Watykan

"Twórcza wierność" - apel papieża Franciszka do nowych kardynałów

Papież Franciszek powiedział dziś w Bazylice św. Piotra, podczas konsystorza kreującego 21 nowych kardynałów Kościoła katolickiego, że "Zesłanie Ducha Świętego - podobnie jak chrzest każdego z nas - nie jest wydarzeniem z przeszłości i że "Kościół - i każdy z jego członków - żyje z tej zawsze aktualnej tajemnicy". Porównał również Kolegium Kardynalskie do "orkiestry symfonicznej i synodalnej".

Francisco Otamendi-30 września 2023-Czas czytania: 4 minuty
kardynałowie

Nowi kardynałowie recytują wyznanie wiary i przyrzekają posłuszeństwo papieżowi przed otrzymaniem kardynalatu. ©CNS photo/Vatican Media

Podczas dziewiątego publicznego konsystorza papieża Franciszka, który odbył się w słoneczny dzień w atrium Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, zwiększając liczbę kardynałów do 242, z których 137 będzie elektorami na przyszłym konklawe, Ojciec Święty zastanawiał się nad obecną sytuacją Pięćdziesiątnicy w Kościele, w kontekście zbliżającego się Synodu, który rozpocznie się 4 października. 

Ceremonia wręczenia biretu kardynalskiego dla 21 nowych kardynałówCeremonia, w której uczestniczyło 18 osób poniżej 80 roku życia, a więc już elektorów, rozpoczęła się o godzinie 10 rano i wzięli w niej udział przedstawiciele władz, dyplomaci, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, księża i zakonnicy z całego świata, a także liczni wierni z krajów pochodzenia nowych kardynałów. 

Po odczytaniu fragmentu z Dziejów Apostolskich (12,1-11), wybranego przez papieża, papież rzymski stwierdził że "Zesłanie Ducha Świętego - podobnie jak chrzest każdego z nas - nie jest wydarzeniem z przeszłości, ale aktem stwórczym, który Bóg nieustannie odnawia. Kościół - i każdy z jego członków - żyje z tej stale obecnej tajemnicy. Nie żyje "z czynszów", ani z archeologicznego dziedzictwa, jakkolwiek cenne i szlachetne by ono nie było. Kościół - i każda ochrzczona osoba - żyje z Bożej teraźniejszości, dzięki działaniu Ducha Świętego. Czyn, którego dokonujemy tutaj teraz, ma również sens, jeśli przeżywamy go w tej perspektywie wiary".

Powołanie i misja

"I dzisiaj, w świetle Słowa, możemy zrozumieć tę rzeczywistość: wy, nowi kardynałowie, przybyliście z różnych części świata i ten sam Duch Święty, który uczynił owocną ewangelizację waszych narodów, teraz odnawia w was wasze powołanie i misję w Kościele i dla Kościoła" - podkreślił Ojciec Święty.

Niedługo wcześniej Franciszek zwrócił im uwagę: "Nie zapominajcie o tym: wiara jest przekazywana w dialekcie, przez matki i babcie. W rzeczywistości jesteśmy ewangelizatorami w takim stopniu, w jakim zachowujemy w naszych sercach zachwyt i wdzięczność za to, że zostaliśmy ewangelizowani; za to, że jesteśmy ewangelizowani, ponieważ w rzeczywistości jest to nieustannie obecny dar, który wymaga ciągłego odnawiania w pamięci i w wierze. Ewangelizatorzy, którzy są ewangelizowani, a nie funkcjonariusze".

Symfonia i synodalność Kościoła

Z tej refleksji "chciałbym po prostu wyciągnąć konsekwencję dla was, moi bracia kardynałowie, i dla waszego Kolegium", kontynuował Papież. "I chciałbym to wyrazić obrazem orkiestry.

"Kolegium Kardynalskie jest powołane, aby być jak orkiestra symfoniczna, reprezentująca symfonię i synodalność Kościoła. Mówię "synodalność" nie tylko dlatego, że jesteśmy w przededniu pierwszego Zgromadzenia Synodu, które ma właśnie ten temat, ale dlatego, że wydaje mi się, że metafora orkiestry może dobrze oświetlić synodalny charakter Kościoła".

Wzajemne słuchanie i twórcza wierność

Symfonia powstaje z mądrej kompozycji dźwięków różnych instrumentów, zauważył Papież. "Każdy z nich wnosi swój wkład, czasem sam, czasem razem z innym, czasem z całym zespołem. Różnorodność jest konieczna, jest niezbędna. Ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu". 

"W tym celu wzajemne słuchanie ma fundamentalne znaczenie. Każdy muzyk musi słuchać innych. Jeśli ktoś słucha tylko siebie, niezależnie od tego, jak wysublimowany może być jego dźwięk, nie przyniesie to korzyści symfonii; i byłoby tak samo, gdyby jedna sekcja orkiestry nie słuchała innych, ale brzmiała tak, jakby była sama, jakby była całością". 

"Dyrygent orkiestry jest w służbie tego rodzaju cudu, jakim jest każde wykonanie symfonii. Musi słuchać bardziej niż wszyscy inni" - dodał papież Franciszek - "a jednocześnie jego zadaniem jest pomóc każdemu z nich i całej orkiestrze rozwinąć do maksimum jej twórczą wierność, wierność wykonywanemu dziełu, ale twórczą, zdolną do nadania duszy tej partyturze, do nadania jej brzmienia tu i teraz w wyjątkowy sposób".

Duch Święty, mistrz chodzenia razem

Następnie Ojciec Święty stwierdził, że "dobrze jest, abyśmy zastanowili się nad obrazem orkiestry, aby coraz lepiej uczyć się, jak być Kościołem symfonicznym i synodalnym. Proponuję to w szczególności wam, członkom Kolegium Kardynalskiego, w pocieszającej pewności, że mamy Ducha Świętego jako naszego mistrza - On jest protagonistą -: wewnętrznym mistrzem każdego z nas i mistrzem naszej wspólnej drogi".

"On tworzy różnorodność i jedność, On jest samą harmonią. Bazyli szuka syntezy, gdy mówi: "Ipse harmonia est", On jest samą harmonią. Powierzamy się jego łagodnemu i mocnemu przewodnictwu oraz troskliwej opiece Maryi Dziewicy" - zakończył papież.

Nowi kardynałowie

21 nowo kreowanych kardynałów, którzy dziś rano otrzymali od papieża Franciszka nałożenie biretu, wręczenie pierścienia i nadanie tytułu lub diakonatu to: 

- Robert Francis Prevost, O.S.A., prefekt dykasterii ds. biskupów; 

- Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich; 

- Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary; 

- Emil Paul Tscherrig, nuncjusz apostolski; 

- Christophe Louis Yves Georges Pierre, nuncjusz apostolski; 

- JE Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., łaciński patriarcha Jerozolimy; 

- Stephen Brislin, arcybiskup Kapsztadu (Kaapstad); 

- Ángel Sixto Rossi, S.I., arcybiskup Kordoby (Argentyna);

- Luis José Rueda Aparicio, arcybiskup Bogoty; 

- Grzegorz Ryś, arcybiskup łódzki; 

- Stephen Ameyu Martin Mulla, arcybiskup Dżuby; 

- José Cobo Cano, arcybiskup Madrytu; 

- Protase Rugambwa, arcybiskup koadiutor Tabory; 

- Sebastian Francis, biskup Penang; 

- Stephen Chow Sau-yan, S.I., biskup Hongkongu; 

- François-Xavier Bustillo, O.F.M. Conv., biskup Ajaccio; 

- Américo Manuel Alves Aguiar, biskup pomocniczy Lizbony; 

- Ángel Fernández Artime, S.D.B., Przełożony Generalny Salezjanów; 

- Agostino Marchetto, nuncjusz apostolski; 

- Diego Rafael Padrón Sánchez, emerytowany arcybiskup Cumaná; 

- Luis Pascual Dri, O.F.M. Cap., spowiednik w Sanktuarium Matki Bożej w Pompejach,

Buenos Aires (który nie mógł być obecny na ceremonii).

Na początku uroczystości pierwszy z nowych kardynałów, Robert Francis Prevost, O.S.A., prefekt Dykasterii ds. Biskupów, wygłosił przemówienie, w którym w imieniu wszystkich złożył papieżowi hołd i dziękczynienie. 

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe