Kultura

Przebaczenie, klucz do zdrowego życia, jest tematem przewodnim kwietniowego wydania magazynu Omnes.

Magazyn drukowany z kwietnia 2024 r. porusza temat przebaczenia w wieloaspektowym wymiarze, wraz z innymi interesującymi artykułami na temat zapobiegania nadużyciom, bieżących konfliktów społeczno-politycznych i propozycji kulturalnych.

Maria José Atienza-1 kwietnia 2024 r.-Czas czytania: 4 minuty

Przebaczać i otrzymać przebaczenie. Wielkanoc wprowadza w rytm liturgii Kościoła tajemnicę, która nadaje sens wierze: zmartwychwstanie Chrystusa, a wraz z nim odzyskanie łaski dzieci Bożych, zerwanie łańcuchów śmierci spowodowanych przez grzech. Boże przebaczenie jawi się jako źródło życia i wzór koniecznego przebaczenia między ludźmi.

Trudny akt przebaczenia

Niewiele rzeczywistości jest tak złożonych i trudnych do pokonania jak przepraszam. Przebaczenie i bycie przebaczonym jest głównym tematem dokumentacji z kwietnia 2024 roku. W tym celu magazyn podchodzi do tej kwestii z różnych punktów widzenia.

Psycholog Patricia Díez omawia znaczenie przebaczenia jako podstawy relacji międzyludzkich w wywiadzie, w którym Díez definiuje przebaczenie jako akt miłości, "akt zajęcia stanowiska wobec osoby i zła, które jest nam przedstawiane; decydujemy się kochać osobę, ale nie popełnione zło. W tym sensie osoba, która przebacza, uznaje zło i ceni je jako takie, ale nie utożsamia złego czynu z osobą, która go popełniła, ale jest w stanie dostrzec w nim osobę godną miłości pomimo popełnionych błędów". 

Andrea Gagliarducci zagłębia się w historyczne apele o przebaczenie zawarte w życiu św. Jana Pawła II i te, które wydają się konieczne dzisiaj, jak w przypadku konfliktu między Rosją a Ukrainą.

Mariano Crespo, ze swojej strony, wyjaśnia znaczenie "oczyszczenia pamięci" i afirmacji ludzkiej godności, które pociąga za sobą akt przebaczenia. Dokumentacja kończy się interesującym artykułem Fernando del Morala na temat przebaczenia jako sakramentu Kościoła: Spowiedź.  

Synod idzie naprzód

Synod Synodalności ma również więcej niż jedno miejsce w kwietniowym numerze magazynu Omnes 2024. Nic dziwnego, że list wysłany do kardynała Mario Grecha przez papieża Franciszka, wskazujący kierunek tych prac, wraz z utworzeniem konkretnych grup i zastrzeżeniem niektórych tematów, po raz kolejny wysunął proces synodalny na pierwszy plan.

Ta nowa ścieżka jest określana jako W tym miesiącu Tribune, Mons. Vicente JiménezAdministrator apostolski diecezji Huesca i Jaca oraz koordynator Zespołu Synodalnego Konferencji Episkopatu Hiszpanii na Synod Biskupów, który analizuje proponowane formy pracy.

Nasz redaktor w Rzymie, Giovanni Tridente, przeprowadził wywiad z o. Giacomo Costa, SJ, sekretarzem specjalnym Zgromadzenia Synodalnego, który wyjaśnia nową metodę pracy Synodu Synodalności opartą na grupach roboczych. Grupy te, koordynowane przez Sekretariat Synodu, będą miały wkład z całego świata. 

Na stronie Nauczanie papieża W tym miesiącu skupiamy się na słowach Papieża, który w marcu poruszył tak delikatne kwestie, jak zakres ideologii gender, podkreślając, że mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, oraz praca wychowawcza Kościoła, która, jak przypomniał Papież, trwała przez wieki. Wtedy i teraz kierujemy się tą samą wielką nadzieją, która wypływa z Ewangelii, z którą patrzymy na wszystkich, poczynając od najmłodszych.  

Przeciwdziałanie przemocy i niemiecki teolog

Praca Latynoamerykańskiej Rady Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME, instytucji referencyjnej w pracy szkoleniowej w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu w środowiskach kościelnych w Ameryce Łacińskiej, jest głównym tematem tego magazynu w Ameryce Łacińskiej.

W marcu ubiegłego roku CERPOME zorganizowało trzeci ze swoich kongresów, tym razem koncentrując się na pojęciu bezbronności. Jeden z prelegentów, Luis Alfonso Zamorano, w wywiadzie zamieszczonym w tym numerze wskazuje na znaczenie towarzyszenia, słuchania i procesu leczenia ofiar przemocy. 

Teologia XX wieku Juana Luisa Lorda koncentruje się na "Una mystica persona" Heriberta Mühlena, niemieckiego autora związanego z Odnową Charyzmatyczną, którego tezy, zdaniem Lorda, "nadal przyczyniają się do odnowy teologii Ducha Świętego i Kościoła. Jest miejsce na niuanse w transferze między gramatyką zaimków a ontologią osób".

Ze swojej strony ksiądz SOS zagłębia się w Spatial Computing, "formę przetwarzania, która traktuje trójwymiarową przestrzeń jako scenę interakcji z systemami cyfrowymi" i która może stać się sprzymierzeńcem w zadaniu formacji i katechezy.

III wojna światowa

Z drugiej strony nasz raport Reasons zagłębia się w rzeczywistość "trzeciej wojny światowej w kawałkach", jak papież nazywa międzynarodową panoramę naznaczoną niestabilnością i konfliktami. Raport obejmuje międzynarodowy krajobraz polityczny, od wojny na Ukrainie i w Ziemi Świętej po różne konflikty m.in. w Afryce, Ameryce, Chinach i Indiach. 

Na ostatnich stronach, w sekcji poświęconej kulturze, Carmelo Guillén przedstawia nam poezję kardynała Jose Tolentino Mendonça, prefekta Dykasterii ds. Kultury i Edukacji i jednego z najbardziej reprezentatywnych głosów najnowszej portugalskiej poezji lirycznej. 

Treść magazyn za miesiąc kwiecień 2024 r. jest dostępny w wersji cyfrowej (pdf) dla subskrybentów wersji cyfrowej i drukowanej.

W ciągu najbliższych kilku dni zostanie on również dostarczony na zwykły adres tych, którzy mają subskrypcja wydrukowane.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.