Aktualności

Niemieccy biskupi zgadzają się z Rzymem, że nie będą podejmować decyzji bez zgody Stolicy Apostolskiej

Po piątkowym spotkaniu powtarza że sposoby, w jakie sprawowana jest synodalność w Niemczech powinny być zgodne z eklezjologią Soboru Watykańskiego II, przepisami prawa kanonicznego i konkluzjami Synodu Kościoła Powszechnego..

José M. García Pelegrín-23 marca 2024 r.-Czas czytania: 3 minuty

Niemieccy biskupi zgodzili się poddać swoją pracę w ramach "Drogi Synodalnej" i "Komisji Synodalnej" zatwierdzeniu Stolicy Apostolskiej. Zobowiązanie to zostało ogłoszone w krótkim oświadczeniu wydanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej na zakończenie dnia spotkań w Watykanie w piątek. Podczas tego spotkania delegacja niemieckich biskupów spotkała się z sześcioma przedstawicielami watykańskich dykasterii: kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem, a także prefektami Dykasterii Nauki Wiary, kardynałem Victorem M. Fernándezem; ds. Biskupów, kardynałem Robertem F. Prevostem; ds. Jedności Chrześcijan, kardynałem Kurtem Kochem; ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynałem Arthurem Roche; oraz ds. Tekstów Legislacyjnych, arcybiskupem Filippo Iannone.

Komunikat stwierdza, że spotkanie odbyło się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Nie precyzując, na czym one polegały, stwierdza się, że omówiono "niektóre otwarte kwestie teologiczne poruszone w dokumentach Drogi Synodalnej Kościoła w Niemczech", co "umożliwiło zidentyfikowanie różnic i wspólnych płaszczyzn", zgodnie z metodą końcowego raportu podsumowującego Synodu Kościoła Powszechnego z października 2023 roku. Uzgodniono "regularną wymianę między przedstawicielami DBK i Stolicy Apostolskiej na temat przyszłych prac Drogi Synodalnej i Komisji Synodalnej". 

W tym kontekście "niemieccy biskupi jasno stwierdzili, że prace te będą miały na celu zidentyfikowanie konkretnych sposobów sprawowania synodalności w Kościele w Niemczech, zgodnie z eklezjologią Soboru Watykańskiego II, przepisami prawa kanonicznego i owocami Synodu Kościoła powszechnego, a następnie przedłożenie ich Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia". Uzgodniono również, że kolejne spotkanie odbędzie się "przed latem 2024 roku".

Dialog ten został zainicjowany podczas wizyty ad limina biskupów niemieckich w listopadzie 2022 r. i był kontynuowany przez cały rok 2023. W tym czasie kilka watykańskich dykasterii wyraziło swój sprzeciw wobec utworzenia "Rady Synodalnej", która utrwaliłaby Drogę Synodalną zapoczątkowaną w 2019 r., ponieważ taka Rada mogłaby zagrozić autorytetowi biskupa w danej diecezji lub Konferencji Episkopatu na szczeblu krajowym. 


Wobec braku zgody Watykanu na taką "Radę Synodalną", przedstawiciele Drogi Synodalnej zgodzili się początkowo na utworzenie "Komisji Synodalnej", która w ciągu trzech lat przygotowałaby taką Radę. Komitet ukonstytuował się 11 listopada 2023 r.: po zatwierdzeniu jego statutu przez Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK), oczekiwał na zatwierdzenie przez DBK, który planował to zrobić na swoim Zgromadzeniu Plenarnym w dniach 19-22 lutego.

Jednak 16 lutego kardynałowie Pietro Parolin, Victor M. Fernandez i Robert F. Prevost wysłali list - wyraźnie zatwierdzony przez papieża Franciszka - do BDBK z prośbą, aby ta ostatnia na swoim Zgromadzeniu Plenarnym nie zajmowała się statutami "Rady Synodalnej". Po otrzymaniu listu wyznaczono dzień 22 marca jako datę dalszego dialogu. W liście z 16 lutego kardynałowie przypomnieli, że Rada Synodalna "nie jest przewidziana przez obowiązujące prawo kanoniczne, a zatem uchwała w tej sprawie podjęta przez DBK byłaby nieważna, z odpowiednimi konsekwencjami prawnymi". Zakwestionowali autorytet, który "Konferencja Episkopatu musiałaby zatwierdzić statuty", ponieważ ani Kodeks Prawa Kanonicznego, ani Statut DBK "nie stanowią do tego podstawy". 

Według katolickiej agencji informacyjnej KNA, dzięki kompromisowi niemieccy biskupi "de facto zobowiązali się nie tworzyć nowych struktur kierowniczych dla Kościoła katolickiego w Niemczech wbrew woli Rzymu". Niektóre media, takie jak tabloid "Stern", twierdzą, że "niemieccy biskupi poddali się po ostatnim podżegającym liście z Watykanu". Według magazynu, "jest prawdopodobne, że niemieccy biskupi zareagowali w ten sposób na ostrzeżenie Watykanu o rozłamie w Kościele". Magazyn dodaje: "Wspólna deklaracja wyklucza utworzenie rady, w której świeccy i biskupi mogliby podejmować wspólne decyzje".

Komitet centralny ZdK nie skomentował jeszcze piątkowego spotkania. Niedawno jej przewodnicząca Irme Stetter-Karp powiedziała nieoficjalnej stronie internetowej DBK "katholisch.de", że jeśli komisja synodalna nie będzie mogła zostać powołana z powodu oporu Watykanu, ZdK wycofa się ze współpracy z biskupami.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.