Watykan

Papież wzywa do sprawiedliwej dystrybucji żywności

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Żywności 2023. Z tej okazji Ojciec Święty pragnie podkreślić znaczenie wody, zasobu o "niezastąpionej wartości".

Paloma López Campos-16 Październik 2023-Czas czytania: 2 minuty
Papież Franciszek

Papież Franciszek pozdrawia na Placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej 11 października 2023 r. (Zdjęcie CNS / Lola Gomez)

Papież Franciszek podał do wiadomości publicznej, za pośrednictwem biura prasowego Stolicy Apostolskiej, swoje wiadomość z okazji Światowego Dnia Żywności, który odbędzie się 16 października 2023 roku. Tegoroczny temat to "Woda to życie, woda to żywność. Nie zostawiaj nikogo w tyle". W swoim orędziu Ojciec Święty pragnie przypomnieć, że brak dostępu do podstawowych zasobów, takich jak woda i żywność, "dla wielu ludzi stanowi obrazę ich przyrodzonej, nadanej przez Boga godności. Jest to rzeczywiście zniewaga, która powinna wywołać rumieniec całej ludzkości i zmobilizować społeczność międzynarodową".

Biorąc pod uwagę znaczenie wody dla życia, Papież ostrzega przed niesprawiedliwością spowodowaną jej brakiem, zarówno dla ludzi, jak i dla społeczeństwa. zmiana klimatu a także słaba dystrybucja tych zasobów. Wzywa zatem do "zwiększenia inwestycji w infrastrukturę, sieci kanalizacyjne, systemy sanitarne i oczyszczania ścieków, szczególnie na najbardziej oddalonych i dotkniętych kryzysem obszarach wiejskich. Ważne jest również opracowanie modeli edukacyjnych i kulturowych, które podniosą świadomość w społeczeństwie, tak aby to podstawowe dobro było szanowane i chronione. Woda nigdy nie może być postrzegana jako zwykły towar, produkt do handlu lub przedmiot spekulacji.

Społeczeństwo, które myśli o wszystkich

Mając świadomość, że największy wpływ na zasoby mają duże podmioty publiczne i prywatne, Francisco zwraca się bezpośrednio do nich. "Organizacje międzynarodowe, rządy, społeczeństwo obywatelskie, biznes, instytucje akademickie i badawcze, a także inne podmioty, muszą połączyć siły i połączyć swoje pomysły, aby woda była dziedzictwem wszystkich, była lepiej dystrybuowana i zarządzana w zrównoważony i racjonalny sposób.

Pod koniec swojego orędzia papież skorzystał z okazji, aby wskazać, że "obchody Światowego Dnia Żywności powinny służyć jako przypomnienie, że kulturze wyrzucania trzeba zdecydowanie przeciwdziałać poprzez działania oparte na odpowiedzialnej i lojalnej współpracy ze strony wszystkich". W naszym zglobalizowanym świecie musimy "myśleć i działać w kategoriach wspólnoty, solidarności, starając się dać pierwszeństwo życiu wszystkich przed zawłaszczaniem dóbr przez niektórych".

Papież i konflikty międzynarodowe

Ojciec Święty nawiązał również do obecnej sytuacji. "Jesteśmy świadkami skandalicznej polaryzacji stosunków międzynarodowych z powodu istniejących kryzysów i konfrontacji. Ogromne zasoby finansowe i innowacyjne technologie, które mogłyby być wykorzystane do uczynienia wody źródłem życia i postępu dla wszystkich, są kierowane na produkcję i handel bronią". W związku z tym Franciszek zachęca nas w swoim przesłaniu, abyśmy "stali się promotorami dialogu i budowniczymi pokoju".

Ze swej strony "Kościół nigdy nie przestaje siać tych wartości, które zbudują cywilizację znajdującą w miłości, wzajemnym szacunku i wzajemnej pomocy kompas do kierowania swoimi krokami, zwracając się przede wszystkim do tych braci i sióstr, którzy najbardziej cierpią".

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe