Watykan

Nadzieja w sercu Jubileuszu ogłoszonego przez papieża w 2025 r.

Ojciec Święty ogłosił bullę zwołującą Jubileusz 2025 r. w Bazylice św. Piotra jako okazję do "rozpalenia nadziei", do czego zachęcał chrześcijan Rzymu św. Paweł. Zwyczajny Jubileusz rozpocznie się w Rzymie 24 grudnia tego roku, a w diecezjach w niedzielę 29 grudnia. Zakończy się w kościołach partykularnych 28 grudnia 2025 r., a w Rzymie 6 stycznia 2026 r., w Święto Trzech Króli.  

Francisco Otamendi-9 maja 2024 r.-Czas czytania: 5 minuty

Papież Franciszek podczas prezentacji bulli Jubileuszu 2025 w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego @OSV

Bulla zwołująca Jubileusz 2025 r., który papież ogłosił dziś po południu w Bazylice św. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiegonosi tytuł "Spes non confundit" (Nadzieja nie zwątpi), słowa z Listu św. Pawła do Rzymian (5,5).

Papież oddelegował do odczytania znaczących paragrafów z bulli Rok Święty w 2025 r., do którego wierni przygotowują się w tych miesiącach w szczególny sposób. modlitwaLeonardo Sapienza, regent Prefektury Domu Papieskiego i dziekan Kolegium Protonotariuszy Apostolskich.

Na zakończenie czytania papież Franciszek symbolicznie wręczył kopię bulli arcybiskupom bazylik rzymskich, prorektorom Dykasterii ds. Ewangelizacji, abp. Fisiquelli i kard. Tagle, oraz sekretarzowi tejże dykasterii, bp.Nwachukwu, sekretarzowi dykasterii, reprezentującemu wszystkich biskupów Afryki, oraz prefektom dykasterii ds. kościołów wschodnich i biskupów, 

Pielgrzymi nadziei

"Spes non confundit", "nadzieja nie zawodzi". "Pod znakiem nadziei apostoł Paweł zachęcał wspólnotę chrześcijańską w Rzymie. Nadzieja stanowi również centralne przesłanie kolejnego Jubileuszu, który zgodnie ze starożytną tradycją papież zwołuje co dwadzieścia pięć lat", zaczyna się tekst bulli datowanej przez papieża Franciszka na Świętym Janie na Lateranie 9 maja 2024 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, dwunastą w jego pontyfikacie. 

"Myślę o wszystkich pielgrzymach nadziei, którzy przybędą do Rzymu, aby przeżyć Rok Święty, a także o tych, którzy nie mogąc przybyć do miasta apostołów Piotra i Pawła, będą go obchodzić w swoich Kościołach partykularnych" - powiedział. "Niech dla wszystkich będzie to moment żywego i osobistego spotkania z Panem Jezusem, "bramą" zbawienia (por. J 10, 7.9); z Tym, którego Kościół ma misję głosić zawsze, wszędzie i wszystkim jako "nadzieję naszą" (1 Tm 1, 1)". 

Wydarzenia poprzedzające

Papież stwierdza dalej, że "Rok Święty 2025 zachowuje ciągłość z poprzedzającymi go wydarzeniami łaski. Podczas ostatniego jubileuszu zwyczajnego został przekroczony próg dwutysięcznej rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa. Następnie, 13 marca 2015 r., zwołałem nadzwyczajny Jubileusz w celu ukazania i ułatwienia spotkania z 'Obliczem Bożego Miłosierdzia', centralnym głoszeniem Ewangelii dla wszystkich ludzi wszystkich czasów". 

Nowy Jubileusz: trasa naznaczona ważnymi kamieniami milowymi

"Teraz nadszedł czas na nowy Jubileusz, aby ponownie otworzyć szeroko Drzwi Święte i ofiarować żywe doświadczenie Bożej miłości, która rodzi w sercu pewną nadzieję zbawienia w Chrystusie. 

Jednocześnie ten Rok Święty wskaże drogę do kolejnej fundamentalnej rocznicy dla wszystkich chrześcijan: w 2033 r. będziemy obchodzić dwutysięczną rocznicę Odkupienia dokonanego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa" - podkreśla papież,

Otwarcie Drzwi Świętych: 7 kluczowych dat

"Mamy zatem do czynienia z trasą naznaczoną wielkimi etapami, w których łaska Boża poprzedza i towarzyszy ludziom, którzy idą entuzjastycznie w wierze, pilnie w miłości i wytrwale w nadziei", kontynuował. "Wspierając się na tej długiej tradycji i mając pewność, że ten Rok Jubileuszowy będzie dla całego Kościoła intensywnym doświadczeniem łaski i nadziei, zarządzam":

1) aby Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie zostały otwarte 24 grudnia 2024 r., rozpoczynając tym samym Jubileusz Zwyczajny.

2) w następną niedzielę, 29 grudnia 2024 r., otworzę Drzwi Święte katedry św. Jana na Lateranie, która 9 listopada tego roku będzie obchodzić 1700. rocznicę poświęcenia. 

3) Następnie, 1 stycznia 2025 r., w uroczystość Maryi, Matki Bożej, zostaną otwarte Drzwi Święte papieskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej. 

4) I wreszcie, w niedzielę 5 stycznia, zostaną otwarte Drzwi Święte Papieskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Te trzy ostatnie Drzwi Święte zostaną zamknięte w niedzielę 28 grudnia tego samego roku". 

W diecezjach: 29 grudnia 2024 r.

5) "Ponadto postanawiam, że w niedzielę 29 grudnia 2024 r. we wszystkich katedrach i współkatedrach biskupi diecezjalni będą sprawować Eucharystię jako uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego, zgodnie z Rytuałem, który zostanie przygotowany na tę okazję. W przypadku celebracji w kościele współkatedralnym, biskupa może zastąpić delegat wyznaczony specjalnie w tym celu. 

Niech pielgrzymka z kościoła wybranego na kolektę do katedry będzie znakiem drogi nadziei, która oświecona Słowem Bożym jednoczy wierzących. Podczas tej pielgrzymki zostaną odczytane fragmenty niniejszego Dokumentu i ogłoszony odpust jubileuszowy, który można uzyskać zgodnie z przepisami zawartymi w tym samym Rytuale obchodów Jubileuszu w Kościołach partykularnych. 

6) W Roku Świętym, który w Kościołach partykularnych zakończy się w niedzielę 28 grudnia 2025 r., należy zatroszczyć się o to, aby Lud Boży przyjął z pełnym zaangażowaniem zarówno głoszenie nadziei łaski Bożej, jak i znaki świadczące o jej skuteczności. 

7) Zwyczajny Jubileusz zakończy się zamknięciem Drzwi Świętych papieskiej bazyliki św. Piotra w Watykanie 6 stycznia 2026 r., w uroczystość Objawienia Pańskiego. Niech światło chrześcijańskiej nadziei dotrze do wszystkich ludzi jako przesłanie Bożej miłości do wszystkich. A Kościół niech będzie wiernym świadkiem tego orędzia w każdej części świata".

"Dla każdego szansa na ożywienie nadziei".

"Każdy ma nadzieję. W sercu każdego człowieka jest nadzieja jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wiemy, co przyniesie jutro. Jednak nieprzewidywalność przyszłości często rodzi sprzeczne uczucia: od zaufania do strachu, od spokoju do zniechęcenia, od pewności do wątpliwości. Często spotykamy ludzi zniechęconych, którzy patrzą w przyszłość ze sceptycyzmem i pesymizmem, jakby nic nie mogło przynieść im szczęścia.

"Niech Jubileusz będzie dla wszystkich okazją do rozpalenia nadziei. Słowo Boże pomaga nam znaleźć jej powody. Pozwólmy się prowadzić temu, co apostoł Paweł napisał dokładnie do chrześcijan w Rzymie" - powiedział Franciszek.

Pokój, życie, ubodzy, więźniowie, migranci, osoby starsze, młodzież, Nicea...

Papież pisze w bulli, że "oprócz osiągnięcia nadziei, którą daje nam łaska Boża, jesteśmy również wezwani do jej ponownego odkrycia w znakach czasu, które ofiaruje nam Pan. [A "znaki czasu, które zawierają tęsknotę ludzkiego serca potrzebującego zbawczej obecności Boga, muszą zostać przekształcone w znaki nadziei". 

Niektóre znaki nadziei wyszczególnione przez Ojca Świętego w bulli jubileuszowej to pokój na świecie, otwartość na życie, troska o ubogich, więźniów, migrantów lub osoby starsze, inicjatywy młodzieżowe lub 1.700. rocznica Soboru Nicejskiego, która "stanowi zaproszenie dla wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych do kontynuowania drogi ku widzialnej jedności, do niestrudzonego poszukiwania odpowiednich sposobów, aby w pełni odpowiedzieć na modlitwę Jezusa: "Aby wszyscy stanowili jedno: jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał".

Fundament naszej nadziei

W innym miejscu papież zastanawia się nad faktem, że "umarły i zmartwychwstały Jezus jest centrum naszej wiary. [Chrystus umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał, objawił się. Dla nas przeszedł przez dramat śmierci" i stwierdza, że "nadzieja znajduje swoje najwyższe świadectwo w Matce Bożej. W Niej widzimy, że nadzieja nie jest daremnym optymizmem, ale darem łaski w realizmie życia".

Na koniec Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy "pozwolili się odtąd pociągać nadziei i pozwolili, by przez nas była zaraźliwa dla wszystkich, którzy jej pragną. Niech siła tej nadziei wypełni naszą teraźniejszość w ufnym oczekiwaniu na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała teraz i na wieki wieków".

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.