Kultura

"Teologia Ratzingera jest symfoniczna", mówi Pablo Blanco

Ksiądz Pablo Blanco, niedawno uhonorowany Nagrodą Ratzingera 2023, był prelegentem na Forum Omnes 14 grudnia pod hasłem "Benedykt XVI. Rozum i wiara".

Loreto Rios-14 grudnia 2023-Czas czytania: 3 minuty

Pablo Blanco podczas Forum Omnes

W czwartek 14 grudnia odbędzie się Forum Omnes "Benedykt XVI. La razón y la fe" z udziałem księdza Pablo Blanco, laureata tegorocznej Nagrody im. Nagroda Ratzingera 2023. Kolokwium było moderowane przez Juana Manuela Burgosa, prezesa Fundacji im. Hiszpańskie Stowarzyszenie Personalizmu.

Pablo Blanco jest profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry, a także członkiem komitetu redakcyjnego, który publikuje w języku hiszpańskim dzieła emerytowanego papieża na Uniwersytecie Nawarry. Wydawnictwo BAC. Ponadto jest autorem licznych publikacji w wydawnictwach takich jak BAC, Rialp, Słowo, Christianity Editions, St. Paul's, o Planeta.

Forum, które odbyło się w Uniwersytet Villanuevajest sponsorowany przez Banco Sabadell i Fundacja CARF.

Po pierwsze, profesor Blanco zastanawiał się nad relacją Josepha Ratzingera z wiarą, "złotą nicią, która przewija się przez całą jego myśl", ale która jest również aspektem "wyraźnie chrześcijańskim", ponieważ chrześcijaństwo nigdy nie wahało się "wejść w dialog" z filozofią i intelektualistami. "Rozum i religia to coś, co znajduje się w DNA chrześcijaństwa", powiedział profesor Blanco, a relacja ta odróżnia chrześcijaństwo od innych religii.

Przemówienie w Ratyzbonie

Następnie Pablo Blanco dogłębnie przeanalizował przemówienie Ratsibona, jedno z najsłynniejszych przemówień Ratzingera, które początkowo było przyczyną wielkich kontrowersji z powodu cytatu z bizantyjskiego cesarza Manuela Palaeologa II, w którym mówił o islamie.

Profesor Blanco wyjaśnił jednak, że początkowo był to czysto akademicki dyskurs, z którego "całość została wzięta za część". Pierwotnym celem tego fragmentu było wyjaśnienie, że prawdę można jedynie zaproponować, a nie narzucić. "Była to pokojowa afirmacja, która jednak zapaliła ślad prochu" - wyjaśnił laureat Nagrody Ratzingera.

Loga

Z drugiej strony, w odniesieniu do tematu rozumu w świecie zachodnim, Pablo Blanco wyjaśnił, że logos jest rozumiany w dyskursie Ratzingera jako twórczy rozum, tak że rozum i miłość są ściśle zjednoczone. "Dzięki naszej racjonalnej zdolności możemy zrozumieć naturę i dotrzeć do Logosu wielkimi literami. Poprzez rzeczy stworzone możemy poznać świat i Boga". Profesor Blanco zauważył, że "w niemieckim świecie jest to prowokacja".

Co więcej, "związek między greckim logosem a wiarą jest stały w chrześcijaństwie". W przeciwieństwie do twierdzeń Adolfa Harnacka, który oskarżał chrześcijaństwo o hellenizację, a raczej platonizację, Ratzinger twierdzi, że jest odwrotnie: chrześcijaństwo schrystianizowało hellenizm.

Habermas

Z drugiej strony Pablo Blanco przyjrzał się również relacji między filozofem Jürgenem Habermasem a Ratzingerem. Habermas chciał ustanowić pomost między wiarą a rozumem, ponieważ chociaż był ateistą, dostrzegał potrzebę "energii moralnej", którą mogło zapewnić chrześcijaństwo. Wiara i rozum mogą się wzajemnie "uzdrawiać": rozum może zapobiegać fundamentalizmowi w wierze, a wiara może zapobiegać prowadzeniu rozumu do sytuacji takich jak Auschwitz. Jednak po przemówieniu w Ratyzbonie Habermas stwierdził, że Ratzinger był "antynowoczesny", ponieważ zinterpretował jego przemówienie jako próbę powrotu do średniowiecznego dialogu między wiarą a rozumem.

Profesor Blanco argumentuje jednak, że jest to brak dogłębnego zrozumienia myśli Ratzingera, ponieważ to, co robi, to rewizja oświeceniowej koncepcji rozumu.

Wnioski

Ostatecznie ponowne odczytanie przemówienia doprowadziło do porozumienia i deklaracji z Abu Zabi między papieżem Franciszkiem a Wielkim Imamem Al-Azharu w 2019 roku. "Nigdy nie było tak wiele dialogu między katolikami i muzułmanami, jak w wyniku tego przemówienia, a dialog ten trwa" - mówi Pablo Blanco.

Na zakończenie swojej refleksji laureat Nagrody Ratzingera stwierdził, używając sformułowania papieża Franciszka, że teologia Ratzingera jest "teologią klęczącą, a nie teologią biurową czy laboratoryjną (...) Jest teologią żywą. Jest symfoniczna, wszystko łączy się ze wszystkim".

Pod koniec kolokwium uczestnicy mogli zadać profesorowi Blanco swoje pytania, a dyrektor Omnes, Alfonso Riobó, podziękował wszystkim za udział i podziękował sponsorom za współpracę.

Pełny raport ze spotkania będzie dostępny w następnym wydaniu magazynu Omnes.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe