Hiszpania

Hiszpania jest miejscem narodzin większości misjonarzy.

Papieskie Stowarzyszenia Misyjne przedstawiły raport za rok 2023 zawierający wszystkie dane dotyczące ich pracy na całym świecie. Wśród danych liczbowych Hiszpania jest krajem z największą liczbą misjonarzy.

Paloma López Campos-12 czerwiec 2024-Czas czytania: 4 minuty
Papieskie Stowarzyszenia Misyjne

Po lewej José María Calderón, prezes OMP, a po prawej Serafín Suárez, misjonarz w Afryce (Flickr / OMP España)

Instytucja Papieskie Stowarzyszenia Misyjne (PMO) przedstawiła swoje pamięć 2023, dotyczące pieniędzy zebranych i rozdzielonych między ponad 125 krajów, w których organizacja i misjonarze są obecni.

Aby zaprezentować dane liczbowe, instytucja zorganizowała konferencję prasową, w której wziął udział prezes OMP w Hiszpanii, José María Calderóni Serafín Suárez, misjonarz z Estremadury z Hiszpańskiego Instytutu Misji Zagranicznych, który przebywa w Zimbabwe od 30 lat.

Misje i misjonarze, odpowiedzialność każdego z nas

Na początku swojego przemówienia prezydent wyjaśnił, że celem Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych jest wspieranie i promowanie misji. Dlatego w 2023 r. Stolica Apostolska otrzymała do dyspozycji 13 mln euro. Wszystkie te pieniądze są dystrybuowane do 1123 terytoriów misyjnych na całym świecie, w tym do 725 seminariów, które są utrzymywane dzięki działalności PMS.

Raport pokazuje, że DOMUND jest kampanią, która zbiera najwięcej pieniędzy. W 2022 r. liczba ta przekroczyła 12 mln euro, przy czym Stany Zjednoczone były krajem, który przekazał najwięcej, a Hiszpania była na drugim miejscu. Jednak w kampaniach Missionary Childhood i Native Vocations to Hiszpanie przekazują najwięcej darowizn.

Mimo wszystko, powiedział José María Calderón, najważniejszą rzeczą nie są pieniądze, ale zachęcanie katolików do wyjazdu na misje. W tym celu "jednym z najcenniejszych narzędzi, jakie mamy, są świadectwa misjonarzy".

"Najpiękniejsze w tym wszystkim", kontynuował prezydent, "jest to, że misjonarze żyją swoją pracą normalnie. Dla nas ma to wiele zalet, ale dla nich jest to ich życie". W tym sensie podziękował Serafinowi Suárezowi za jego obecność, który podzielił się swoim doświadczeniem z Afryki Południowo-Wschodniej.

Chleb Słowa i pokarm

Na początku swojego wystąpienia misjonarz odniósł się do opinii, że "misja jest piękną twarzą Kościoła". Powiedział, że lubi "myśleć o obrazie gobelinu, który jest piękny z przodu, ale z tyłu jest pełen sznurków i węzłów. Tym właśnie są misje, wyglądają jak gobelin z przodu, ale nie są możliwe bez węzłów z tyłu, bez stowarzyszeń takich jak OMP".

Serafín kontynuował, wyjaśniając, że "misjonarze są tylko nosicielami i rzecznikami tego, co jest za nami. A za nami jest wielu ludzi, którzy nie wychodząc na zewnątrz, żyją misją i pomagają misji".

Doceniając wsparcie organizacji takich jak OMP, ksiądz z Estremadury podkreślił znaczenie wsparcia finansowego dla misjonarzy, ponieważ "misjonarz, kiedy wychodzi, musi wyjść z dwiema otwartymi rękami. W jednej ręce musi nieść chleb Słowa. W drugiej ręce musi nieść nasz chleb powszedni. Te dwie rzeczy wzajemnie się uzupełniają".

Ważne jest, aby dzięki darowiznom od osób prywatnych misjonarze mogli dostarczać podstawowe zasoby do krajów, w których prowadzą swoją pracę. Serafín Suárez podał przykłady projektów, które zostały zrealizowane właśnie dzięki wsparciu instytucji takich jak OMP. Należą do nich szpital, dom opieki dla osób starszych, szkoła dla sierot i seminarium duchowne.

