Watykan

Papież Franciszek reformuje strukturę Nauki Wiary

Dzięki tej reformie każda sekcja - doktrynalna i dyscyplinarna - otrzymuje większą siłę i autonomię na rzecz ewangelizacji i krzewienia wiary, bez umniejszania działalności dyscyplinarnej.

David Fernández Alonso-14 lipca 2022 r.-Czas czytania: 2 minuty
reforma kurii

Foto: ©2022 Catholic News Service / U.S. Conference of Catholic Bishops.

"Zachowanie wiary"jest głównym zadaniem i ostatecznym kryterium, którym należy się kierować w życiu Kościoła. I w tym celu została utworzona Kongregacja Nauki Wiary, która podejmuje to ważne zadanie, przejmując tym samym kompetencje doktrynalne i dyscyplinarne przypisane jej przez papieży przed Franciszkiem.

W tym motu proprio papież Franciszek zmodyfikował strukturę Kongregacji, aby jej praca była bardziej efektywna. W szczególności chciał rozróżnić Zgromadzenie na dwie sekcje: Sekcję Doktrynalną i Sekcję Dyscyplinarną. 

Sekcja doktrynalna

Z jednej strony Sekcja Doktrynalna, poprzez Biuro Doktrynalne, będzie zajmować się sprawami związanymi z promowaniem i ochroną nauki wiary i moralności. Sprzyja także studiom mającym na celu pogłębienie zrozumienia i przekazu wiary w służbie ewangelizacji, aby mogła ona pomóc w zrozumieniu sensu życia, zwłaszcza w obliczu pytań stawianych przez postęp nauki i rozwój społeczeństwa.

W odniesieniu do wiary i moralności, Sekcja będzie odpowiedzialna za badanie dokumentów, które mają być opublikowane przez inne dykasterie Kurii Rzymskiej, a także pism i opinii, które wydają się być problematyczne dla prawej wiary, zachęcając do dialogu z ich autorami i proponując odpowiednie korekty, aby dokumenty te były łatwo dostępne dla społeczeństwa.

Ponadto Sekcji tej powierza się zadanie studiowania kwestii związanych z Ordynariatami personalnymi ustanowionymi przez Konstytucję Apostolską. Anglicanorum Coetibus. Do Sekcji Doktrynalnej należy również Biuro Małżeństw, które zostało powołane do badania, zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym, wszystkich spraw związanych z "...".privileium fidei"oraz bada rozwiązanie małżeństw między osobami nieochrzczonymi lub między osobą ochrzczoną a osobą nieochrzczoną.

Sekcja Dyscyplinarna

Z drugiej strony Sekcja Dyscyplinarna, poprzez swój odpowiedni urząd, zajmuje się wykroczeniami zastrzeżonymi dla Kongregacji oraz tymi, którymi ta ostatnia zajmuje się poprzez jurysdykcję ustanowionego tam Najwyższego Trybunału Apostolskiego. Jego zadaniem jest przygotowanie i opracowanie procedur przewidzianych przez normy kanoniczne, aby Kongregacja w różnych swoich instancjach (Prefekt, Sekretarz, Promotor Sprawiedliwości, Kongres, Sesja Zwyczajna, Kolegium do rozpatrywania odwołań w sprawach delicta graviora), może sprzyjać właściwemu wymiarowi sprawiedliwości.

Bieżąca konfiguracja

Konfiguracja Zgromadzenia została ustalona przez św. Pawła VI, który w motu proprio Integrae Servandae zmienił nazwę dykasterii na obecną Kongregację Nauki Wiary. Z jej konfiguracją współpracował również św. Jan Paweł II, który w konstytucji apostolskiej Bonus dla pastora określił swoje kompetencje.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.