Watykan

Kardynał Parolin o molestowaniu: "To niesprawiedliwość, która dotyka wszystkich".

Papieski Uniwersytet Gregoriański zorganizował IV Międzynarodową Konferencję na temat Ochrony, aby podjąć dalsze kroki w zapobieganiu nadużyciom. W tym roku tematem przewodnim była "Ochrona i niepełnosprawność".

Giovanni Tridente-19 czerwca 2024-Czas czytania: 2 minuty

Kardynał Parolin i dyrektor Instytutu Antropologii Hans Zollner (Credit IADC)

"Nadużycia stanowią "niesprawiedliwość, która dotyka wszystkich, niepełnosprawnych lub nie". Kardynał Sekretarz Stanu Pietro Parolin powiedział to podczas otwarcia 4. Międzynarodowej Konferencji nt. Papieski Uniwersytet Gregoriański przez Instytut Antropologii, założony w 2012 r. jako pierwsze Centrum Ochrony Nieletnich. W 2021 r. agencja, której członkiem jest jezuita Hans Zollnerrozszerzyła swoją misję, aby objąć nią bezbronne osoby w każdym wieku.

To nie przypadek, że tegoroczna konferencja poświęcona jest tematowi "Ochrona i niepełnosprawność", który jest głównym przedmiotem troski także w magisterium papieża Franciszka i całego Kościoła. Według Światowej Organizacji Zdrowia 16,% światowej populacji żyje ze znaczną niepełnosprawnością, w wyniku interakcji między warunkami zdrowotnymi, środowiskowymi i osobistymi, czytamy w oświadczeniu organizatorów.

"W ostatnich latach społeczność międzynarodowa poczyniła znaczne postępy w uznawaniu praw osób niepełnosprawnych, ale niestety nie stało się to jeszcze na poziomie globalnym" - wyjaśnił Parolin. Gdyby tak się stało, mogłoby rozkwitnąć "bardziej sprawiedliwe i opiekuńcze społeczeństwo, w którym przynależność nie jest sloganem używanym w politycznie poprawnych przemówieniach, ale praktyką".

"Mamy możliwość", dodał kardynał sekretarz stanu w swoim przemówieniu, "pokonać różne bariery, spotykając się i omawiając sposoby" zwalczania wszelkiego rodzaju nadużyć w każdych okolicznościach.

Konferencja

Konferencja, która potrwa do 21 czerwca, obejmie kilka dynamicznych sesji. Będzie w nich uczestniczyć Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas (DCYIA), organizacja non-profit, która wspiera duszpasterskie, kulturowe i językowe potrzeby niesłyszącej młodzieży w obu Amerykach. Trzech tłumaczy amerykańskiego języka migowego będzie tłumaczyć prezentacje dla publiczności i pomagać niesłyszącym uczestnikom. Ich wykład, zatytułowany "Głusi i maltretowani... zapomniana społeczność", będzie dotyczył wyzwań, jakich często doświadczają te ofiary.

Trzy inne sesje skupią się na kulturowym podejściu do niepełnosprawności w różnych kontekstach geograficznych i społecznych, akceptacji i uczestnictwie osób niepełnosprawnych w życiu Kościoła oraz trudnościach napotykanych przez osoby niepełnosprawne w rozpoznawaniu i zgłaszaniu możliwych nadużyć.

Uwaga papieża Franciszka

Od początku swojego pontyfikatu papież Franciszek poświęcał szczególną uwagę kwestii nadużyć. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaktualizował zarówno normy kanoniczne, jak i prawo Państwa Watykańskiego regulujące wykorzystywanie seksualne przez duchownych, rozszerzając je również na osoby świeckie. Wprowadził również środki mające na celu zbadanie i ukaranie nie tylko tych, którzy dopuszczają się nadużyć, ale także tych, którzy tuszują je ze złośliwości lub obojętności.

Zgodnie z troską Papieża, Konferencja chce również zapewnić platformę do pogłębiania wiedzy na ten temat, nawiązywania kontaktów i dzielenia się najlepszymi praktykami w dziedzinie opieki, zapobiegania i towarzyszenia dzieciom i dorosłym w sytuacjach przemocy lub wykorzystywania.

Prerogatywy przyjęte przez sam Instytut Antropologii, mające na celu promowanie godności i opieki poprzez interdyscyplinarne szkolenia, badania i edukację, podejścia inspirowane zasadami chrześcijańskimi i wrażliwe na różnorodność kulturową.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.