Sytuacja pozostaje jednak niepewna. Misjonarz potwierdza jednak: "Czułem, że kiedy zostawiasz ojca, matkę, braci i siostry, otrzymujesz o wiele więcej". Bóg zawsze nam towarzyszy i z tego powodu Serafín zakończył swoje przemówienie, zapewniając, że "gdybym urodził się za tysiąc lat, zrobiłbym to samo za tysiąc lat".

Papieskie Stowarzyszenia Misyjne w liczbach

Obecnie Papieskie Stowarzyszenia Misyjne wspierają i promują misje w 55 krajach Afryki, 33 krajach obu Ameryk, 32 w Azji i 19 w Oceanii. W Afryce pomagają 96 archidiecezjom, 407 diecezjom, 18 wikariatom apostolskim, 3 prefekturom apostolskim i 1 "missio sui iuris". Z kolei w Ameryce ich praca jest podzielona między 5 archidiecezji, 23 diecezje, 40 wikariatów apostolskich, 1 prefekturę apostolską, 2 "missio sui iuris" i 1 prałaturę terytorialną.

W Azji OMP pomaga 79 archidiecezjom, 342 diecezjom, 1 opactwu terytorialnemu, 17 wikariatom apostolskim, 34 prefekturom apostolskim, 3 missio sui iuris i 4 administracjom apostolskim. Wreszcie, w Oceanii rozszerzają swoją pracę poprzez 11 archidiecezji, 32 diecezje, 1 prefekturę apostolską i 2 "missio sui iuris".

Aby umieścić te liczby w kontekście, ważne jest, aby wiedzieć, że 45,70 % ludności mieszka na tych terytoriach, na których pracuje OMP. Ze swojej strony Kościół prowadzi około 44 % swojej pracy społecznej i edukacyjnej na tych obszarach misyjnych. Do tego stopnia, że OMP twierdzi, że "jeden na trzy chrzty na świecie jest udzielany na terenach misyjnych".

Hiszpania, kraj z największą liczbą misjonarzy

Hiszpania znajduje się na szczycie listy krajów z największą liczbą misjonarzy. Według danych z raportu Papieskich Dzieł Misyjnych, w Hiszpanii jest 9 932 misjonarzy, z czego 6 042 jest aktywnych, a 3 890 przebywa w kraju, oczekując na oddelegowanie i promując pracę. Spośród wszystkich misjonarzy, 53 % to kobiety, a średnia wieku wynosi około 75 lat.

Jeśli chodzi o liczby, dokument OMP precyzuje, że dzięki wpływom z Dzieła Dzieciństwa Misyjnego zrealizowano 436 różnych projektów. Piotra Apostoła (powołania na terenach misyjnych) zrealizowano 77 projektów. Wreszcie, dzięki wpływom z Dzieła Rozkrzewiania Wiary, zrealizowano 366 projektów.

Aby uzyskać bardziej konkretny obraz, w raporcie wyszczególniono, że OMP pomogła 390 667 dzieciom i 10 039 seminarzystom na całym świecie.

Jaki jest cel Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych?

Obras Misionales Pontificias w Hiszpanii ma cztery cele, które zostały określone w dokumencie raportu:

Podnoszenie świadomości: "Budzenie zainteresowania powszechną misją Kościoła";

-Forma: "Aby lepiej poznać, czym jest misja i jak jest realizowana na całym świecie";

-Towarzyszyć misjonarzom: "Poświęcać misjonarzom osobistą i duchową uwagę";

-Współpracować finansowo: "Wspierać terytoria misyjne darowiznami od wiernych".

A cele te, jak wyjaśnia dyrektor José María Calderón, są osiągane dzięki "wszystkim dobrym mężczyznom i kobietom, którzy chcą, aby Chrystus był znany i kochany na całym świecie; wszystkim chrześcijanom, którzy są świadomi, że Kościół narodził się, aby ewangelizować!

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.