Watykan

Peter's 2023, między hojnością a wyzwaniami finansowymi

Dane dotyczące obowiązku św. Piotra na 2023 r. pokazują, że dzieła charytatywne Watykanu nadal są priorytetem, pomimo trudności w pokryciu kosztów finansowych takiej pomocy.

Giovanni Tridente-5 lipiec 2024-Czas czytania: 3 minuty
Watykan

Fasada Watykanu przedstawiająca okno, z którego papież pozdrawia pielgrzymów (zdjęcie CNS / Vatican Media)

Na stronie Sprawozdanie roczne Piotra opublikowana w ostatnich dniach, jak zawsze zagłębia się w działalność finansową i charytatywną Stolicy Apostolskiej, ale ujawnia, że miniony rok był naznaczony pewnymi wyzwaniami gospodarczymi, a jednocześnie nadal odnotowuje hojną solidarność wiernych na całym świecie.

Ogólnie rzecz biorąc, dokument poświadcza dochód w wysokości 52 mln euro, z czego 48,4 mln euro pochodziło z bezpośrednich darowizn, a 3,6 mln euro z dochodów finansowych. Jednak wydatki znacznie przekroczyły dochody, wynosząc 109,4 mln euro. Doprowadziło to do deficytu w wysokości 57,4 mln euro, co zmusiło fundusz do wycofania 51 mln euro ze swoich aktywów, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań charytatywnych.

Darowizny na rzecz Obole odzwierciedlają uniwersalny charakter Kościoła katolickiego. Diecezje pozostają głównym źródłem datków (64,4 %), a następnie fundacje (28,8 %). Stany Zjednoczone prowadzą w rankingu darczyńców z kwotą 13,6 mln euro, za nimi plasują się Włochy (3,1 mln) i Brazylia (1,9 mln). Znaczący jest również wkład NiemcyObecność misji Kościoła na południu, w Korei Południowej i we Francji pokazuje prawdziwie globalne zaangażowanie w misję Kościoła.

Projekty charytatywne

Pomimo trudności finansowych Óbolo podtrzymało swoje zaangażowanie we wspieranie działań charytatywnych. W 2023 r. na 236 projektów w 76 krajach przeznaczono 13 mln euro. Afryka była głównym beneficjentem, otrzymując 41,6 % środków na projekty pomocy bezpośredniej, a następnie Azja (21,4 %) i Europa (18,5 %).

Projekty koncentrowały się na trzech głównych obszarach: rozszerzaniu obecności ewangelizacyjnej (43 % funduszy), z budową nowych kościołów i struktur duszpasterskich w krajach takich jak Gwatemala, Tanzania i Albania; projektach społecznych (33 %), w tym inicjatywach takich jak wsparcie dla projektu "Otwarte szpitale" w Syrii i programów pomocy dla kobiet w ciąży w Meksyku; i wreszcie wsparcie dla lokalnych Kościołów w trudnej sytuacji (24 %), z finansowaniem działań takich jak renowacja seminariów i domów zakonnych w krajach takich jak Kongo, Angola i Sri Lanka.

Wspieranie misji apostolskiej

Znacząca liczba dotyczy wsparcia misji apostolskiej Ojca Świętego: 90 milionów euro, czyli 24,% całkowitych wydatków watykańskich dykasterii i organów (370,4 miliona), zostało objętych obowiązkiem.

Fundusze te zasiliły kilka obszarów uznawanych za kluczowe: 35 milionów na wsparcie Kościołów lokalnych znajdujących się w trudnej sytuacji; 12 milionów na kult i ewangelizację; 11 milionów na szerzenie orędzia; 9 milionów na nuncjatury apostolskie i 8 milionów na działalność charytatywną.

Wpływ humanitarny i przyszłe wyzwania

Za pośrednictwem dykasterii Kurii Rzymskiej papież Franciszek przekazał łącznie około 45 milionów euro na dzieła charytatywne w 2023 roku. Jednak to ciągłe zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących napotyka na coraz bardziej złożoną rzeczywistość finansową. Deficyt odnotowany również w 2023 r. budzi wątpliwości co do długoterminowej stabilności obecnego modelu finansowania.

Rzeczywiście, konieczność czerpania z aktywów w celu pokrycia bieżących wydatków może zmusić Stolicę Apostolską do przeglądu strategii pozyskiwania funduszy i sposobu dystrybucji zasobów.

Przejrzystość i zaufanie

Nie umniejsza to faktu, że szczegółowa publikacja tych danych potwierdza pragnienie przejrzystości, pozwalając wierzącym i dobroczyńcom wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywane są zasoby. Jest to również sposób na utrzymanie i wzmocnienie zaufania samych darczyńców. Rozumiejąc, że w miarę jak Kościół będzie nadal reagował na rosnące potrzeby humanitarne na całym świecie, kluczowe będzie zrównoważenie hojności z rozważnym zarządzaniem finansami, aby zapewnić ciągłość misji ewangelizacyjnej w perspektywie długoterminowej.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.