Watykan

"Ad charisma tuendum" konkretyzuje postać Prałatury Opus Dei

Stolica Apostolska upubliczniła list apostolski w formie Motu Proprio Ad charisma tuendum papieża Franciszka modyfikujący niektóre artykuły Konstytucja Apostolska Ut sitz którym Jan Paweł II erygował Opus Dei jako Prałaturę personalną.

Maria José Atienza-22 lipca 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
opus dei

Papież Franciszek z biskupem Ocárizem na ostatniej audiencji ©Opus Dei

Tłumaczenie artykułu na język angielski

Stolica Apostolska opublikowała list apostolski papieża Franciszka w formie Motu Proprio. Ad charisma tuendum. Niniejsze Motu proprio modyfikuje niektóre artykuły Konstytucji Apostolskiej Ut sit z 28 listopada 1982 roku, za pomocą której św. Jan Paweł II erygował Opus Dei jako Prałaturę personalną.

Opus Dei, założone w 1928 r. przez kapłana św. Josemaríę Escrivę, jest obecnie jedyną prałaturą personalną w Kościele katolickim, a ostatnio, wraz z opublikowaniem konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium o Kurii Rzymskiej, znalazło się pod dykasterią ds. duchowieństwa, a nie pod dykasterią ds. biskupów, jak było do tej pory. 

Prałat Opus Dei, biskup Fernando Ocáriz, opublikował krótką notkę na temat tego Motu Proprio, w której podkreśla, że Opus Dei "synowsko akceptuje" nowe rozporządzenie. 

Pogłębianie charyzmatu Dzieła

Prałat Opus Dei podkreśla w nim zainteresowanie papieża troską o "charyzmat Opus Dei", gdyż pragnie on, jak to wyraził wcześniej Jan Paweł II w Konstytucji Ut sit, "aby było ono zawsze trafnym i skutecznym narzędziem zbawczej misji, którą Kościół prowadzi dla życia świata".

Dlatego bp Ocáriz zachęca wiernych prałatury do "pogłębiania ducha, którego Pan zaszczepił w naszym założycielu i dzielenia się nim z wieloma osobami w środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym", co polega na "szerzeniu w świecie wezwania do świętości, poprzez uświęcanie pracy i rodziny oraz zawodów społecznych".

Media Stolicy Apostolskiej, prezentując dokument, podkreśliły również cel, jakim jest ochrona charyzmatu Opus Dei i promowanie pracy ewangelizacyjnej prowadzonej przez jego członków pośród świata. Opus Dei, ze swojej strony, opublikowało w swoimu stronie internetowej wyjaśnienie nowego dokumentu w formie dziesięciu pytań i odpowiedzi..

Poprawki do Konstytucji Apostolskiej Ut sit

Konkretnie, nowe Motu Proprio ustanawia na przykład modyfikację tekstu artykułu 5 Konstytucji Apostolskiej Ut sit, który obecnie otrzymuje brzmienie: "Zgodnie z art. 117 Konstytucji Apostolskiej Ut sit, nowe Motu Proprio przewiduje nowy tekst Konstytucji Apostolskiej Ut sit. Konstytucja Apostolska Praedicate EvangeliumPrałatury zależą od Dykasterii ds. Duchowieństwa, która w zależności od sprawy ocenia względne kwestie z innymi Dykasteriami Kurii Rzymskiej. Dykasteria ds. Duchowieństwa, zajmując się różnymi kwestiami, skorzysta z kompetencji innych dykasterii poprzez odpowiednie konsultacje lub przekazanie dokumentacji". W tym sensie "wszystkie sprawy toczące się w Kongregacji ds. Biskupów dotyczące Prałatury Opus Dei będą nadal rozpatrywane i rozstrzygane przez Dykasterię ds. Duchowieństwa".

Zmienia także częstotliwość, z jaką Opus Dei musi odtąd przedstawiać raport o sytuacji Prałatury i rozwoju jej pracy apostolskiej, który staje się coroczny, a nie pięcioletni, jak to określa Konstytucja Ut sit. 

Motu Proprio stwierdza również, że w wyniku tych modyfikacji "Statuty właściwe dla Prałatury Opus Dei zostaną odpowiednio dostosowane na wniosek samej Prałatury, aby zostały zatwierdzone przez kompetentne organy Stolicy Apostolskiej".

Prałat nie zostanie biskupem

Co do postaci prałata z Opus Dei, Ad charisma tuendum stanowi, że prałat nie przyjmuje święceń biskupich.

Decyzja "umacniająca przekonanie, że forma rządów oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej jest konieczna dla ochrony szczególnych darów Ducha". 

Prałatowi Opus Dei przyznaje się natomiast, z racji jego urzędu, używanie tytułu Supernumerary Apostolic Prothonotary z tytułem Wielebnego Monsignora i dlatego może używać insygniów odpowiadających temu tytułowi.

W związku z tym bp Fernando Ocáriz chciał przypomnieć, że "święcenia biskupie prałata nie były i nie są konieczne dla kierowania Opus Dei". W rzeczywistości, święty Josemaría Escrivá, założyciel Opus Dei, nie był biskupem; a jego pierwszy następca, błogosławiony Álvaro del Portillo, został wyświęcony na biskupa w 1991 roku, trzy lata przed jego śmiercią. Później ks. prałat biskup Javier Echevarría został wyświęcony w 1995 r., wkrótce po objęciu rządów Dzieła. 

W tym duchu bp Ocáriz zachęcał do ożywienia ducha rodzinnego Opus Dei, wskazując, że "pragnienie Papieża, by podkreślić wymiar charyzmatyczny Dzieła, zachęca nas teraz do wzmocnienia rodzinnej atmosfery czułości i zaufania: prałat musi być przewodnikiem, ale przede wszystkim ojcem".

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.