Ameryka Łacińska

Pobożność maryjna w Stanach Zjednoczonych siłą dla rodziny

Odkąd w 1959 r. w Wisconsin Matka Boska objawiła się młodej Adele Brise i poprosiła ją o nauczanie wiary dzieci, nabożeństwo do Matki Bożej rozprzestrzeniło się w całych Stanach Zjednoczonych. Wyzwaniem jest podtrzymywanie wiary młodych ludzi i umacnianie rodzin.

Juan Vélez-5 grudnia 2017 r.-Czas czytania: 5 minuty
Procesja Matki Bożej Dobrej Pomocy w Green Bay.

Miłość i nabożeństwo do Matki Bożej jest integralną częścią naszej wiary chrześcijańskiej. Niniejsza opowieść jest próbą przedstawienia ogólnego zarysu kultu maryjnego w Stanach Zjednoczonych (USA). Dwa lata temu znajomy ksiądz powiedział mi, że wybiera się na pieszą pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego. Myślałem, że mówi o Meksyku, ale zaskoczył mnie opowiadając, że wraz z dwudziestoma osobami ze swojej parafii szedł 200 mil do małego miasteczka Champion w Wisconsin, na północy USA, w pobliżu miasta Green Bay. W tym regionie kraju, zasiedlonym przez emigrantów z Belgii, w październiku 1859 roku Najświętsza Panna ukazała się młodej dziewczynie, Adele Brise. 

W tym czasie rozległy region w północno-zachodnim Wisconsin był słabo zaludniony przez chłopów, którzy mieli tylko wędrownego księdza, który służył im i uczył ich. Przesłanie Matki Bożej było bardzo proste: uczyć dzieci wiary. Piękna Pani ukazała się młodej dziewczynie i powiedziała jej: "Ja jestem Królową Nieba... Zbierz dzieci w tym dzikim kraju i naucz je tego, co powinny wiedzieć dla swojego zbawienia... EnsNaucz ich używać katechizm, jak czynić znak krzyża i jak podchodzić do sakramentów. To jest to, co chcę, żebyś zrobił. Idź i nie bój się. Pomogę ci. Adele zaczęła katechizować dzieci, chodząc od domu do domu wzdłuż półwyspu Green Bay. Ostatecznie założyła wspólnotę religijną poświęconą Matce Bożej Dobrej Pomocy i założyła szkołę, która przyczyniła się do chrześcijańskiej formacji dzieci i rodzin w okolicy. 

W 2010 roku David Ricken, biskup diecezji Green Bay, oficjalnie uznał te objawienia Matki Bożej. Dziś wielu ludzi udaje się do tego sanktuarium, jedynego w USA, gdzie objawiła się Matka Boża, aby oddać jej cześć i prosić o pomoc.

Wiara katolicka jest chrystocentryczna. Bliska relacja między Jezusem a Jego Matką oraz skuteczność nabożeństwa do Niej weryfikuje się dzień po dniu przez eucharystyczną adorację Jej Syna. W USA przybyło kaplic z adoracją eucharystyczną. Większość miast, zwłaszcza tych średniej wielkości lub większych, posiada kilka parafii z wieczystą adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W tych kaplicach centralne miejsce zajmuje modlitwa i rozważania różańcowe.

Małżeństwo i rodzina

Św. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że człowiek jest drogą Kościoła. I trzeba poznać Chrystusa, aby poznać człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga Syna. Później papież nauczał, że rodzina jest drogą Kościoła. To w rodzinie rodzi się wiara i żyje miłość. Rodzina jest Kościołem domowym.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek małżeństwo i rodzina są atakowane w amerykańskim społeczeństwie. Choć dzieje się to w wielu krajach, u nas konsekwencje są mocno odczuwalne. Wynika to w dużej mierze z braku wiary i życia chrześcijańskiego, które prowadzi do egoizmu, braku szacunku i wzajemnego zaufania. Kryzys rodziny przypomina nam o pilnej potrzebie Boga w życiu osobistym i w społeczeństwie. Ta odnowa przechodzi przez Świętą Rodzinę. Relacja z Jezusem, Maryją i Józefem jest wspaniałym przykładem miłości, oddania, szacunku i pracy w domu.

Młodzi ludzie

W przeszłości Legion Maryi był bardzo popularny w USA, ale dziś ta dobra organizacja, która czci naszą Niebieską Matkę, potrzebuje młodych członków. Trzeba znaleźć nowe metody, aby zachwycić młodych ludzi i obudzić ich ideały.

Ostatnie badania pokazują, że jeszcze kilka lat temu młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych porzucali wiarę już w wieku 18 lat, a teraz dzieje się to niedługo po ukończeniu 13 roku życia. Istnieje pilna potrzeba kształcenia młodych ludzi, aby dojrzewali i zachowywali żywą wiarę w obliczu złego przykładu, jaki otrzymują od przyjaciół w środowisku szkolnym oraz od tych, którzy w mediach promują destrukcyjny materializm i hedonizm. 

