Watykan

Pomnik miłosierdzia w każdej diecezji jako pamiątka Jubileuszu

Giovanni Tridente-13 de maj de 2016 r.-Czas czytania: 2 minuty

"Pomnik" miłosierdzia w każdej diecezji, jako żywa pamiątka Jubileuszu: Papież Franciszek powierzył to życzenie wiernym na zakończenie czuwania modlitewnego z wyznawcami duchowości Bożego Miłosierdzia, odprawionego 2 kwietnia na sagrato Bazyliki św. Piotra. 

- Giovanni Tridente, Roma

Ideą, która wymaga doprecyzowania z biskupami, jest budowanie, tam gdzie to możliwe, dzieł strukturalnych, w których żyje się miłosierdziem, takich jak szpital, dom dla osób starszych, dom rodzinny dla opuszczonych dzieci, szkoła, tam gdzie jest to konieczne, wspólnota na rzecz uzdrowienia narkomanów... jako konkretna inicjatywa i znak Roku Świętego.

Sam Ojciec Święty w przemówieniu na Czuwanie mówił o tym, że Bóg nigdy nie męczy się w wyrażaniu swojego miłosierdzia, "i nigdy nie powinniśmy wejść w nawyk przyjmowania go, szukania i pragnienia".. Bardzo owocną okolicznością były tegoroczne obchody, gdyż zbiegły się z jedenastą rocznicą narodzin dla nieba św. Jana Pawła II, który jako papież ustanowił "Niedzielę Miłosierdzia Bożego", spełniając prośbę św. Faustyny Kowalskiej.

Nawiązując do "Tak wiele twarzy że Bóg zakłada przez swoje miłosierdzie, papież mówił o tym, że. "zawsze jest to coś nowego, co wywołuje zachwyt i zdumienie".. Miłosierdzie, dodał, wyraża "przede wszystkim bliskość Boga ze swoim ludem".który "przejawia się przede wszystkim jako pomoc i ochrona". a więc jako postawa "czułość".: "słowo prawie zapomniane, a którego dziś świat - my wszyscy - potrzebujemy".. Z pewnością łatwość, z jaką można mówić o miłosierdziu, odpowiada bardziej zaangażowanemu zapotrzebowaniu na "być świadkami tego miłosierdzia w konkrecie"..

Wśród innych twarzy miłosierdzia Ojciec Święty podkreślił także współczucie i dzielenie się. "jako współczucie i komunikacja": "Ten, kto ją najbardziej otrzymuje, jest najbardziej powołany do jej ofiarowania, do jej przekazania; nie może być ona ukryta ani zachowana tylko dla siebie".. Z drugiej strony, "wie, jak spojrzeć w oczy każdej osobie".która jest dla niego cenna, bo jest wyjątkowa. Ten miłosierny dynamizm jest również czymś, co "nigdy nie może zostawić nas w spokoju".ale nie należy się go bać.

Podczas mszy świętej odprawionej następnego dnia nad sagrato Bazyliki św. Piotra, papież Franciszek zaprosił wiernych do "czytać i jeszcze raz czytać". Ewangelia, "księga miłosierdzia Bożego".która pozostaje otwarta i w której każdy będzie musiał kontynuować pisanie "znaki uczniów Chrystusa, konkretne gesty miłości, które są najlepszym świadectwem miłosierdzia".. Papież zaprosił nas do zachowania ostrożności w codziennym życiu. "wewnętrzna walka między zamkniętym sercem a wezwaniem miłości do otwarcia zamkniętych drzwi i wyjścia z siebie".. W tym względzie warto spojrzeć na przykład Chrystusa, który po przejściu przez "W zamknięte drzwi grzechu, śmierci i piekła, chce wejść także do każdego z nas, aby otworzyć szeroko zamknięte drzwi serca"..

"Wielu ludzi prosi o wysłuchanie i zrozumienie".dodał Ojciec Święty. Z tego powodu "Ewangelia miłosierdzia, by ją głosić i wpisać w życie". potrzebuje "ludzie o cierpliwych i otwartych sercach, tak wiele "dobrych Samarytan", którzy znają współczucie i milczenie w obliczu tajemnicy brata i siostry; wzywa wspaniałomyślnych i radosnych sług, którzy kochają w sposób wolny, nie oczekując niczego w zamian"..

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.