Świat

Opus Dei zarysowuje swój Nadzwyczajny Kongres Generalny z okazji "Ad charisma tuendum".

Podczas sesji będą studiowane propozycje opracowane na podstawie sugestii otrzymanych z całego świata. W ostatnim dniu odbędzie się głosowanie nad ostatecznym tekstem, który będzie musiał zostać zatwierdzony przez Dykasterię ds. Duchowieństwa.

Maria José Atienza-30 marca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
opus dei ocariz

Tydzień Wielkanocny, od 12 do 16 kwietnia, to data wybrana przez Prałaturę Opus Dei na odbycie Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego zwołanego w celu dostosowania Statutów Prałatury do motu proprio. Ad charisma tuendum

Prałat Opus Dei, bp. Fernando Ocáriz opublikował, rankiem 30 marca br. krótki komunikat dziękując modlitwom za owoce tego Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego i wyszczególniając niektóre aspekty jego organizacji i obchodów.

Prałat zaznacza, że sugestie, które dotarły do Rzymu, w wyniku prośby skierowanej do członków Prałatury i osób z nią związanych, gdy ogłoszono ten kongres, zostały należycie przestudiowane "z pomocą ekspertów, aby na Kongresie przedstawić konkretne propozycje".

Chociaż w petycji skupiono się na aspektach modyfikujących Motu ProprioPonadto wpłynęły różnego rodzaju sugestie i spostrzeżenia, które - jak podkreśla Ocáriz - "zostaną wykorzystane do przygotowania kolejnego zwyczajnego Kongresu Generalnego w 2025 roku".

Spotkania kongresmenów i kongresmenek będą odbywały się równolegle, a zarówno Ksiądz Prałat, jak i jego Wikariusze będą uczestniczyli w tych sesjach, podczas których "propozycje zostaną przestudiowane, a w ostatnim dniu zostanie przegłosowany ostateczny tekst".

Prałat chciał też zaznaczyć, że wynik tego Kongresu nie zostanie przekazany od razu, gdyż dokument wynikający z wniosków tych spotkań "musi być przesłany do Dykasterii ds. Duchowieństwa, do studium Stolicy Apostolskiej, która jest odpowiedzialna za jego zatwierdzenie".

Prałat zakończył swoje przesłanie wezwaniem do jedności "całego Dzieła, a Dzieła z Ojcem Świętym i z całym Kościołem".

Motu Proprio Ad Charisma Tuendum

Papież Franciszek opublikował, 22 lipca 2022 roku, list apostolski w formie Motu Proprio papieża Franciszka Ad charisma tuendum która zmieniła niektóre artykuły Konstytucja Apostolska Ut sitz którym Jan Paweł II erygował Opus Dei jako Prałaturę personalną.

Wśród wprowadzonych zmian znalazły się m.in. nowe Motu Proprio ustalił zależność prałatury Opus Dei od dykasterii ds. biskupów do dykasterii ds. duchowieństwa.

Zmieniła także częstotliwość, z jaką Opus Dei musi przedstawiać tradycyjne sprawozdanie o sytuacji prałatury i rozwoju jej pracy apostolskiej, z pięcioletniej na roczną. Innym ze zmodyfikowanych punktów było wyraźne stwierdzenie, że prałat Opus Dei nie otrzyma święceń biskupich.

Zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego

Po Motu Proprio Ad Charisma tuendum, W październiku 2022 r. prałat Opus Dei zwołał Nadzwyczajny Kongres Generalny, którego "precyzyjnym i ograniczonym celem" było dostosowanie Statutów Dzieła do wskazań Motu proprio oraz, zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej, rozważenie "innych możliwych dostosowań Statutów, które wydają się nam dogodne w świetle Motu proprio".

W tym samym liście, w którym zapowiedział obchody tego Kongresu, który rozpocznie się w najbliższych tygodniach, ks. prałat poprosił członków Dzieła o "konkretne sugestie", mające na celu dostosowanie pracy i rozwoju Dzieła do potrzeb dzisiejszego Kościoła.

Kongresy generalne w Opus Dei

Kongresy generalne są, wraz z zwołującym je i uczestniczącym w nich prałatem, głównym organem zarządzającym w ramach Opus Dei na szczeblu centralnym.

Zgodnie z punktem 133 aktualnych statutów Prałatury Opus Dei, "Zwyczajne Kongresy Generalne zwoływane przez Prałata muszą odbywać się co osiem lat, aby wyrazić swoją opinię o stanie Prałatury i móc doradzić odpowiednie normy dla przyszłych działań rządu".

Nadzwyczajne kongresy generalne, takie jak ten, który odbędzie się w najbliższym tygodniu wielkanocnym, również mogą się odbywać i są zwoływane "gdy wymagają tego okoliczności w ocenie prałata".

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe