Kultura

Pablo Blanco i Francesc Torralba, laureaci Nagrody Teologicznej Ratzingera 2023

Ksiądz Pablo Blanco, profesor teologii na Uniwersytecie Nawarry i współpracownik Omnes, otrzyma to wyróżnienie wraz z filozofem i teologiem Francescem Torralbą.

Maria José Atienza-3 lipca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty

Zdjęcie: Pablo Blanco

W dniu 30 listopada Pablo Blanco i Francesc Torralba otrzymają z rąk kardynała Pietro Parolina, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości, odznaczenie Nagroda Ratzingera 2023 w ceremonii, podczas której uczestnicy zastanowią się nad spuścizną Josepha Ratzingera-Benedykta XVI prawie rok po jego śmierci.

Będzie to pierwsza edycja Nagród Ratzingera, która zostanie wręczona po śmierci emerytowanego papieża. Dwóch Hiszpanów: Pablo Blanco i Francesc Torralba dołączają do listy laureatów, na której znajdują się takie nazwiska jak Joseph Weiler, Tracey Rowland, Hanna Barbara Gerlt-Falkovitz o Remi Brague.

Pablo Blanco jest obecnie jednym z najbardziej znanych ekspertów w dziedzinie Benedykta XVI. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Opera omnia z Joseph Ratzinger w języku hiszpańskim w wydawnictwie BAC i napisał, oprócz biografii Benedykta XVI, inne tytuły, takie jak Benedykt XVI, papież teolog, Joseph Ratzinger. Życie i teologia, Benedykt XVI i Sobór Watykański II o Teologia Josepha Ratzingera.

Omnes zawiera niektóre z najbardziej znanych artykułów na temat Josepha Ratzingera autorstwa tego księdza i profesora, który, co ciekawe, był gospodarzem Forum Omnes z Tracey Rowland w 2020 roku.

Pablo Blanco

Pablo Blanco Sarto urodził się 12 lipca 1964 r. w Saragossie (Hiszpania). Studiował filologię hiszpańską na Uniwersytecie Nawarry. W Rzymie ukończył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, a następnie rozpoczął licencjat i doktorat z filozofii na temat myśli Luigiego Pareysona (1918-1991). Święcenia kapłańskie przyjął 21 września 1997 roku.

W 2005 r. ukończył doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry, studiując teologię fundamentalną i religie Josepha Ratzingera.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Nawarry w dziedzinie ekumenizmu, teologii sakramentalnej i duszpasterstwa.

Współpracuje z Instytutem Papieża Benedykta XVI w Ratyzbonie (Niemcy), z licznymi hiszpańskimi i latynoamerykańskimi instytucjami akademickimi, z różnymi wydawnictwami oraz czasopismami teologicznymi i duszpasterskimi.

Francesc Torralba

Francesc Torralba Roselló jest filozofem i teologiem.

Urodził się w Barcelonie 15 maja 1967 r. Jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Posiada doktorat z filozofii na Uniwersytecie Barcelońskim (1992), z teologii na Wydziale Teologicznym Katalonii (1997), z pedagogiki na Uniwersytecie Ramon Llull (2018), z historii, archeologii i sztuki chrześcijańskiej na Ateneu Universitari Sant Pacià, Wydział Antoni Gaudí (2022).

Obecnie jest akredytowanym wykładowcą na Uniwersytecie Ramon Llull i prowadzi kursy i seminaria na innych uniwersytetach w Hiszpanii i Ameryce. Swoją działalność dydaktyczną przeplata z zaangażowaniem w pisanie i rozpowszechnianie swojej myśli, zorientowanej na antropologię filozoficzną i etykę.

Nagrody Ratzingera

Nagroda Ratzingera jest główną inicjatywą organizacji Joseph Ratzinger-Benedykt XVI Fundacja Watykańska. Zgodnie ze statutem przyznawana jest "naukowcom, którzy wyróżnili się szczególnymi zasługami w publikacjach i/lub badaniach naukowych".

Nominacje do Nagrody są przedstawiane Ojcu Świętemu do zatwierdzenia przez Komitet Naukowy Fundacji, składający się z pięciu członków mianowanych przez Papieża, w tym kardynałów Kurta Kocha (Prefekta Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan), Luisa Ladarii (Emerytowanego Prefekta Dykasterii ds. Nauki Wiary), Gianfranco Ravasiego (Emerytowanego Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Salvatore Fisichella (Pro-Prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji) oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Prałat Rudolf Voderholzer (Biskup Ratyzbony i Przewodniczący Instytutu Papieża Benedykta XVI).

Nagroda przyznawana jest corocznie, od 2011 r., dwóm lub trzem naukowcom na raz, a jej laureatami są nie tylko katolicy, ale także członkowie innych wyznań chrześcijańskich: jeden anglikanin, jeden luteranin, dwóch prawosławnych i jeden wyznania mojżeszowego.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.