Świat

Roczniki statystyczne Stolicy Apostolskiej: wzrost liczby chrztów, spadek liczby księży

Liczba ochrzczonych katolików na świecie wzrosła o 1 % do 1,39 miliarda. Liczba księży nieznacznie spadła, podczas gdy liczba stałych diakonów wzrosła o 2 % na całym świecie.  

Giovanni Tridente-8 kwietnia 2024-Czas czytania: 2 minuty

Niedziela Palmowa w Jerozolimie, 2023 ©OSV

Roczniki Statystyczne Stolicy Apostolskiej, "Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022" i "Annuario Pontificio 2024", które właśnie zostały opublikowane przez Tipografia Vaticana, oferują, jak zawsze, interesujący przegląd ewolucji Kościoła katolickiego na całym świecie. Tomy te, opublikowane przez Centralny Urząd Statystyczny Kościoła, stanowią miarodajne źródło dla wiernych i wtajemniczonych do analizy dynamiki zachodzącej w międzynarodowej panoramie kościelnej.

Z danych wyłania się kontrastujący obraz, ze światłami i cieniami, które różnią się w zależności od obszarów geograficznych. Na całym świecie odnotowano wzrost liczby ochrzczonych katolików o 1%, osiągając 1,39 miliarda w 2022 roku w porównaniu do 1,376 miliarda w 2021 roku. Wzrost ten jest napędzany głównie przez kontynent afrykański, gdzie liczba wiernych wzrosła z 265 do 273 milionów (+3%), podczas gdy Europa pozostaje stabilna na poziomie 286 milionów katolików.

Pozytywny trend dotyczy liczby biskupów, która wzrosła o 0,25% w okresie dwuletnim 2021-2022, z 5 340 do 5 353. Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w Afryce (+2,1%) i Azji (+1,4%).

Liczba stałych diakonów również nadal rośnie na całym świecie, z 49 176 do 50 150 (około +2%). Najbardziej znaczący wzrost odnotowano w Afryce, Azji i Oceanii, gdzie liczba ta nie jest jeszcze powszechna, ale wzrosła o 1,1%, osiągając 1 380 stałych diakonów w 2022 roku.

Niektóre krytyczne kwestie

Pozostają jednak pewne krytyczne problemy. Liczba księży spadła o 142 w 2022 roku, z 407 872 do 407 730 (-0,03%), kontynuując trend spadkowy zapoczątkowany w 2012 roku. Spadek ten jest szczególnie widoczny w Europie (-1,7%) i Oceanii (-1,5%), podczas gdy Afryka (z 38 570 do 39 742, +3,2%) i Azja (z 70 936 do 72 062, +1,6%) wykazują dodatnią dynamikę.

Podobnie, liczba powołań kapłańskich nadal spada na całym świecie, a liczba wyższych seminarzystów spadła z 109 811 do 108 481 (-1,3%). Najbardziej niepokojące spadki odnotowano w Europie (z 15 416 do 14 461, -6,2%) i Ameryce (z 28 632 do 27 738, -3,2%). Wyjątkiem jest Afryka, gdzie liczba seminarzystów wzrosła z 33 796 do 34 541 (+2,1%) oraz Oceania (z 963 do 974, +1,3%).

Liczba profesów zakonnych innych niż kapłani również spadła na całym świecie o prawie 1%, podobnie jak liczba profesów zakonnych, z 608 958 do 599 228 (-1,6%). W tym ostatnim przypadku znaczące spadki wystąpiły w Europie (-3,5%), Ameryce (-2,3%) i Oceanii (-3,6%), tylko częściowo skompensowane wzrostami w Afryce (+1,7%) i Azji (+0,1%).

Pytania i wyzwania

Dane te rodzą pytania o wyzwania, jakie czekają Kościół katolicki w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do powołań kapłańskich i zakonnych oraz powszechnej obecności duchownych i zakonników w niektórych częściach świata, takich jak Europa, Ameryka i Oceania. Jednak zachęcające sygnały z Afryki i Azji dobrze wróżą dalszemu rozprzestrzenianiu się chrześcijańskiego przesłania na tych kontynentach.

AutorGiovanni Tridente

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.