Świat

Papież zaniepokojony niemiecką komisją synodalną

Ojciec Święty wysłał list do czterech byłych członków Niemieckiej Drogi Synodalnej, w którym ubolewa nad "konkretnymi krokami", które grożą alienacją Kościoła w Niemczech od Kościoła powszechnego.

José M. García Pelegrín-21 lipca 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty

Papież wyraził swoje zaniepokojenie ustanowieniem "Komitet Synodalny"Konferencja Episkopatu Niemiec (DBK) i Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) w Niemczech, w liście skierowanym osobiście do czterech byłych członków Drogi Synodalnej, został opublikowany dzisiaj, we wtorek, przez dziennik "Die Welt".

Franciszek wyraził swoje zaniepokojenie po tym, jak kardynał sekretarz stanu i kardynał prefekt dykasterii ds. nauki wiary i biskupów, za wyraźną zgodą papieża Franciszka, przedstawili w dok. list, że utworzenie "Rady Synodalnej" byłoby nie jest zgodne z hierarchiczną strukturą Kościoła.

Ojciec Święty podziela swoje "zaniepokojenie wieloma konkretnymi krokami, przez które duże części tego lokalnego Kościoła grożą coraz większym oddalaniem się od wspólnej drogi Kościoła powszechnego".

List papieża, napisany w języku niemieckim i podpisany własnoręcznie, podkreśla zakaz komisji synodalnej, ponieważ "nie można jej zharmonizować z sakramentalną strukturą Kościoła katolickiego". Papież przypomina swoje "List do osób pielgrzymujących w Niemczech".w którym odniósł się do "potrzeby modlitwy, pokuty i uwielbienia".

List ten został napisany przez papieża 29 czerwca 2019 r.; po nim nastąpiło kilka interwencji różnych dykasterii watykańskich, których kulminacją były spotkania z okazji czci Ojca Świętego.isita ad limina niemieckich biskupów w listopadzie 2022 roku.

Jednakże, ponieważ Niemiecka Droga Synodalna kontynuowała swój zamiar utworzenia Rady Synodalnej, Kardynał Sekretarz Stanu i Kardynałowie Prefekci Dykasterii ds. Prezes DBK 16 stycznia 2023 r.: "Ani Droga Synodalna, ani powołany przez nią organ, ani krajowa konferencja biskupów" nie są upoważnione do powołania takiego organu. Wynika to z faktu, że taka rada byłaby "nową strukturą zarządzającą Kościołem w Niemczech, która (...) wydaje się stawiać ponad autorytetem Konferencji Episkopatu i de facto ją zastępować".

Droga Synodalna próbowała obejść ten zakaz, powołując nie bezpośrednio Radę Synodalną, ale Komitet Synodalny... którego celem jest utworzenie takiej Rady Synodalnej. W skład komitetu miało wejść 27 biskupów tytularnych niemieckich diecezji. Czterech zrezygnowało z zasady, a kolejnych czterech nie wzięło udziału w ukonstytuowaniu się komisji 11 listopada, co oznaczało, że obecnych było 19 z 27 biskupów.

Statut zatwierdził, że decyzje będą podejmowane większością dwóch trzecich głosów wszystkich obecnych członków, eliminując w ten sposób prawo weta, które biskupi mieli na zgromadzeniach Drogi Synodalnej, gdzie decyzje wymagały poparcia dwóch trzecich obecnych biskupów.

Teolożki Katharina Westerhorstmann i Marianne Schlosser, a także filozofki Katharina Westerhorstmann i Marianne Schlosser. Gerl-Falkovitz i dziennikarka Dorothea Schmidt - lCztery z nich były częścią Drogi Synodalnej, ale ją opuściły. - zwrócił się do papieża 6 listopada.

W rozmowie z Die Welt Westerhorstmann powiedział: "Byliśmy zaskoczeni, że papież odpowiedział nam w ciągu kilku dni. Fakt, że list papieża nosi tę samą datę, w której utworzono komitet synodalny, "prawdopodobnie nie jest przypadkiem". Doceniamy jasność słów papieża, powiedział Westerhorstmann. Troska o jedność jest istotna nie tylko dla Niemiec, "ale ma ogromne znaczenie dla całego Kościoła na całym świecie".

Prezes DBK, Georg Bätzingwielokrotnie podkreślał, że niemieccy biskupi nie szukają specjalnej drogi. Na początku tego roku powiedział: "Jestem pewien, że nie będzie secesji. Po prostu dlatego, że nikt tego nie chce".

List papieża

Dosłowny tekst listu papieża Franciszka datowanego na 10 listopada 2023 r. w Watykanie jest następujący:

Drogi profesorze Westerhorstmann, 

Drogi profesorze Schlosser, 

Szanowny Profesorze Gerl-Falkovitz,

Szanowna Pani Schmidt:

Dziękuję za uprzejmy list z 6 listopada. Przekazuje mi Pan swoje zaniepokojenie obecnymi wydarzeniami w Kościele w Niemczech. Ja również podzielam to zaniepokojenie wieloma konkretnymi krokami, które obecnie podejmujecie i które grożą tym, że duża część tego lokalnego Kościoła będzie coraz bardziej oddalać się od wspólnej drogi Kościoła powszechnego. Wśród nich jest niewątpliwie konstytucja Komisji Synodalnej, o której wspomniałeś, która ma na celu przygotowanie do wprowadzenia organu konsultacyjnego i decyzyjnego, który w formie nakreślonej w odpowiednim tekście rezolucji nie może być zharmonizowany z sakramentalną strukturą Kościoła katolickiego i którego erekcja została zatem odrzucona przez Stolicę Apostolską listem z 16 stycznia 2023 r., który wyraźnie zatwierdziłem. Zamiast szukać "rozwiązań" z nowymi organami i zajmować się tymi samymi kwestiami z pewną autoreferencyjnością, w moim "Liście do Ludu Bożego pielgrzymującego w Niemczech" chciałem przypomnieć o potrzebie modlitwy, pokuty i adoracji oraz zaprosić do otwarcia się i wyjścia "na spotkanie naszych braci i sióstr, zwłaszcza tych, którzy są na progu naszych kościołów, na ulicach, w więzieniach, w szpitalach, na placach i w miastach" (n. 8). Jestem przekonany, że właśnie tam Pan wskaże nam drogę.

Dziękuję ci za twoją pracę teologiczną i filozoficzną oraz za twoje świadectwo wiary. Niech Pan wam błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna niech was strzeże. Proszę, módlcie się nadal za mnie i za jedność, naszą wspólną sprawę.

Zjednoczeni w Panu

Francisco

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe