Hiszpania

Nowa kampania promująca przedmiot religia

Omnes-2 maja 2018 r.-Czas czytania: 3 minuty

Konferencja Episkopatu Hiszpanii rozpoczyna nową kampanię promującą przedmiot Religia, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

Tekst - José Ávila Martínez; nauczyciel religii w Las Tablas-Valverde

9 kwietnia Konferencja Episkopatu Hiszpanii (CEE) przedstawiła kampanię Zapisuję się na religięCelem projektu jest zachęcenie młodzieży w wieku od 12 do 17 lat do kwestionowania wyboru religii jako przedmiotu w roku akademickim 2018/19.

Widać wyraźnie, że w szkole podstawowej to rodzice w większości decydują o tym, czy ich dzieci będą uczęszczały na przedmiot Religia, natomiast uczniowie w gimnazjum i na maturze zazwyczaj sami podejmują taką decyzję.

Wykorzystano hasło "Jeśli kwestionujesz wszystko, to dlaczego nie chodzisz na religię?"jest bardzo atrakcyjna i pociągająca. Nie ma ona żadnego narzucającego się wydźwięku, wręcz przeciwnie, pomaga młodym ludziom, którzy nie uczęszczają lub nigdy nie uczęszczali na lekcje religii, w swobodnej i osobistej refleksji.

Pomimo licznych kanałów komunikacji, jakie dziś istnieją, nie zawsze docierają do nas informacje kompletne i prawdziwe, tak że odbiorca jawi się jako rozbitek wobec tak wielu informacji, które często są niekompletne, pozbawione rygoru i zawierają opinie mniej lub bardziej wątpliwe i mało ocenne. W rzeczywistości jednym z celów edukacji jest kształcenie ludzi z oceną.

W kampanii podano kilka zdań, które mimo swej zwięzłości zawierają w swej treści wielką głębię, a które służą argumentacji, dlaczego uczeń wybiera religię: aby poznać kulturę innych i ją uszanować. Religia przekazuje wiedzę o historii, sztuce, zwyczajach ludów i cywilizacji, kulturze itp.

mieć przestrzeń do dialogu i refleksji. Nikt nie ma wątpliwości, że w naszym społeczeństwie brakuje dialogu, dialogu wzbogacającego, który pozwala nam zrozumieć innych i który jest owocem osobistej refleksji. wiedzieć, aby móc swobodnie wybierać. Tym, którzy nie wiedzą, lub wiedzą tylko częściowo, bardzo trudno jest podjąć właściwe decyzje.

Bo edukacja z religią jest kompletna. Przedmiot religii porusza wiele zagadnień, które mają bezpośrednie znaczenie dla jednostki.

Doprecyzowaniem, o którym należy pamiętać, choć wydaje się, że niektórzy są zdeterminowani, by nadal utrzymywać zamieszanie, jest różnica między lekcjami religii a katechezą. Przedmiotu religii uczą osoby z wyższym wykształceniem i oceniana jest wiedza (kulturowa, historyczna, artystyczna itp.), natomiast katecheza to przygotowanie do przyjęcia sakramentów (komunia, bierzmowanie, małżeństwo itp.). W obu przypadkach uczestnictwo w katechezie jest bezpłatne, ale wymagane jest minimum wiary, ponieważ osoba chce przyjąć sakrament, który ma umocnić jej życie w łasce. Na lekcje religii katolickiej mogą uczęszczać uczniowie innych wyznań i religii lub w ogóle bez przekonań.

Dzień po prezentacji tej kampanii Trybunał Konstytucyjny potwierdził wagę tematu religii. Między innymi w orzeczeniu w sprawie LOMCE i Religii z dnia 10 kwietnia 2018 r. stwierdza: "U podstaw religii leżą wartości ludzkie lub humanistyczne, które są tożsame z tymi, które obecnie nazywamy konstytucyjnymi. W tym sensie STC z 13 lutego 1981 r., na który powołuje się STC 77/1985, stwierdził syntetycznie, że niezbędna neutralność publicznych ośrodków edukacyjnych nie stoi na przeszkodzie organizowaniu swobodnego nauczania uzupełniającego, aby umożliwić rodzicom prawo do wyboru dla swoich dzieci wychowania religijnego i moralnego zgodnego z ich przekonaniami. A ustanowiona przez LOMCE wolność wyboru między Religią a Wartościami Społecznymi i Obywatelskimi we wszystkich cyklach kształcenia jest zgodna z tą zasadą.".

Jako nauczyciel religii uważam, że kampania ta jest wielkim sukcesem i gratuluję EWG wysiłku, jaki włożyła w dotarcie do młodych ludzi, tak aby rzeczywiście byli oni głównymi bohaterami przedmiotu religii. Jednocześnie zachęcam moich kolegów z nauczania religii, których jest około 30 tysięcy, do kontynuowania z entuzjazmem tej pasjonującej misji edukacyjnej, która wymaga takiego samego poziomu zawodowego jak w przypadku innych przedmiotów.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe