Kultura

Pobożne Dzieło. Hiszpańska obecność w Rzymie

Hiszpania jest instytucjonalnie obecna w Rzymie od XI wieku i od tego czasu tej obecności nie brakuje; dziś reprezentowana jest przez tzw. Obra Pia.

Stefano Grossi Gondi-30 listopad 2022-Czas czytania: 3 minuty
pobożna praca

Zdjęcie: Budynek Obra Pia w Rzymie.

Miasto Rzym ma długą tradycję goszczenia instytucji reprezentujących kraje europejskie. W ciągu wieków miasto Papieża było światową stolicą między tym, co polityczne, a tym, co religijne, prawdziwym punktem odniesienia dla długiego szeregu pokoleń; w ten sposób przybyły tu instytucje, które stanowiły o obecności narodowej, wyrażonej przez ówczesne rządy, głównie o charakterze monarchicznym.

Hiszpania jest instytucjonalnie obecna w Rzymie od XI wieku i od tego czasu tej obecności nie brakuje; dziś reprezentowana jest przez tzw. Obra Pia Stabilimenti Spagnoli we Włoszech. Mamy więc prywatną organizację non-profit z siedzibą w Rzymie, która rozwija inicjatywy społeczne, kulturalne, artystyczne oraz związane z ochroną i konserwacją dziedzictwa. Jest on powierzony Ambasadzie Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej i działa pod "ochroną dyplomatyczną".

Historia dzieła pobożnego

Rozpoczęła się ona w XI wieku za czasów Opera Pia z Kastylii; ufundowała ona obok Koloseum kościół św. Jakuba, który na początku XIV wieku (zarząd przeszedł do Opera Pia z Aragonii) został włączony do św. Jana na Lateranie. Kościół ten przetrwał do 1815 roku, kiedy to został rozebrany. Ta obecność w Rzymie wywodzi się z serii rozporządzeń testamentowych i fundacyjnych datków obywateli i podmiotów hiszpańskich, którzy z powodów religijnych, charytatywnych i opiekuńczych uczestniczyli w tych Opere Pie. 

W XV wieku w centrum miasta, na Piazza Navona, z inicjatywy Don Alfonso de Paradinas, kanonika katedry w Sewilli, wybudowano kościół Matki Bożej Najświętszego Serca, który na własny koszt zlecił całkowitą przebudowę budynku. Przez wieki był on wizytówką hiszpańskiej obecności w papieskim mieście, aż w 1818 roku kościół ten został opuszczony przez Hiszpanów, którzy osiedlili się w Santa María de Monserrat, obecnie Narodowym Kościele Hiszpanii.

Struktura instytucji

Za prezydencję, reprezentację prawną i zarządzanie Opera Pia Stabilimenti Spagnoli In Italia odpowiada Ambasador Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej, który działa pod tytułem Gubernatora Opera Pia. 

Jako kolegialny organ władzy i administracji działa Zarząd, w skład którego wchodzą: gubernator jako przewodniczący, radca ministerialny jako wiceprzewodniczący oraz pięciu członków: rektor Kościoła Narodowego Santiago i Montserrat, rektor San Pietro in Montorio, dwóch Hiszpanów zamieszkałych w Rzymie, mianowanych przez Zarząd na wniosek gubernatora, oraz dyplomata z Ambasady Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej, pełniący funkcję sekretarza. Wszyscy członkowie muszą być Hiszpanami i pełnić swój urząd honorowo i bezinteresownie.

Dzisiejsze działania

Obecnie Obra Pía jest odpowiedzialna za wspieranie Kościoła Narodowego w Santiago i Montserrat, zadań kościelnych z nim związanych oraz działalności kulturalnej działającego przy niej Centrum Studiów Kościelnych. Jest również odpowiedzialny za Panteon Hiszpanów na cmentarzu w Rzymie i zapewnia spełnienie różnych celów podstawowych, religijnych, charytatywnych lub opiekuńczych pobożnych dzieł, które go wygenerowały.

Jednocześnie jest odpowiedzialny za badanie ewentualnej pomocy dla działalności religijnej San Pietro in Montorio. Kościół ten stoi na tym, co w XV wieku było grupą ziem i sadów zakupionych przez króla Ferdynanda Katolickiego i na których zbudowano mały klasztor, tradycyjnie powierzony zakonowi franciszkanów, oraz kościół, który nadal jest otwarty dla kultu. W jednym z jego krużganków znajduje się słynna templete de Bramante, uważana za architektoniczny manifest renesansowego klasycyzmu.

Opieka zdrowotna

Przez kilka wieków działalność religijna była flankowana przez inicjatywy zdrowotne, początkowo skierowane do osób narodowości hiszpańskiej, następnie Opera Pia rozwijała swoje inicjatywy w innych miejscach w Rzymie, Palermo, Neapolu, Asyżu, Turynie i Loreto. Dziś, dzięki wsparciu historycznego dziedzictwa, jest w stanie zaspokoić potrzeby wielu osób starszych i rodzin w stanie zagrożenia społecznego dzięki pracy Sióstr od Krzyża z Rzymu, instytucji założonej przez św. Angelę od Krzyża w 1875 roku.

Wspiera również zakony, które promują pracę kobiet w społeczeństwie, takie jak Siostry Terezjanki z Palermo, instytucja założona przez San Antonio Poveda w 1911 roku, a także promuje różne inicjatywy kulturalne (koncerty, wystawy, publikacja czasopism, itp.). .) oraz zachowanie dziedzictwa historycznego, poprzez opracowanie projektów renowacji. Opera Pia współpracuje z Małymi Siostrami Bezdomnej Starości przy budowie budynku, w którym znajdzie się rezydencja dla 50 starszych kobiet oraz główny ośrodek zakonu w Stolicy Apostolskiej.

Pomoc dla rodzin w sytuacjach kryzysowych o charakterze socjalnym

Również dzięki bezpośredniemu wsparciu sióstr z Towarzystwa Krzyża, Opera Pia wspiera potrzeby 150 rodzin w Rzymie, rodzin w sytuacji zagrożenia socjalnego, skrajnego ubóstwa lub choroby, wspierając różne cele społeczne dla osób starszych i młodych.

AutorStefano Grossi Gondi

Supports Omnes
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

Wsparcie
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe