Aktualności

Papież zaprasza rodziny do odmawiania różańca w domu

Odkryj na nowo piękno modlitwy różańcowej do Maryi, naszej Matki, w domu. To zaproszenie Papieża do wiernych, zawarte w Liście, w którym prosi Maryję: "Bóg wybaw nas swoją potężną ręką od tej strasznej epidemii, aby życie mogło ze spokojem wznowić swój normalny bieg".

Francisco Otamendi-4 maj 2020-Czas czytania: 4 minuty

W maju tradycja odmawiania Różańca w domu, w gronie rodzinnym". rodzina", pisze Ojciec Święty. Ograniczenia związane z pandemią zmusiły nas do dowartościowania tego wymiaru domowego także z punktu widzenia duchowego, mówi Papież. duchowy punkt widzenia, mówi papież. Stąd propozycja ponownego odkrycia "the piękno" do odmawiania Różańca w domu.

"Można wybrać, w zależności od sytuacji, aby modlić się nią wspólnie lub osobiście, doceniając dobro obu możliwości. Ale w każdym razie jest pewien sekret: prostota; i łatwo jest znaleźć, nawet w Internecie, dobre konspekty modlitw do naśladowania".

   W krótkim Liście Papież załącza także m.in. dwa teksty modlitw, do których odmawiania zaprasza nas na zakończenie Różańca, i zapewnia, że będzie że on sam będzie je recytował w miesiącu maju, "zjednoczeni duchowo". do wiernych.  

   Pierwszą modlitwą jest ta, którą skierował do Matka Boża Miłościwa na początku kryzysu 11 marca, w przesłaniu wideo, które poprzedzało celebrację Mszy św. Drugi modlitwa jest inwokacją, która przywołuje Salve Regina, szczególnie w zdaniu "Zwróć swoje miłosierne oczy na nas w tym koronawirusie tej pandemii koronawirusów".a następnie rozwodzić się nad grupami ludzi, którzy w różny sposób cierpieli i zmagali się z Covidem-19. którzy na różne sposoby cierpieli i zmagali się z Covid-19.

   Ojciec Święty zapewnia, że. "kontemplując razem oblicze Chrystusa z sercem serce Maryi, naszej Matki, zjednoczy nas jeszcze bardziej jako duchową rodzinę i pomoże nam i pomoże nam pokonać tę próbę".. Podsumowuje: "Będę się modlił za szczególnie za tych, którzy cierpią najbardziej i proszę o modlitwę za mnie. mnie. Z serca dziękuję i błogosławię.

Teksty modlitw

Modlitwa do Maryi (1) :

Oh Maria, ty zawsze świecą na naszej drodze
jako znak zbawienia i nadziei.
   Tobie polecamy się, o zdrowie chorych chorych,
że u stóp krzyża łączyłaś się z bólem Jezusa,
zachowując mocną wiarę.

   Ty, zbawienie ludu rzymskiego,
Wiesz, czego nam potrzeba
i jesteśmy pewni, że przyznasz ją
tak, że jak w Kanie Galilejskiej,
niech powróci radość i święta
po tym teście.

   Pomóż nam, Matko Boskiej Miłości,
aby dostosować się do woli Ojca
i robić to, co powie nam Jezus,
   On, który wziął na siebie nasze cierpienie na siebie
i wziął na siebie nasz ból
by prowadzić nas przez krzyż,
do radości zmartwychwstania. Amen.

  Pod Twoją opieką, Święta Boża Rodzicielko, schroniliśmy się Matka Boska,
nie pogardzaj naszymi błaganiami w czasie potrzeby,
ale wybaw nas od wszelkich niebezpieczeństw, o chwalebna i błogosławiona Dziewico.

Modlitwa do Maryi (2) :

Pod adresem schronimy się pod Twoją opiekę, Święta Boża Rodzicielko. W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i cierpienia i udręki, które gnębią cały świat, zwracamy się do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko Matko Boża i nasza Matko, i szukaj schronienia pod Twoją opieką.

   O Maryjo Dziewico, zwróć swoje miłosierne oczy miłosierne oczy w tej pandemii koronawirusów, i pociesz tych, którzy są zdezorientowani i i opłakują utratę bliskich, czasem pochowanych w sposób raniący duszę. pochowany w sposób, który rani duszę. Podtrzymuje tych, którzy są strapionych, ponieważ aby uniknąć zarażenia, nie mogą przebywać w pobliżu osób chorych. chorych ludzi. Wzbudza zaufanie u tych, którzy żyją w strachu przed niepewną przyszłością i niepewnej przyszłości oraz o konsekwencjach w gospodarce i w pracy.

   Matko Boża i nasza Matko, błagaj miłosiernego Ojca Ojcze miłosierdzia, aby ta ciężka próba zakończyła się i abyśmy mogli ponownie odnaleźć horyzont nadziei i pokoju. horyzont nadziei i pokoju. Jak w Kanie Galilejskiej, wstawiaj się przed swoim Boskim Syna, prosząc go o pocieszenie dla rodzin chorych i ofiar, i otworzyć ich serca na nadzieję.

   Chroni ona lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wolontariuszy, którzy w tym czasie walczą na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ratować innych. walczących na linii frontu i ryzykujących swoje życie, by ratować inne. Bądź z nimi w ich heroicznym wysiłku i obdarz ich siłą, dobrem i zdrowiem.

   Pozostaje blisko tych, którzy nocą i dniem wspomagają chorych, oraz kapłanów, którzy z duszpasterską i chorych, a także kapłanów, którzy z duszpasterską troską i ewangeliczną ewangeliczne zaangażowanie, starają się pomagać i wspierać każdego.

   Święta Dziewico, oświeć umysły mężczyzn i kobiet nauki mężczyzn i kobiet nauki, aby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. pokonać tego wirusa.

   Wspomagaj przywódców narodów, aby działali z mądrością, pracowitością i wielkodusznością działać mądrze, pilnie i hojnie, aby pomóc tym, którym brakuje środków do życia poprzez tych, którym brakuje środków do życia, planując daleko idące działania społeczne i gospodarcze rozwiązania ekonomiczne w duchu solidarności.

Święty Maryja, porusza sumienia ludzi tak, że wielkie sumy pieniędzy wydawane na zwiększenie i ulepszenie zwiększenie i udoskonalenie uzbrojenia powinno być wykorzystane do promowania odpowiedniego promowanie odpowiednich badań w celu zapobiegania podobnym katastrofom w przyszłości. klęski.

   Matko Najukochańsza, pomnażaj w świecie poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, uświadamiając sobie więź, która łączy nas wszystkich, aby w duchu braterstwa i solidarności więzi, która łączy nas wszystkich, abyśmy w duchu braterstwa i solidarności wyszli na pomoc wielu formom ubóstwa i nędzy, przyjść z pomocą wielu formom ubóstwa i sytuacji nieszczęścia. Zachęca do niezłomności w wierze, wytrwałości w służbie i stałości w modlitwie. modlitwa.

   O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, ogarnij wszystkie swoje utrudzone dzieci. wszystkie twoje strapione dzieci, spraw, aby Bóg mógł nas wybawić swoją potężną ręką od tego strasznego tej strasznej epidemii i aby życie mogło powrócić do normalnego biegu ze spokojem. ukojenie.   My Powierzamy się Tobie, który świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. O najmiłosierniejsza, o najłaskawsza, o słodka Maryjo Dziewico! O najmiłosierniejsza, o najłaskawsza, o słodka Maryjo Dziewico!

AutorFrancisco Otamendi

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe