Hiszpania

Zinstytucjonalizowane nadużywanie alkoholu - problem społeczny

Picie alkoholu przez osoby nieletnie jest poważną sytuacją zagrożenia, którą musi zająć się całe społeczeństwo, ponieważ jest to problem każdego z nas, w którym wszyscy uczestniczymy, i to w pełnym zakresie.

Ignacio Calderón-19 lipca 2018 r.-Czas czytania: 3 minuty
Butelki z alkoholem.

W związku z utrzymującym się spożywanie alkoholu przez nastolatkówFundación de Ayuda contra la Drogadicción chce upublicznić pewne refleksje, w których apeluje o odpowiedzialność wszystkich.

Spożywanie alkoholu, który ma niewątpliwie obecność w naszej kulturze i która jest ściśle zintegrowana z naszym sposobem odnoszenia się do siebie, współdziałania i budowania wspólnej przestrzeni, to także źródło wielu problemów indywidualne i zbiorowe. Problemy te są liczniejsze i poważniejsze niż te spowodowane używaniem środków psychoaktywnych i nie można ich minimalizować, a tym bardziej negować, na podstawie wspomnianej obecności kulturowej.

W szczególności jeden aspekt problematyczne Głównym powodem tego współistnienia z alkoholem jest spożywanie go przez młodzież; ze względu na godną uwagi powagę, jaką odurzenie alkoholem pociąga za sobą dla rozwijających się organizmów, ze względu na trudności w zarządzaniu ryzykiem na tym etapie rozwoju oraz ze względu na znaczenie, jakie dla przyszłości danej osoby, zarówno indywidualnej, jak i społecznej, ma utrwalenie nawyków, które podważą jej autonomię i bezpieczeństwo.

Z tą sytuacją poważnego zagrożenia musi się zmierzyć całe społeczeństwo, ponieważ to jest problem każdego. i w którym wszyscy uczestniczymy. Adolescenci nie są podmiotami funkcjonującymi poza wspólnym kontekstem, nie są osobami wyizolowanymi od normy społecznej, obcymi dla wartości zbiorowych. Wyłącznie wertykalna i jednokierunkowa komunikacja, czy to z zakazami, napomnieniami czy refleksjami, jest skazana na porażkę. Młodzież nie może być traktowana jako wyodrębniona z organizmu społecznego.

Środki konieczne, ale niewystarczające

Zachowania niedostosowane Problemy nastolatków nie muszą być odpowiedzią na patologie osobiste, a tym bardziej zbiorowe; nie są też jedynie produktem emocjonalnych wzlotów i upadków tej fazy życia. W sposób bardziej złożony, korelują z nawykami dorosłych, z dominującymi wartościami społecznymi, z obrazami tożsamości, z ideologicznym i emocjonalnym wymiarem kontekstu społecznego, z przestrzenią i rolą, jaką dorosłe społeczeństwo nadaje tym chłopcom i dziewczętom.

Z tych powodów, próbując przewidzieć problemy, środki regulacyjne i kontrolne (audyty, inspekcje, zakazy, kary...) są konieczne, ale niewystarczające. Są one konieczne, ponieważ złożone społeczeństwo potrzebuje zasad przymusu, które przyczyniają się do ochrony dobra wspólnego i grup najbardziej wrażliwych; a także dlatego, że mają one ponadto wymiar edukacyjny i wzorcowy. Są one niewystarczające, ponieważ same w sobie nie uwzględniają ani nie interweniują w cały podkreślony powyżej wymiar.

Z problemem tym trzeba się zmierzyć całościowo. Zinstytucjonalizowany nadmiar alkoholu; zaprzeczanie potrzebie komunikacji i interakcji nastolatków, poszukiwanie własnej przestrzeni; lekceważenie wartości, które są przekazywane, nauczane i naśladowane jest nie do przyjęcia.

Pomoc dla rodzin

Dlatego wzywamy do przestrzegania przepisów, do czujności ochronnej, do wypełniania swojej roli przez administrację publiczną.

Prosimy również, aby rodziny były wychowywane i uczone autonomii i odpowiedzialności, wolności i zaangażowania; aby szkoły były edukowane; aby media nie kultywowały dwuznaczności, uproszczonego moralizatorstwa lub podwójnych przesłań; aby społeczeństwo nie instytucjonalizowało odświętnego alkoholowego nadmiaru dorosłych, jednocześnie piętnując nadmiar nastolatków.

FAD jest zaangażowany w realizację tego zadaniaCelem projektu jest: próba odsłonięcia złożoności przyczyn w celu lepszego przeciwdziałania zagrożeniom; próba pomocy rodzinom w lepszym wypełnianiu ich zadania wobec dzieci; próba poprawy zasobów edukacyjnych nauczycieli; próba wsparcia rozwoju bardziej wolnego, zaangażowanego i wspierającego społeczeństwa i obywatelstwa; próba przyczynienia się do mobilizacji woli we wspólnym projekcie.

To jest nasza odpowiedzialność i nasz apel o odpowiedzialność innych. To również zależy od Ciebie.

AutorIgnacio Calderón

Fundacja Pomocy Narkomanom

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe