Świat

Franciszek do kapłanów i osób konsekrowanych: "Przez was Bóg pociesza swój lud".

Modlitewne spotkanie papieża Franciszka z księżmi, diakonami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w katedrze w Kinszasie upłynęło pod znakiem emocjonalnej wdzięczności.

Maria José Atienza-2 lipca 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
POPE KONGO

Zdjęcie: Siostry podczas spotkania z papieżem w katedrze w Kinszasie ©CNS photo/Paul Haring

Podróż papieża Franciszka do Demokratyczna Republika Konga i Sudan kontynuuje swój bieg. Dni papieskie upłynęły pod znakiem intensywnego programu. Zwieńczeniem trzeciego dnia było spotkanie modlitewne z kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w katedrze w Kinszasie.

Spotkanie, które zbiegło się ze świętem Ofiarowania Pańskiego "dniem, w którym w szczególny sposób modlimy się za życie konsekrowane", jak przypomniał Papież, rozpoczęło się od słów powitania kardynała Fridolina Ambongo Besungu.

Arcybiskup Kinszasy podkreślił, że wizyta Papieża "daje nam powód do nadziei" i wskazał, że "bliskość Pana, wierność wartościom ewangelicznym, a także radość ze służenia i towarzyszenia ludowi Bożemu w jego poszukiwaniu większej godności, są gwarancją życia kapłańskiego i zakonnego, które jest autentyczne i prawdziwe, radosne i spełniające".

Arcybiskup podkreślił, że mimo trudności związanych z biedą, problemami społecznymi itp. jakie przeżywa kraj, w Kościele są liczne i liczne powołania, za co dziękuje Bogu.

Możliwość wyjazdu na peryferie świata

Kapłan, ojciec Léonard Santedi, zakonnica Alice Sala i kleryk Don Divin Mukama byli odpowiedzialni za skierowanie swoich świadectw do Ojca Świętego. Papież mówił też o głównych tematach ich wystąpień: hojności w odpowiadaniu na wezwanie, byciu Bożą pociechą na ziemi oraz o formacji i życiu w pobożności.  

"Odkrywanie oblicza Pana w cierpiących twarzach ubogich wymaga większej świadomości naszych obowiązków jako duszpasterzy" - powiedział kapłan, który swoją misję kapłańską określił jako "dawanie z odwagą świadectwa o Bogu w świecie wrogim wartościom ewangelicznym".

Ze swej strony zakonnica Alicja Sala poprosiła Papieża, by był głosem Kongijczyków na "scenie światowej, aby los ludzi przeważył nad interesami naszych bogactw naturalnych".

Innym aspektem podkreślonym przez zakonników była hojność Kongijczyków, którzy przypomnieli, że "konsekrowani kongijscy są obecni we wszystkich dziełach społecznych naszego kraju; inni są wysyłani jako misjonarze na cały świat". Jesteśmy dyspozycyjni, by iść wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Kościół, nawet na peryferie naszego świata"; rzeczywistość ta jest widoczna w wielu rodzinach zakonnych w Europie i Ameryce Północnej, gdzie w chwili obecnej "jesteśmy posłani jako misjonarze na cały świat", powołania pochodzą głównie z Afryki i Azji.

Nadzieja i formacja były kluczowymi punktami wystąpienia księdza Divina Mukamy, który powiedział Ojcu Świętemu, że "seminaria w DRK starają się, dzień po dniu, być prawdziwymi ramami dla formacji bardziej ludzkich duszpasterzy, zakochanych w apostolskim zapale, gotowych dzielić radości i smutki całego ludu kongijskiego" i podkreślił, że "seminarzyści są prawdziwymi znakami nadziei" w społeczeństwie, które doświadcza aktualnych wyzwań, jak również problemów i konfrontacji plemiennych, z którymi naród wciąż się boryka.

Przezwyciężanie duchowej przeciętności, komfortu i powierzchowności

Ze swej strony papież Franciszek zwrócił się do obecnych w dziękczynnym tonie, w którym przypomniał, że mimo trudności, w jakich żyją, "jest wiele powołań do kapłaństwa i do życia konsekrowanego". W tym tkwi obfitość łaski Bożej, która działa właśnie w słabości".

Wezwał kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane i seminarzystów, by byli "echem Bożej obietnicy pocieszenia" i przestrzegł, że "jeśli zamiast "służyć" ludziom będziemy żyli po to, by "służyć" ludziom, to kapłaństwo i kapłani będą "sposobem służenia ludziom". życie konsekrowane stają się sterylne.

W tym duchu Papież podkreślił trzy "wyzwania, którym trzeba stawić czoła, pokusy, które trzeba przezwyciężyć: mierność duchowa, wygoda światowa, powierzchowność".

W odniesieniu do pierwszej, duchowej przeciętności, Franciszek zachęcił obecnych do przestrzegania i dbania o "pewne liturgiczne rytmy modlitwy, które towarzyszą dniowi, od msza do brewiarza". W tym sensie zachęcał, by "codziennie wygospodarować intensywny czas na modlitwę, by być z naszym Panem, serce w serce" i by w czasie aktywności uciekać się "także do modlitwy serca, do krótkich 'modlitw ejakulacyjnych'".

Przestrzegł też obecnych przed "wielkim ryzykiem związanym ze światowością, zwłaszcza w kontekście ubóstwa i cierpienia: ryzykiem wykorzystania roli, jaką mamy do zaspokojenia naszych potrzeb i naszych wygód".

Zużycie duchowe, wskazał Papież, przez które "tracimy serce misjaczyli wyjść poza terytoria własnego "ja", by pójść ku braciom i siostrom". Franciszek zachęcił osoby konsekrowane i kapłanów do oddania całego ciała i ducha, podkreślając "piękno bycia świetlanymi znakami całkowitej dyspozycyjności wobec Królestwa Bożego, żyjącego celibatem".

Na koniec w szczególny sposób zwrócił się do seminarzystów i osób odpowiedzialnych za formację kapłanów, którym przypomniał, że "formacja duchownych nie jest fakultatywna". Mówię to do seminarzystów, ale dotyczy to wszystkich: formacja jest drogą, którą trzeba zawsze kontynuować, przez całe życie".

Ludzie nie potrzebują urzędników sakralnych ani profesjonalistów oddalonych od ludzi, zaznaczył Papież, podkreślając, że "posługa, do której są powołani, jest właśnie taka: ofiarować bliskość i pocieszenie, jak światło zawsze płonące pośród ciemności".

Na koniec zachęcił obecnych, by byli "potulni wobec Boga miłosierdzia, nigdy nie pozwalając się złamać wiatrom podziałów".

To ostatni pełny dzień Papieża Franciszka w Demokratycznej Republice Konga, gdyż w piątek, po spotkaniu z kongijskimi biskupami, wraz z przyjazdem Ojca Świętego rozpoczyna się drugi etap tej intensywnej podróży apostolskiej. do Sudanu Południowego.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.