Świat

Nowy biskup w Szwajcarii wyświęcony w dzień św. Józefa

Nowy biskup Joseph Maria Bonnemain ma za zadanie uzdrowić wewnętrzne pęknięcia w podzielonej od dawna diecezji Coira.

Joachim Huarte-18 marca 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty
Szwajcarski biskup Opus Dei

Diecezja Coira (Chur po niemiecku) obejmuje 7 kantonów i jest drugą co do wielkości diecezją w Szwajcarii zarówno pod względem terytorium, jak i liczby ludności. W ścisłym sensie kanonicznym kantony Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus i Zurich nie należą do diecezji Chur, lecz stanowią administrację apostolską powierzoną biskupowi Coira jako administratorowi apostolskiemu. Są to te tereny, które do 1816 roku należały do diecezji konstancińskiej, która w tym okresie została stłumiona. Należy pamiętać, że w samym kantonie Zurych mieszka ponad połowa wiernych; jest to najludniejszy kanton i gospodarcze serce Szwajcarii. Dlatego apeluje, by biskup był bardziej obecny w Zurychu.

Trochę historii

Tereny Zurychu naznaczone są reformacją protestancką, której przewodził Ulrich Zwingli (Ulrich Zwingli po niemiecku, 1484 - 1531). Do 1807 roku zabronione było odprawianie katolickiej mszy świętej, a dopiero w 1963 roku Kościół katolicki zyskał w kantonie publiczne uznanie. Dziś jest to szwajcarskie miasto z największą liczbą katolików.  

Od XVI wieku proporcje katolików i protestantów różniły się znacznie w poszczególnych kantonach; w ostatnich dziesięcioleciach z powodu wewnętrznych ruchów ludności i imigracji proporcje te uległy wyraźnej zmianie. W kantonie Zurych 25% ludności deklaruje się jako katolicy, a 27% jako protestanci; w mieście Zurych katolicy stanowią już względną większość. Z drugiej strony, metropolitalna i reformatorska wrażliwość kantonu Zurychu zderza się, nawet animalnie, z bardziej tradycyjnymi sposobami przeżywania wiary chrześcijańskiej w wiejskich regionach Graubünden i środkowej Szwajcarii. 

Od lat 70. wśród katolików widoczne są walki między tendencjami konserwatywnymi i postępowymi; ponadto w obrębie każdego sektora istnieją spolaryzowane grupy niechętne do prowadzenia dialogu i poszukiwania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez wszystkich. Wewnętrzne spory, zarówno dotyczące wizji eklezjologicznych i teologicznych, jak i kwestii etycznych i społecznych, często wypływają na powierzchnię w mediach kościelnych i cywilnych. 

Lekarz i członek Opus Dei

Nowy biskup studiował medycynę i praktykował ją przez kilka lat w Zurychu. W 1975 r. wyjechał do Rzymu na studia teologiczne, a w 1978 r. kardynał König z Wiednia wyświęcił go na kapłana Prałatury ds. Opus Dei. W 1980 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i wrócił do Szwajcarii. Lekarz i teolog, Joseph Maria Bonnemain w latach 1983-1991 pracował z delegacją Stolicy Apostolskiej przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie.

Od 1989 roku jest wikariuszem sądowym diecezji Coira, a od 2008 roku członkiem Rady Episkopatu. W 2011 r. powierzono mu obowiązek dbania o delikatne relacje z korporacjami kościelnymi w kantonach diecezji, z tytułem wikariusza biskupiego. Nowy biskup zna więc bardzo dobrze diecezję i można powiedzieć, że większość duchownych zna go osobiście. Ponadto od 2002 r. współpracuje z biskupami tego kraju jako sekretarz komisji ekspertów ds. nadużyć seksualnych Konferencji Episkopatu Szwajcarii.

Wyzwanie dla podzielonej diecezji

40 lat pracy jako kapelan szpitalny oraz działalność w różnych organach decyzyjnych diecezji w Coira czynią z Bonnemaina postać o wielkim doświadczeniu zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej, jak i rządowej. Wśród czekających go zadań jest pilna potrzeba uzdrowienia wewnętrznych pęknięć podzielonej od dawna diecezji. Nie lada wyzwanie dla tego doświadczonego lekarza i kapelana, który w ten sposób staje się emblematem pojednania. Wszyscy zgadzają się, że to zadanie jest niezwykle trudne.

W pierwszym pozdrowieniu do wiernych w dniu nominacji napisał: "Przeżywamy napięcia, podziały i polaryzacje. Widzimy to także w Kościele, także w diecezji Coira. Istnieją napięcia, podziały, polaryzacje, na które - Bóg wie - nie możemy sobie pozwolić i które uniemożliwiają nam wspólne poszukiwanie tych "szczepionek", których wszyscy pragniemy. Tak, ludzie potrzebują braterstwa i nadziei, zwłaszcza dzisiaj. I oczekują - i słusznie - że Kościół będzie tu wzorem i wskaże drogi braterstwa i nadziei.(...)

W ostatnich latach było wiele modlitw o nowego biskupa Coira. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy wspierali te modlitwy i proszę, abyście teraz nie przestawali ich wspierać. W przyszłości będę go potrzebował znacznie więcej. Ze swojej strony również będę się nadal modlił i będę się modlił bardziej intensywnie. Módlcie się o dobro wszystkich ludzi - bez różnicy - w naszej diecezji.

AutorJoachim Huarte

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe