podejmie to dziedzictwo w celu pogłębienia roli świeckich w przekazywaniu wiary poprzez głoszenie Ewangelii. Tak powiedział podczas prezentacji tego spotkania ksiądz Luis Manuel Romero, dyrektor sekretariatu Komisji Episkopatu ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Romero podkreślił dwa cele tych dni roboczych: z jednej strony "uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia orędzia Chrystusa słowem i świadectwem z racji naszego chrztu, że wszyscy jesteśmy duszpasterzami i że nie jest to tylko sprawa wyświęconych szafarzy lub życia konsekrowanego", a z drugiej strony "potrzeba, aby cały Kościół odkrył, że podstawową rzeczą jest misja".

Spotkanie podejmie również niektóre z tematów wypracowanych w wyniku krajowej fazy Synodu Synodalności zwołanego przez papieża Franciszka.

Cztery tematyczne "przystanki

Ze swojej strony Maria Bazal, członkini Rady Doradczej Świeckich, podsumowała wydarzenia i grupy robocze, które będą miały miejsce podczas dni spotkania. Konferencja będzie zorganizowana wokół czterech bloków lub "przystanków", które będą koncentrować się na pierwszym ogłoszeniu w życiu codziennym, z takimi obszarami jak praca, rodzina, relacje społeczne i edukacja; pierwsze ogłoszenie i wspólnota kościelna: towarzyszenie po pierwszym ogłoszeniu i procesy formacyjne w pierwszym ogłoszeniu.

Każdy z tych bloków będzie obejmował prezentacje, doświadczenia i okrągłe stoły, podczas których omawiane będą wyzwania, trudności i różne sposoby radzenia sobie z nimi w różnych obszarach. W tym punkcie, mimo że jest to spotkanie osób świeckich, obecność kapłanów oraz konsekrowanych mężczyzn i kobiet jako liderów lub moderatorów obszarów tego spotkania przyciągnęła uwagę, podobnie jak obecność większości mężczyzn. Zapytani o to organizatorzy chcieli podkreślić, że większość uczestników to osoby świeckie, choć przyznali, że "jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie obecności świeckich w Kościele i uznania tej obecności" i mają nadzieję, że to spotkanie posłuży właśnie "poznaniu i ujawnieniu pracy tak wielu świeckich" w tej dziedzinie.

Jeśli chodzi o konkretne zastosowanie omawianych tematów w życiu wspólnot chrześcijańskich, zarówno Romero, jak i Bazal przyznali, że "trudno jest, aby to wszystko dotarło do zwykłych chrześcijan", choć wyrazili nadzieję, że "tak jak w ostatnich latach zauważyliśmy wzrost siły i pracy Delegatur Apostolstwa Świeckich w diecezjach oraz żywotność ruchów i stowarzyszeń, tak te dni posłużą do rozbudzenia pracy, która będzie przenikać stąd do wspólnot za pośrednictwem tych delegatur".

Świeccy, kapłani, osoby konsekrowane i biskupi

Na stronie Spotkanie świeckich w sprawie pierwszego ogłoszenia, weźmie udział około 700 potwierdzonych uczestników ze wszystkich diecezji, stowarzyszeń i ruchów. Ponadto weźmie w nim udział około 75 kapłanów i 40 biskupów, a także liczna reprezentacja osób życia konsekrowanego.

Konferencja rozpocznie się spotkaniem modlitewnym w piątek po południu, a zakończy w niedzielę rano odczytaniem dokumentu końcowego, który będzie odzwierciedlał pracę z soboty oraz celebracją Mszy Świętej pod przewodnictwem kardynała arcybiskupa Madrytu, José Cobo.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.