O swoim doświadczeniu opowiedział mi ks. Ezequiel Sanchez, dyrektor sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Chicago. W tym roku w sanktuarium powstało bractwo dla matek i córek pod nazwą Córki Maryi. Tam młode kobiety leczą się wraz z rodzinami, są zajęcia dla córek i dla matek. Do bractwa należy 28 dziewcząt w wieku od 13 do 18 lat oraz ich matki. Ks. Sanchez komentuje, że w tym dziele formacji młodzieży trzeba brać pod uwagę potrzeby młodych ludzi i różnice kulturowe między młodymi imigrantami a tymi z USA. Te pierwsze są towarzyskie, a te drugie ciche. W tym sanktuarium prowadzona jest również rozbudowana katecheza dla dzieci. Obecnie uczęszcza tam około pięciuset dzieci wraz z rodzicami, którym podkreśla się konieczność spójnego przeżywania swojej wiary, aby ich dzieci się jej uczyły.

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe odwiedza co roku około miliona osób. To spotkanie z Bogiem przez Matkę Bożą prowadzi do wielu pragnień nawrócenia i formacji. Podobnie jak w parafiach, przygotowywane są pary do zawarcia małżeństwa sakramentalnego oraz inne w sytuacjach, gdy istnieją przeszkody do ważności ich małżeństwa. Jest to jednak kwestia leczenia ran w rodzinach. Często koncentruje się na wyprowadzaniu ludzi z grzechu, ale tutaj wychodzi poza to i pomaga w uzdrowieniu.

Luizjana, Kalifornia...

Pobożność ludowa jest elementem życia chrześcijańskiego, które wymaga doktryny i życia sakramentalnego, i w którym praktyka cnót jest nieodzowna. Na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Luizjanie jest "procesja Wydarzenie, które upamiętnia przybycie francuskich katolików do Luizjany, polega na przewiezieniu Dziewicy w łodzi otoczonej innymi łodziami do portu St. Martinville. Wydarzenie, które upamiętnia przybycie francuskich katolików do Luizjany, polega na przewiezieniu Dziewicy w łodzi otoczonej innymi łodziami do portu w St. Martinville. Rozpoczyna się mszą świętą w języku francuskim, a dalej są przystanki w różnych portach, gdzie odmawiany jest różaniec i odbywa się adoracja eucharystyczna. Uczestniczy w nich wielu wiernych, a w tym roku przewodniczył im miejscowy biskup.

W połowie ubiegłego wieku o. Patrick Peyton propagował z Kalifornii rodzinną modlitwę różańcową. Jego motto było proste: rodzina, która modli się na różańcu, pozostaje zjednoczona. Organizował na całym świecie zgromadzenia różańcowe, zwane Rodzinna Krucjata Różańcowa. Dziś nazwa zmieniła się na. Rajdy różańcowe. Pamiętam wiec, który odbył się w 2009 roku, na stadionie piłkarskim w Los Angeles. Wiec polegał na odmawianiu różańca z medytacjami nad każdą tajemnicą, numerami muzycznymi i świadectwami różnych osób, takich jak aktor i producent filmowy Eduardo Verástegui, czy młoda ocalała z masakr w Rwandzie Immaculée Ilibagiza.

Różaniec jest szeroko rozpowszechniony

Dziś, dzięki radiu i telewizji, różaniec jest słyszany, a życie Matki Bożej medytowane w każdym zakątku Stanów Zjednoczonych. W telewizji EWTN rozszerza Mszę św. i różaniec na miliony ludzi. Relevant Radio nadaje programy do 130 milionów słuchaczy w wielu miastach w całym kraju, a wiele mniejszych stacji radiowych promuje to nabożeństwo do Matki Bożej.

Podsumowując, mówić o Maryi Dziewicy to mówić o wierze katolickiej i Odkupieniu. Chodzi o doktrynę chrześcijańską i pobożność ludową. Miłość wiernych do Matki Bożej prowadzi do większego spotkania z Jezusem i Jego Kościołem, co przejawia się w nawróceniach poszczególnych osób i rodzin, odkrywaniu różnych dróg powołania oraz silnym poparciu dla ruchów prorodzinnych i pro-life.

Z tego, co zostało tu powiedziane, można wywnioskować, że pobożność maryjna w USA ma bardzo zróżnicowaną genezę, co niesie ze sobą wyzwanie wspierania jedności katolików przy jednoczesnym poszanowaniu własnych zwyczajów i pobożności. Istnieją inne wyzwania związane z praktyką pobożności maryjnej, w tym przekładanie tej pobożności na owoce chrześcijańskiego życia w rodzinie, miejscu pracy i całym społeczeństwie.  

Wyzwania te nie umniejszają jednak w żaden sposób istotnego znaczenia dawnego i obecnego kultu maryjnego w USA, które staraliśmy się tutaj uwypuklić. Dodajmy na koniec, że setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, jak również pobożność maryjna papieży, sprzyjały nabożeństwu do Maryi Panny w tym kraju i zrodziły silny impuls ewangelizacyjny.

AutorJuan Vélez

Chicago (Stany Zjednoczone)

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.